W maju, który Komisja Europejska ustanowiła Miesiącem Różnorodności, warto zwrócić szczególną uwagę na temat inkluzywnego środowiska pracy. Zapraszamy liderów_ki biznesu i specjalistów_ki HR do odkrycia, jak promowanie różnorodności może nie tylko zwiększyć zyski Twojej firmy, ale i wzbogacić kulturę organizacyjną, wspierając rozwój kompetencji miękkich i well-being pracowników_czek.

Pomożemy Ci w przygotowaniu inspirującego wydarzenia dla Twojej organizacji, proponując tematy i Ekspertów_ki dopasowanych do potrzeb i celów.

Przykładowe wystąpienia

Od Baby Boomers do Gen Z: Nowa era współpracy w korporacyjnej kulturze

W obliczu intensyfikacji zmian demograficznych oraz dynamiki na rynku pracy, zróżnicowanie pokoleń staje się coraz bardziej widoczne i znaczące. Stanowi ono dla firm ogromne wyzwanie, ale jednocześnie, co niewielu zauważa, jest ogromną szansą. W tym wystąpieniu eksplorujemy, jak różnice pokoleniowe, od Baby Boomers po Gen Z, wpływają na naszą pracę i relacje w biurze. Odkrywamy, jak przełamać stereotypy i budować zrozumienie między pokoleniami poprzez ciągłe uczenie się, adaptację do nowych technologii i trendów. Podkreślamy, że różnorodność wiekowa może przynieść komplementarne partnerstwa, przekształcając wyzwania w szanse na budowanie zintegrowanych zespołów gotowych na innowacje.

DEI. Wielki potencjał różnorodności, równego traktowania i włączania

W tym wystąpieniu zgłębiamy kluczowe zasady DEI: Diversity, Equity, i Inclusion, i ich wpływ na kulturę organizacyjną. Wyjaśniamy, jak te reguły wspierają poczucie przynależności osób zatrudnionych, tworząc spójniejsze, bardziej zjednoczone miejsca pracy. Przedstawiamy globalne case studies, pokazując, jak praktyczne wdrożenie DEI przyczynia się do lepszej atmosfery i relacji w zespołach. Odwołujemy się do badań Deloitte, McKinsey, oraz Harvard Business Review, podkreślając związek między różnorodnością a innowacyjnością, produktywnością i zaangażowaniem. Na koniec wskazujemy na biznesowe korzyści wynikające z DEI, pokazując, że zespoły działające w duchu różnorodności i włączenia osiągają lepsze wyniki, co ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy na rynku.

Harmonia NeuroRóżnorodności

Harmonia NeuroRóżnorodności to temat, który rzuca światło na kluczowe aspekty różnorodności, w tym neuroróżnorodności, i ich znaczenie dla osiągania wyższej efektywności zespołu. Rozpoczynając od definicji i znaczenia tego pojęcia, podkreślamy, jak ważna jest ona dla budowania synergii w pracy zespołowej. Następnie przechodzimy do identyfikacji i omijania pułapek myślowych, które mogą wpływać na nasze interakcje i ograniczać wykorzystanie talentów. Omawiamy również metody skutecznego zarządzania rolami i odpowiedzialnością wskazując na elastyczność w ich przedefiniowywaniu jako klucz do adaptacji w zmieniających się warunkach. Szczególny nacisk kładziemy na strategie maksymalizowania potencjału zespołu poprzez efektywne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, z wykorzystaniem różnorodnych perspektyw. Na koniec prezentujemy, jak organizacje mogą budować harmonijne zespoły, wykorzystując pełnię neuroróżnorodnego potencjału, co prowadzi do zrównoważonej i efektywnej współpracy.

Bądź częścią zmiany!

Badania McKinsey’a (“Delivering through diversity“) wykazują, że firmy z różnorodnymi i inkluzywnymi zarządami mają o 21% większą szansę na osiągnięcie wyższych zysków. Accenture idzie o krok dalej, dowodząc, że różnorodne zespoły są sześciokrotnie bardziej innowacyjne niż ich jednorodne odpowiedniki. To mocny argument ekonomiczny, który idzie w parze z równie ważnymi argumentami społecznymi.

Helena Dalli, komisarz UE ds. równości, podkreśla, że „polityka różnorodności i włączania może pomóc organizacjom wykorzystać możliwości zmieniającego się rynku pracy, stymulowanego przez transformację demograficzną, ekologiczną i technologiczną.”

W naszym Speakers Office, proponujemy ekspertów_ki, którzy_re nie tylko dzielą się wiedzą na temat tworzenia zróżnicowanych miejsc pracy, ale także wskazują konkretne korzyści płynące z różnorodności – od poprawy well-being pracowników_czek, przez rozwój ich kompetencji miękkich, aż po wzmocnienie employer branding. Obchodzony w maju Miesiąc Różnorodności jest doskonałym pretekstem, by zainspirować działania, które pomagają w budowaniu otwartych, inkluzywnych i różnorodnych organizacji.

6 powodów, dla których warto celebrować Miesiąc Różnorodności

Różnorodność w zespołach odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu problemów związanych z wypaleniem zawodowym i rotacją oraz przynosi organizacjom szereg korzyści, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Zwiększenie innowacyjności i kreatywności

Wystąpienia przygotowane przez naszych_e ekspertów_ki zainspirują Twój zespół do myślenia w nowy sposób. Różne perspektywy sprzyjają innowacyjności i kratywności.

Poprawa well-being pracowników_czek

Wspierając różnorodność w miejscu pracy, pokazujesz osobom zatrudnionym, że są cenną częścią organizacji, co powinno przełożyć się na większe zadowolenie z pracy i wyższy poziom zaangażowania.

Wzmocnienie employer branding

Demonstrując zaangażowanie w różnorodność i inkluzywność, Twoja organizacja staje się bardziej atrakcyjna dla talentów, które szukają miejsca pracy, gdzie są mogą się rozwijać i dobrze się czują.

Rozwój kompetencji miękkich w zespołach

Szkolenia z różnorodności i inkluzywności są nieocenionym źródłem rozwoju kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa, empatia czy zarządzanie konfliktami. Umiejętności te są kluczowe w budowaniu efektywnych, zgranych zespołów.

Zwiększenie zysków i konkurencyjności

Badania pokazują, że firmy promujące różnorodność osiągają lepsze wyniki finansowe. Wystąpienia naszych ekspertów_ek pomagają w tworzeniu strategii różnorodności, która nie tylko poprawia atmosferę w miejscu pracy, ale również przyczynia się do wzrostu zysków i umacniania pozycji firmy na rynku.

Adaptacja do przemian demograficznych i rynkowych

Przygotowujemy organizacje do efektywnego reagowania na ciągłe zmiany demograficzne i rynkowe, promując strategie różnorodności i włączenia. Pomagamy w wykorzystaniu potencjału zmieniającego się środowiska pracy, by maksymalizować innowacyjność i zwinność organizacji.

 

Pozwól nam znaleźć najlepszego_ą Eksperta_kę na Twoje wydarzenie

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial