KLUCZOWE KORZYŚCI

Dlaczego Twoja organizacja potrzebuje edukacji z zakresu transformacji cyfrowej?

Program Online

DIGITAL-BASED LEADERSHIP

DIGITAL-BASED LEADERSHIP to kompleksowy, złożony z kilku modułów program edukacyjny, który pokaże Ci, jak wykorzystać rozwijające się wykładniczo technologie dla przetransformowania i przyspieszenia wzrostu Twojej organizacji. Kompetencje i wiedza zdobyte dzięki warsztatom prowadzonym przez wybitnych ekspertów i praktyków pomogą Ci odblokować pełnię innowacyjnego potencjału, drzemiącego w Tobie i Twojej organizacji. Sprawdź, co możesz usprawnić dziś, aby wykorzystać każdą szansę, jaką niesie ze sobą proces transformacji cyfrowej i nie ugiąć się pod żadnym z wyzwań, jakie wyłonią się w trakcie tego procesu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Zyskanie świadomość wachlarza kompetencji i postaw wspierających Lidera w procesie transformacji cyfrowej
Określenie roli lidera w procesie zmiany i przedefiniowanie jego tożsamości w obrębie przywództwa
Poznanie narzędzi i metod umożliwiających zarządzanie trudnymi emocjami i konfliktami w otoczeniu biznesowym
Zyskanie narzędzi do lepszego zarządzania zadaniami i współpracą w hybrydowym zdalnym modelu pracy
Zyskanie świadomości, w jaki sposób postawa Lidera kształtuje zachowania pracowników i rozbudza bądź wygasza zaangażowanie
SPRAWDŹ PROGRAM (5)

EXECUTIVE EDUCATION

Leading Digital Transformation

Leading Digital Transformtion to kompleksowy, złożony z kilku modułów program edukacyjny, który pokaże Ci, jak wykorzystać rozwijające się wykładniczo technologie dla przetransformowania i przyspieszenia wzrostu Twojej organizacji. Kompetencje i wiedza zdobyte dzięki warsztatom prowadzonym przez wybitnych ekspertów i praktyków pomogą Ci odblokować pełnię innowacyjnego potencjału, drzemiącego w Tobie i Twojej organizacji. Sprawdź, co możesz usprawnić dziś, aby wykorzystać każdą szansę, jaką niesie ze sobą proces transformacji cyfrowej i nie ugiąć się pod żadnym z wyzwań, jakie wyłonią się w trakcie tego procesu.

MODUŁOWY PROGRAM EDUKACYJNY
Transformacja cyfrowa w organizacji: wyzwania i procesy
Organizacje wykładnicze: efektywne modele biznesowe w transformacji cyfrowej
Innowacje: DNA nowoczesnej organizacji
Przywództwo w dobie transformacji: strategie i kompetencje
WYBRANY PROWADZĄCY
Sebastian Jakubiak
Chief Disruption Officer
Sebastian Jakubiak

Transformacja cyfrowa w organizacji: wyzwania i procesy

Transformacja cyfrowa przestała już być jedynie opcją czy wyborem. Organizacje, które chcą nie tylko utrzymać się, ale także prosperować na rynku przyszłości, stanęły przed koniecznością przeformułowania dotychczasowego sposobu działania. Wbrew pozorom transformacja cyfrowa to nie tylko zmiana w zakresie automatyzacji i stosowania co raz bardziej zaawansowanych technologii, ale także nowy sposób funkcjonowania organizacji na wszystkich poziomach: od procesów biznesowych, przez przywództwo i odpowiednie nastawienie, aż po kulturę organizacyjną.

 • Dowiesz się, jakie wyzwania i szanse związane są z procesem transformacji cyfrowej
 • Zrozumiesz, jakie kluczowe kompetencje i umiejętności są potrzebne Twojej organizacji do skutecznego przeprowadzenia transformacji cyfrowej
 • Poznasz metody i narzędzia, umożliwiające strategiczne rozplanowanie procesu transformacji
WYBRANY PROWADZĄCY
Diego Soroa (1)
Executive Coach for Exponential Transformation
Diego Soroa

Organizacje wykładnicze: efektywne modele biznesowe w transformacji cyfrowej

Organizacjami wykładniczymi nazywa się te firmy, które dzięki zastosowaniu nowatorskich modeli biznesowych, łączących nowe technologie z rewolucyjnymi zmianami w sposobie funkcjonowania organizacji, osiągnęły 10-krotnie szybsze tempo wzrostu. Metodologia budowania takich procesów została opracowana przez Salima Ismaila, współzalożyciela Singularity University i jest wykorzystana przez topowe organizacje na całym świecie.

 • Zdobędziesz umiejętność przewidywania kierunku rozwoju innowacji
 • Poznasz metody ułatwiających określenie celu i kierunku rozwoju organizacji i strategii ich kaskadowego komunikowania
 • Zrozumiesz metody wykorzystania szablonów modeli biznesowych (Business Model Canvas) dla weryfikacji korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań 
WYBRANY PROWADZĄCY
Markus Peschl
Professor of Cognitive Science and Philosophy of Science at the University of Vienna
Markus F. Peschl

Innowacje: DNA nowoczesnej organizacji

Dobrze skonstruowane procesy w nowoczesnej organizacji to takie, które umożliwiają samoistne wyłanianie się innowacji oraz ich błyskawiczną adaptację. W dynamicznie zmieniającym się świecie innowacje przestały być bowiem czymś, co jest możliwe do zarządzenia. Rynek ewoluuje z taką prędkością, iż nie sposób już dłużej uczyć się na błędach przeszłości. Musimy nauczyć się, jak formułować wnioski i podejmować decyzje na podstawie kształtującej się przyszłości, aby utrzymać dynamikę rozwoju i zapewnić organizacji przewagę konkurencyjną.

 • Dowiesz się, jakie podejście, nastawienie i kompetencje są kluczowe dla przekształcenia Twojej organizacji w zwinną, nowoczesną organizację
 • Uzyskasz kompetencje niezbędne do modyfikacji kultury organizacyjnej w taką, która sprzyja innowacyjności i zrozumiesz, w jaki sposób przeprowadzić swój zespół przez związane z tym procesy
 • Zrozumiesz, w jaki sposób identyfikować wyłaniające się szanse dla Twojej organizacji i sprawnie przekształcać je w adekwatne działania
WYBRANY PROWADZĄCY
Rafał Mrówka
Director of the MBA-SGH Program
Rafał Mrówka

Przywództwo w dobie transformacji: strategie i kompetencje

Przed liderami stanęło wyzwanie, jakim jest przeniesienie strategii transformacji cyfrowej organizacji na sposób zarządzania ludźmi. Nowoczesne modele funkcjonowania biznesu wymagają transformacji przywództwa. Skuteczny lider musi wiedzieć, w jaki sposób połączyć złożone procesy decyzyjne z umiejętnym prowadzeniem ludzi przez proces zmiany. Wymaga to wypracowania nowych umiejętności, ciągłego rozwoju i zwinnego zarządzania potencjałem organizacji.

 • Rozpoznasz wyzwania, jakie stoją przed liderem w związku z koniecznością adaptacji organizacji do ciągłych zmian i zrozumiesz, jak weryfikować najlepsze rozwiązania
 • Wykształcisz umiejętność dynamicznego i zwinnego organizowania pracy w Twojej organizacji
 • Zrozumiesz, jaką wagę ma promowanie w organizacji odpowiedniego nastawienia (Digital Mindset) oraz jaką rolę odgrywa lider w tym procesie
AI & Data Driven Organizations: rola danych w rozwoju nowoczesnej organizacji
Kultura organizacyjna: budowanie środowiska sprzyjającego transformacji cyfrowej
Design Thinking dla Liderów: sztuka myślenia projektowego
Wizyta Studyjna (Izrael, Singapur, Estonia, USA)
WYBRANY PROWADZĄCY
Sebastian Szymański
Sebastian Szymański
Expert in AI & Robotics and Ethics of New Technologies

AI & Data Driven Organizations: rola danych w rozwoju nowoczesnej organizacji

Ogrom danych umożliwił rozwój algorytmów AI i wykorzystania ich na niespotykaną dotąd skalę w rozmaitych procesach biznesowych. Sztuczna inteligencja może nie tylko wesprzeć automatyzację w organizacji, ale także usprawnić przebieg podejmowania kluczowych, strategicznych decyzji. Świadomość możliwości wielopłaszczyznowego wykorzystania AI i potencjału danych jest kluczowa dla organizacji, które chcą nadążyć za ewoluującym rynkiem.

 • Zrozumiesz mechanizmy decydujące o gotowości firmy do zastosowania rozwiązan opartych o AI 
 • Zdobędziesz wiedzę o skuteczności AI w procesach strategicznych: dowiesz się, jak wykorzystać dane do zmiany procesów i modeli biznesowych w celu podniesienia efektywności organizacji 
 • Zbudujesz kluczowe kompetencje konieczne do implementacji strategii efektywnego wykorzystania danych 
WYBRANY PROWADZĄCY
Grażyna Rzehak
Grażyna Rzehak
Expert in Organizational Culture & Structure

Kultura organizacyjna: budowanie środowiska sprzyjającego transformacji cyfrowej

Nawet najlepsza strategia transformacji cyfrowej nie zostanie efektywnie wdrożona, jeśli nie zadbamy o kulturę organizacyjną, modelującą odpowiednie postawy wśród pracowników. Budowanie tak zwanego Digital Mindset wymaga zbudowania zasad i procesów, które zniwelują lęk przed zmianami i obudzą pracowników do kreatywnego, nieszablonowego myślenia. Cyfrowa kultura organizacyjna podkreśla wagę osobistej odpowiedzialności i współpracy w zespołach oraz pomiędzy nimi.

 • Zrozumiesz, jakie czynniki wpływają na kształtowanie środowiska organizacji i co jest potrzebne, aby pracownicy odnajdywali się w szybko zmieniającym się otoczeniu 
 • Poznasz techniki zwalczania oporu wobec zmian i dowiesz się, jak skutecznie angażować pracowników we wdrażanie nowych rozwiązań
 • Zdobędziesz wiedzę o kompetencjach i postawach (Digital Mindset) koniecznych do sprawnego funkcjonowania organizacji w czasie transformacji cyfrowej 
WYBRANY PROWADZĄCY
Petra Houser
Petra Houser
CEO and Founder of the Exponential Business Hub

Design Thinking dla Liderów: sztuka myślenia projektowego

Nowoczesne organizacje nie mogą zadowalać się status quo. Chcąc utrzymać się na rynku i dostarczać swoim klientom innowacyjne rozwiązania, muszą stale projektować nowe produkty, procesy czy systemy. Dotyczy to zarówno oferty kierowanej do konsumentów, jak i wewnętrznych funkcji organizacji. Warsztaty te mają na celu zapoznanie uczestników z procesem myślenia projektowego i budowania dzięki niemu innowacyjnych rozwiązań dla organizacji.

 • Nauczysz się, jak budować kompleksową ofertę firmy, odpowiadającą na potrzeby klientów na każdym etapie ich kontaktu z firmą
 • Zrozumiesz, jak wypracować unikalną propozycję wartości, dzięki której można zdobyć trudną do skopiowania przewagę konkurencyjną.

Wizyta Studyjna (Izrael, Singapur, Estonia, USA)

Organizowane przez nas wizyty studyjne to edukacyjna podróż, która pozwala na pełne zanurzenie w świecie najbardziej innowacyjnych i dynamicznych firm oraz instytucji na świcie. To biznesowe doświadczenie, które gwarantuje nie tylko poszerzenie sieci kontaktów i budowanie zaskakujących partnerstw, ale także pozwala na czerpanie unikatowej wiedzy, która może zrewolucjonizować sposób działania Twojej organizacji.

 • Zaczerpniesz inspiracji z wybranych branż i rynków, co pomoże Ci przedefiniować procesy biznesowe zachodzące w Twojej organizacji  
 • Poznasz z bliska środowisko, w jakim działają najbardziej innowacyjne i dynamicznie rozwijające się firmy w wybranym zakątku świata
 • Nawiążesz cenne kontakty biznesowe, które mogą okazać się początkiem nowych, interesujących przedsięwzięć i inicjatyw  

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

Kadra zarządzająca

Osoby decyzyjne odpowiedzialne za zbudowanie strategii i zaplanowanie zmian w organizacji

Kluczowe talenty

Wyjątkowo uzdolnieni, zaangażowani w rozwój firmy pasjonaci oraz eksperci nowych technologii i transformacji cyfrowej

Liderzy zmiany

Odpowiedzialni za promowanie i rozwój kultury innowacyjności w organizacji

Managerowie Zespołów

Odpowiedzialni za skuteczne i efektywne wdrażanie nowych procesów biznesowych w organizacji

Programy online

Odblokuj dostęp do najnowszej wiedzy i inspiracji w obszarze innowacji, nowych technologii i transformacji cyfrowej. Rzetelne know-how przekazywane przez światowej klasy ekspertów wyposaży Cię w umiejętności, strategie i pewność, jakie są niezbędne Twojej organizacji do osiągnięcia zawrotnego tempa rozwoju!

DIGITAL TRANSFORMATION EXPERT
ENABLING INNOVATION
Changing Your Innovation Mindset
INNOVATION IN PRACTICE
Tools of Agile Thinking
THE FUTURE OF WORK
Mindset, Skills and Habits leading to thrive in a disrupted world
FUTURE OF BANKING
PSD2, The Centrality of Data & Future of Open Banking
THRIVING IN A CRISIS MODE
How to maintain mental health in a times of disruption

O NAS

Executive Education

Upgrade Your Mindset

Łączymy odpowiedzialnych liderów z wiedzą i doświadczeniem globalnych ekspertów oraz możliwościami, jakie niosą nowe technologie, aby pomóc organizacjom w przeprowadzeniu skutecznej transformacji cyfrowej. Edukacja, którą zapewniamy naszym uczestnikom, pomaga im mądrze przekształcać zarówno siebie jako liderów, jak i swoje firmy w tym szybko zmieniającym się świecie. Oferujemy szeroki wachlarz form i obszarów, od pojedynczych warsztatów po długoterminowe programy w zakresie: transformacji cyfrowej, nowych technologii, innowacji, przyszłości rynku pracy, nowej kultury korporacyjnej, przywództwa, działania organizacji opartej o AI i dane i wielu innych. 

Kim jesteśmy?

REKOMENDACJE

Co mówią o 

nas nasi klienci?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Masz pytania? Chętnie pomożemy
Napisz do nas

 

Upgrade Your Mindset

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial