przetarg_1

Przetargi

Digital University

Fundacja Digital University poszukuje wykonawcy na:

Wykonanie platformy do zdalnego kształcenia LMS/LCMS, która pozwala na realizowanie szkoleń internetowych w trybie on-line w trybach synchronicznym oraz formie samokształcenia. Forma e-learningu: WBT(Web Based Training)  

 

PROGRAM EDUKACJA

WSPOŁPRACA INSTYTUCJONALNA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI I DOPSAOWANIA KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET) ORAZ KSZTŁACENIA USTAWICZNEGO.

Program kształcenia zawodowego w obszarze IT i Digital Marketingu sprzyjający włączeniu społecznemu.

Budżet projektu:

Koszty kwalifikowane projektu: 122 683,00 Eur

Kwota dofinansowania: 110 415,00 Eur.

 

Upgrade Your Mindset

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial