20 metatrendów w technologii i nauce na kolejną dekadę według Petera Diamandisa

Obecny szybki rozwój technologiczny przyćmił lata, a nawet dekady wielkich odkryć i innowacji. To, co kiedyś wydawać by się mogło świetnym scenariuszem filmu sci-fi, dziś już nie wywołuje na nikim wrażenia. Teraz jeszcze bardziej rozumiemy potrzebę ciągłego rozwoju i adaptacji do nowej rzeczywistości. W tym artykule Peter Diamandis – założyciel i prezes X Prize Foundation, Singularity University oraz współautor bestsellerów m.in. „The Future Is Better Than You Think” wyłania 20 trendów dotyczących naszej najbliższej przyszłości.

Autor zauważa, że dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji oraz nauki, aż o 10 lat wydłuży się okres ludzkiego zdrowia, będzie możliwość całkowitego wyleczenia wielu chorób, w tym wrodzonych wad i schorzeń genetycznych, czy też ponownego powrotu do sprawności osób po urazach rdzenia kręgowego. Wszechobecna i tania komunikacja oraz łączność gigabitowa pozwoli na powszechne loty w kosmos, a autonomiczne pojazdy i samochody latające na nowo zdefiniują nasze podróżowanie.

W następnych latach poprawi się globalny dobrobyt i zmniejszy się odsetek ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Większy nacisk położony będzie na zrównoważony rozwój i środowisko, a co za tym idzie na energie odnawialne. Mocno rozwinie się rolnictwo komórkowe oparte na komórkach macierzystych

Gwałtownie wzrośnie współpraca sztucznej inteligencji z ludźmi w obszarze pracy – powstanie platforma „Sztuczna Inteligencja jako serwis” (z ang. AIaaS – AI as a Service). Urządzenia staną się inteligentne, a połączenie AR i sieci 5G zmieni sposób, w jaki żyjemy, wpływając na wszystkie branże. 100 miliardów czujników (Internet Wszechrzeczy) będzie monitorować każdy aspekt naszego środowiska. W miarę rozszerzania funkcjonalności m.in.: Alexy, Google Home i Apple Homepod, usługi te ostatecznie wyjdą poza dom i staną się swoistą protezą poznawczą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

20 trendów w technologii i nauce według Petera Diamandisa:

 1. Stały wzrost globalnego dobrobytu – ciągle spada liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie, na korzyść wzrostu populacji o średnich dochodach. Jest to spowodowane łatwym dostępem do komunikacji, sztuczną inteligencją wspomagającą wiele dziedzin naszego życia mi. edukację i medycynę oraz digitalizacją towarów i usług codziennego użytku.
 2. Wszechobecna i tania komunikacja dla każdego – globalna łączność gigabitowa bardzo niskim kosztem połączy wszystko, wszystkich i wszędzie. Wdrożenie zarówno licencjonowanej, jak i nielicencjonowanej sieci 5G, a także uruchomienie wielu globalnych sieci satelitarnych (OneWeb, Starlink itp.) umożliwi wszechobecną i tanią komunikację. Jest to napędzane przez rozwój sprzętu, sieci 5G, sztucznej inteligencji, materiałoznawstwa i rosnącej mocy obliczeniowej.
 3. Przeciętny okres zdrowia ludzkiego wzrośnie o ponad 10 lat – w tej dekadzie kilkanaście przełomowych rozwiązań biotechnologicznych i farmaceutycznych, które obecnie są w 1, 2 lub 3 fazie badań klinicznych dotrze do konsumentów, dodając kolejną dekadę do zakresu zdrowia ludzkiego. Jest to możliwe, dzięki technologii sekwencjonowaniu genomu, technologii CRISPR, sztucznej inteligencji, obliczeń kwantowych i medycyny komórkowej.
 4. Wzrost dostępu do kapitału na całym świecie – w ciągu ostatnich kilku lat ludzkość osiągnęła rekordowy poziom w globalnym przepływie kapitału zalążkowego, kapitału podwyższonego ryzyka i inwestycji w suwerenne fundusze majątkowe. Chociaż trend ten będzie świadkiem pewnych wzrostów i spadków w następstwie przyszłych recesji, oczekuje się, że będzie kontynuował swoją ogólną trajektorię wzrostową. Obfitość kapitału prowadzi do finansowania i testowania „szalonych” pomysłów na przedsiębiorczość, które z kolei przyspieszają innowacje. Ten trend napędzany jest dzięki globalnej łączności, dematerializacji, demonetyzacji i demokratyzacji.
 5. Technologia Augmented Reality (AR) oraz Spatial Web osiągną wszechobecne zastosowanie. Połączenie AR i sieci 5G zmieni sposób, w jaki żyjemy, wpływając na każdą branżę, od handlu detalicznego i reklamy po edukację i rozrywkę. Konsumenci będą bawić się, uczyć i robić zakupy przez cały dzień w nowym inteligentnym, praktycznie nałożonym świecie. Ten trend będzie napędzany przez konwergencję: rozwoju sprzętu, sieci 5G, sztucznej inteligencji, materiałoznawstwa i rosnącej mocy obliczeniowej.
 6. Wszystko jest inteligentne i osadzone w inteligencji – zbliżamy się do dekady, w której każde urządzenie stanie się inteligentne. Zabawka Twojego dziecka zapamiętuje jego twarz i imię. Dron Twoich dzieci śledzi i nagrywa wszystkie dzieci na przyjęciu urodzinowym. Urządzenia reagują na polecenia głosowe i przewidują Twoje potrzeby. Jest to spowodowane tym, że ceny wyspecjalizowanych chipów do uczenia maszynowego gwałtownie spadają wraz ze wzrostem globalnego popytu. W połączeniu z eksplozją niedrogich czujników mikroskopowych i wdrażaniem sieci o dużej przepustowości.
 7. Sztuczna inteligencja osiągnie inteligencję na poziomie ludzkim. Zgodnie z przewidywaniami technologa i futurologa Raya Kurzweila sztuczna inteligencja osiągnie wydajność na poziomie ludzkim w tej dekadzie (do 2030 r.). W latach 20. XXI wieku algorytmy sztucznej inteligencji i narzędzia uczenia maszynowego będą w coraz większym stopniu udostępniane w chmurze jako oprogramowanie typu open source, dzięki czemu każda osoba mająca połączenie z Internetem będzie mogła uzupełniać swoje zdolności poznawcze, zwiększać zdolność rozwiązywania problemów i budować nowe przedsięwzięcia. Ten trend będzie napędzany przez konwergencję: globalnej łączności szerokopasmowej, sieci neuronowych i przetwarzania w chmurze. Będzie to miało wpływ na każdą branżę, w tym wzornictwo przemysłowe, opiekę zdrowotną, edukację i rozrywkę.
 8. Współpraca sztucznej inteligencji z ludźmi gwałtownie wzrośnie we wszystkich zawodach – powstanie platforma „Sztuczna Inteligencja jako serwis” (z ang. AIaaS – AI as a Service), która umożliwi ludziom współpracę z AI w każdym aspekcie ich pracy, na każdym poziomie, w każdej branży. Sztuczne inteligencje zostaną zakorzenione w codziennych operacjach biznesowych, służąc pracownikom jako współpracownicy – wspierając kreatywne zadania, generując nowe pomysły i zajmując się wcześniej nieosiągalnymi innowacjami. W niektórych dziedzinach partnerstwo ze sztuczną inteligencją stanie się nawet wymogiem.
 9. Większość osób dostosowuje „powłokę systemową”, aby poprawić jakość swojego życia – w miarę rozszerzania funkcjonalności usług takich jak Alexa, Google Home i Apple Homepod, takie usługi ostatecznie wyjdą poza dom i staną się twoją protezą poznawczą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyobraź sobie bezpieczną powłokę oprogramowania podobną do JARVIS, której zezwalasz na słuchanie wszystkich rozmów, czytanie wiadomości e-mail, monitorowanie biochemii krwi itp. Dzięki dostępowi do takich danych te powłoki systemowe z obsługą sztucznej inteligencji poznają Twoje preferencje, przewidują Twoje potrzeby i zachowania, robią zakupy, monitorują stan zdrowia i pomagają w rozwiązywaniu problemów i realizacji średnio- i długoterminowych celów.
 10. Obfita na całym świecie, tania energia odnawialna – ciągły postęp w zakresie farm słonecznych, wiatrowych, geotermalnych, hydroelektrycznych, jądrowych i lokalnych poprowadzi ludzkość w kierunku taniej, powszechnej i wszechobecnej energii odnawialnej. Cena za kilowatogodzinę spadnie poniżej 1 centa za kilowatogodzinę w przypadku odnawialnych źródeł energii, podobnie jak magazynowanie spadnie poniżej zaledwie 3 centów za kilowatogodzinę, co spowoduje przemieszczenie większości paliw kopalnych na świecie. A ponieważ najbiedniejsze kraje świata są również najbardziej nasłonecznionymi na świecie, demokratyzacja zarówno nowych, jak i tradycyjnych technologii magazynowania zapewni obfitość energii tym, którzy już są w słońcu.
 11. Branża ubezpieczeniowa zmieni profil działania z „odbudowy po ryzyku” do „zapobiegania ryzyka”. Obecnie ubezpieczenie wypłacane jest po zaistnieniu szkody czy wypadku. W następnej dekadzie nowa generacja ubezpieczycieli wykorzysta konwergencję uczenia maszynowego, wszechobecnych czujników, taniego sekwencjonowania genomu i robotyki, aby wykrywać ryzyko, zapobiegać katastrofom i gwarantować bezpieczeństwo przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów.
 12. Autonomiczne pojazdy i samochody latające na nowo zdefiniują podróżowanie. W pełni autonomiczne pojazdy, wspólne przejazdy powietrzne (samochody latające) będą w pełni funkcjonalne w większości głównych metropolii w nadchodzącej dekadzie. Koszt transportu spadnie 3-4-krotnie, zmieniając sytuację na rynku nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, gospodarki materiałowej i urbanistyki. Ten trend będzie rozwijać się dzięki zdolności uczenia maszynowego, czujników, materiałoznawstwa, ulepszenia magazynowania baterii i wszechobecnych połączeń gigabitowych.
 13. Produkcja na żądanie i dostawa na żądanie zapoczątkują „natychmiastową ekonomię rzeczy” – mieszkańcy miast będą oczekiwać „natychmiastowej realizacji” ich zamówień detalicznych, ponieważ drony i zrobotyzowane usługi dostawcze, dostarczą produkty z lokalnych składów bezpośrednio pod dom. Ten trend napędzany jest przez konwergencję: sieci, druku 3D, robotyki i sztucznej inteligencji.
 14. Zdolność wyczuwania i poznawania czegokolwiek, zawsze i wszędzie – szybko zbliżamy się do epoki, w której 100 miliardów czujników (Internet Wszechrzeczy) cały czas monitoruje i wykrywa (obrazuje, słucha, mierzy) każdy aspekt naszego środowiska. Ten trend napędzany jest przez konwergencję: czujników naziemnych, atmosferycznych i kosmicznych, rozległych sieci danych i uczenia maszynowego. W tej przyszłości nie „to, co wiesz”, ale raczej „jakość zadawanych pytań” będzie najważniejsza.
 15. Zakłócenia w reklamie – Ponieważ sztuczna inteligencja jest coraz bardziej osadzona w życiu codziennym, Twoja niestandardowa sztuczna inteligencja wkrótce zrozumie, czego chcesz lepiej niż Ty. Twoja sztuczna inteligencja może dokonywać zakupów w oparciu o twoje przeszłe pragnienia, obecne niedobory, rozmowy. W rezultacie branża reklamowa – która zwykle walczy o Twoją uwagę będzie miała trudności z wywieraniem wpływu na Twoją sztuczną inteligencję. Ten trend jest napędzany przez konwergencję: uczenia maszynowego, czujników, rzeczywistości rozszerzonej i sieci 5G.
 16. Rolnictwo komórkowe przeniesie się z laboratorium do centrów miast, dostarczając wysokiej jakości białko, które jest tańsze i zdrowsze. Rolnictwo komórkowe” oparte na komórkach macierzystych pozwoli na produkcję wołowiny, drobiu i ryb w dowolnym miejscu, o znacznie większej zawartości składników odżywczych i znacznie mniejszym śladzie środowiskowym niż tradycyjne hodowle. Ten trend jest możliwy dzięki konwergencji: biotechnologii, materiałoznawstwa, uczenia maszynowego i technologii AgTech.
 17. Szerokopasmowe interfejsy mózg-komputer (BCI) zostaną udostępnione do użytku publicznego. technolog i futurysta Ray Kurzweil przewidział, że w połowie lat trzydziestych XXI wieku zaczniemy podłączać ludzką korę nową do chmury. W następnej dekadzie nastąpi ogromny postęp w tym kierunku, służąc najpierw osobom z urazami rdzenia kręgowego, dzięki czemu pacjenci odzyskają zarówno zdolności sensoryczne, jak i kontrolę motoryczną. Ten trend jest napędzany przez konwergencję: materiałoznawstwa, uczenia maszynowego i robotyki.
 18. VR o wysokiej rozdzielczości zmieni zarówno handel detaliczny, jak i zakupy w nieruchomościach. Lekkie, wysokiej rozdzielczości zestawy słuchawkowe do rzeczywistości wirtualnej pozwolą osobom w domu kupować wszystko, od odzieży po nieruchomości. Potrzebujesz nowego stroju? Twoja sztuczna inteligencja zna Twoje szczegółowe wymiary ciała i może przygotować pokaz mody, w którym Twój awatar ma na sobie 20 najnowszych projektów na wybiegu. Chcesz zobaczyć, jak Twoje meble mogą wyglądać w domu, który oglądasz w Internecie? Nie ma problemu! Twoja sztuczna inteligencja może zapełnić nieruchomość zwirtualizowanymi zasobami i zorganizować wycieczkę z przewodnikiem. Ten trend jest możliwy dzięki konwergencji: VR, uczenia maszynowego i sieci o dużej przepustowości.
 19. Większy nacisk na zrównoważony rozwój i środowisko. Przełomy w materiałoznawstwie, możliwe dzięki sztucznej inteligencji, umożliwią firmom osiągnięcie ogromnej redukcji ilości odpadów i zanieczyszczenia środowiska. Odpady jednej firmy staną się centrum zysków innej firmy. Ten trend jest możliwy dzięki konwergencji: materiałoznawstwa, sztucznej inteligencji i sieci szerokopasmowych.
 20. CRISPR i terapie genowe zminimalizują choroby. Technologie edycji genów są coraz bardziej precyzyjne i łatwe w użyciu, umożliwiając rodzinom leczenie, a ostatecznie wyleczenie setek dziedzicznych chorób genetycznych. Ten trend napędzany jest przez konwergencję różnych biotechnologii (CRISPR, terapia genowa), sekwencjonowania genomu i sztucznej inteligencji.
AboutDigital University
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial