kraus1

Maciej Kraus 

 

 

Partner w Movens Growth Equity, guru cenowy, gościnny wykładowca Uniwersytetu Stanforda 

 

Kopia Bez tytułu (24)
Tematy wykładów
 • Dlaczego model cenowy i monetyzacja są szkodliwe dla sukcesu Twojego biznesu? 
 • Podstawy wyceny. Jak zrozumieć sztukę i naukę o wycenach. 
 • Jak skonstruować swój model cenowy? 
 • Jak ustalić właściwą cenę?  
 • Zrozumienie i pomiar wartości  
 • Behawioralne elementy kształtowania cen i podejmowania decyzji  
 • Innowacyjne modele cenowe  
 • Jak zbudować biznes subskrypcyjny? 
Abstrakty

Modele wyceny i monetyzacji mogą być szkodliwe dla sukcesu innowacji lub biznesu z kilku powodów.  

Po pierwsze, jeśli model cenowy nie jest dobrze przemyślany i nie odzwierciedla odpowiednio wartości, jaką produkt lub usługa dostarcza klientowi, może skutkować niskim popytem i sprzedażą. Może to być szczególnie problematyczne w przypadku innowacyjnych produktów lub usług, które mogą być postrzegane jako droższe lub mniej dostępne niż ich odpowiedniki o ustalonej pozycji. 

Po drugie, jeśli model monetyzacji nie jest zrównoważony lub nie jest zgodny z potrzebami i oczekiwaniami rynku docelowego, może to prowadzić do niezadowolenia i rezygnacji klientów. Na przykład, jeśli firma opiera się na modelu opartym na subskrypcji, ale opłaty za subskrypcję są zbyt wysokie lub propozycja wartości nie jest jasna, klienci mogą zrezygnować z subskrypcji lub zdecydować się nie zapisywać w pierwszej kolejności. 

Wreszcie, jeśli model wyceny i monetyzacji nie jest wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych lub potrzeb klientów, może ograniczyć potencjał wzrostu i sukcesu. Ważne jest, aby firmy stale oceniały i udoskonalały swoje strategie cenowe i monetyzacyjne w celu utrzymania konkurencyjności i zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów.  

 

 

Ustalanie cen to zarówno sztuka, jak i nauka. Wymaga zrozumienia wartości, jaką Twój produkt lub usługa dostarcza klientom, jak również czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na popyt i ceny.  

Aby zrozumieć sztukę i naukę ustalania cen, ważne jest, aby rozważyć następujące czynniki (przykład tego, co zostanie omówione podczas sesji):  

Propozycja wartości: Jakie korzyści oferuje klientom Twój produkt lub usługa? Jak rozwiązuje ich problemy lub zaspokaja ich potrzeby? Zrozumienie propozycji wartości może pomóc Ci określić punkt cenowy, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojego produktu lub usługi. 

Warunki rynkowe: Jaki jest krajobraz konkurencyjny dla Twojego produktu lub usługi? Jak Twoi konkurenci wyceniają swoje oferty? Zrozumienie warunków rynkowych może pomóc Ci określić, ile możesz pobierać za swój produkt lub usługę i pozostać konkurencyjnym.  

Segment klientów: Kto jest Twoim docelowym klientem? Jakie są ich potrzeby i oczekiwania? Zrozumienie segmentu klientów może pomóc w dostosowaniu strategii cenowej do ich potrzeb i oczekiwań.  

Struktura kosztów: Jakie są koszty związane z produkcją i dystrybucją Twojego produktu lub usługi? Zrozumienie struktury kosztów może pomóc w określeniu minimalnej ceny, jaką należy pobierać, aby osiągnąć rentowność.  

Biorąc pod uwagę te czynniki, można opracować strategię cenową, która jest oparta zarówno na wartości dostarczanej przez produkt lub usługę, jak i na czynnikach zewnętrznych, które wpływają na popyt i ceny. 

 

 

Istnieje kilka kroków, które możesz wykonać, aby zbudować model cenowy dla swojego produktu lub usługi. 

 • Zdefiniuj swoją propozycję wartości: Jasno wyartykułuj korzyści i wartość, jaką Twój produkt lub usługa oferuje klientom. To pomoże Ci określić punkt cenowy, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojego produktu lub usługi.  
 • Zrozum swoje koszty: Określ wszystkie koszty związane z produkcją i dystrybucją Twojego produktu lub usługi. Obejmuje to koszty bezpośrednie (takie jak materiały i praca), jak również koszty pośrednie (takie jak marketing i koszty ogólne).  
 • Przeanalizuj swoją konkurencję: Zbadaj ceny i strategie cenowe swoich konkurentów. Pozwoli Ci to zorientować się w warunkach rynkowych i pomoże określić punkt cenowy, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojego produktu lub usługi.  
 • Określ swoją strategię cenową: Na podstawie swojej propozycji wartości, kosztów i krajobrazu konkurencyjnego, wybierz strategię cenową, która jest zgodna z Twoimi celami i założeniami biznesowymi. Ustal ceny: Ustal konkretne ceny dla każdego z produktów lub usług, biorąc pod uwagę strategię cenową oraz wszelkie rabaty lub promocje, które planujesz zaoferować.  
 • Monitoruj i dostosowuj: Stale monitoruj i oceniaj wydajność swojego modelu cenowego. Bądź przygotowany na wprowadzanie zmian w razie potrzeby, w oparciu o zmiany w Twojej firmie, na rynku lub w zapotrzebowaniu klientów. 

Wykonując te kroki, możesz zbudować model cenowy, który jest zgodny z Twoimi celami biznesowymi i uwzględnia wartość, jaką Twój produkt lub usługa zapewnia klientom.  

 

 

Ustalenie właściwej ceny za swój produkt lub usługę jest kluczowe dla sukcesu Twojego biznesu. Oto kilka wskazówek dotyczących ustalania właściwej ceny, które przeanalizujemy podczas sesji. 

 • Zrozum wartość, jaką Twój produkt lub usługa oferuje klientom: Jasno wyartykułuj korzyści i wartość, jaką zapewnia Twój produkt lub usługa, i zastanów się, jak wypadają one w porównaniu z podobnymi produktami lub usługami na rynku. To pomoże Ci określić punkt cenowy, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojego produktu lub usługi.  
 • Rozważ swoje koszty: Określ wszystkie koszty związane z produkcją i dystrybucją Twojego produktu lub usługi. Obejmuje to koszty bezpośrednie (takie jak materiały i praca), jak również koszty pośrednie (takie jak marketing i koszty ogólne). Wykorzystaj te informacje, aby określić minimalną cenę, którą musisz pobierać, aby być rentownym.  
 • Przeanalizuj swoją konkurencję: Zbadaj ceny i strategie cenowe swoich konkurentów. Pozwoli to zorientować się w warunkach rynkowych i pomoże określić punkt cenowy, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojego produktu lub usługi. 
 • Wybierz strategię cenową: Na podstawie propozycji wartości, kosztów i krajobrazu konkurencyjnego wybierz strategię cenową, która jest zgodna z Twoimi celami i założeniami biznesowymi. Dostępne opcje obejmują ustalanie cen na podstawie kosztów, ustalanie cen na podstawie wartości oraz ustalanie cen na podstawie konkurencji.  
 • Testuj i dostosowuj: Rozważ zaoferowanie różnych cen różnym segmentom klientów lub przeprowadzenie eksperymentu cenowego w celu sprawdzenia popytu na Twój produkt lub usługę przy różnych punktach cenowych. Pomoże to w ustaleniu optymalnej ceny dla produktu lub usługi.  
 • Przekazuj informacje o wartości: Upewnij się, że Twoi klienci rozumieją wartość, jaką zapewnia Twój produkt lub usługa i dlaczego jest ona warta ceny, którą pobierasz. To pomoże zbudować zaufanie i wiarygodność z klientami i zwiększyć postrzeganą wartość produktu lub usługi. 

Biorąc pod uwagę te czynniki, możesz ustalić cenę, która jest odpowiednia dla Twojego produktu lub usługi, uwzględnia wartość, jaką zapewnia Twoim klientom i jest zgodna z Twoimi celami biznesowymi. 

 

 

Zrozumienie i zmierzenie wartości są ważne dla ustalania cen, ponieważ pomaga przedsiębiorstwom określić punkt cenowy, który jest najbardziej odpowiedni dla ich produktu lub usługi. Poprzez zrozumienie wartości, jaką produkt lub usługa dostarcza klientom, przedsiębiorstwa mogą wycenić swoją ofertę w sposób, który odzwierciedla tę wartość oraz spełnia potrzeby i oczekiwania rynku docelowego.  

Ponadto, zrozumienie i pomiar wartości mogą pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich strategii cenowej i zwiększyć postrzeganą wartość ich produktu lub usługi. Może to prowadzić do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów, jak również do zwiększenia sprzedaży i zysków.  

Wreszcie, zrozumienie i pomiar wartości mogą również pomóc firmom w utrzymaniu konkurencyjności na rynku poprzez zapewnienie, że ich ceny odzwierciedlają wartość, jaką ich produkt lub usługa zapewnia w porównaniu z konkurencją. 

 

 

Behawioralne elementy ustalania cen i podejmowania decyzji odnoszą się do czynników psychologicznych, które wpływają na to, jak klienci postrzegają wartość i podejmują decyzje o zakupie. Elementy te mogą mieć znaczący wpływ na to, jak klienci reagują na różne strategie cenowe i mogą pomóc firmom dostosować swoje ceny do potrzeb i oczekiwań rynku docelowego.  

Niektóre przykłady behawioralnych elementów ustalania cen i podejmowania decyzji, które omówimy podczas sesji: 

  

 • Tendencja klientów do polegania na pierwszej napotkanej informacji (takiej jak początkowa cena produktu) jako punkcie odniesienia przy podejmowaniu decyzji o zakupie.  
 • Sposób prezentacji informacji może wpływać na to, jak klienci postrzegają wartość i podejmują decyzje zakupowe. Na przykład prezentacja tego samego produktu w wyższej cenie z rabatem może być bardziej atrakcyjna dla klientów niż prezentacja tego samego produktu w niższej cenie bez rabatu.  
 • Tendencja ludzi do przedkładania unikania strat nad zdobywanie zysków. Może to wpływać na to, jak klienci reagują na różne strategie cenowe, np. czy są bardziej lub mniej skłonni do dokonania zakupu, jeśli postrzegają, że otrzymują dobrą ofertę, czy też czują, że tracą okazję. 
 • Postrzegana rzadkość lub ograniczona dostępność produktu może zwiększyć jego postrzeganą wartość i uczynić go bardziej atrakcyjnym dla klientów. 

Dzięki zrozumieniu tych i innych behawioralnych elementów procesu ustalania cen i podejmowania decyzji, firmy mogą dostosować swoje strategie cenowe, aby lepiej zaspokoić potrzeby i oczekiwania rynku docelowego oraz zwiększyć postrzeganą wartość swojego produktu lub usługi. 

 

 

Istnieje wiele różnych innowacyjnych modeli cenowych, które firmy mogą wykorzystać do ustalenia ceny za swoje produkty lub usługi. Niektóre przykłady modeli, które omówimy w sesji, obejmują: 

 • Freemium: Model ten polega na oferowaniu podstawowej wersji produktu lub usługi za darmo, z możliwością uaktualnienia przez klientów do wersji płatnej z dodatkowymi funkcjami lub korzyściami.  
 • Free trial: Model ten polega na oferowaniu pełnej wersji produktu lub usługi przez ograniczony czas lub z ograniczoną przepustowością. Klienci otrzymują pełny dostęp do produktu i mogą zdecydować się na wersję płatną.  
 • Pay-as-you-go: W tym modelu klienci płacą za produkt lub usługę na podstawie użytkowania, a nie z góry. Może to być przydatna strategia cenowa dla firm, które oferują usługi, które są zużywane w czasie, takie jak przechowywanie w chmurze lub usługi strumieniowe.  
 • Subskrypcja: Ten model obejmuje klientów płacących cykliczną opłatę za dostęp do produktu lub usługi. Może to być przydatna strategia cenowa dla firm, które oferują stałe lub stale aktualizowane treści lub usługi, takie jak czasopisma lub oprogramowanie.  
 • Value-based pricing: Model ten polega na ustalaniu cen w oparciu o postrzeganą wartość, jaką produkt lub usługa zapewnia klientom. Może to być przydatna strategia cenowa dla firm, które oferują unikalne lub wysokowartościowe produkty lub usługi.  
 • Dynamic pricing: Model ten polega na dostosowywaniu cen w oparciu o warunki rynkowe w czasie rzeczywistym, takie jak podaż i popyt. Może to być przydatna strategia cenowa dla firm, które działają na rynkach o zmiennym popycie, takich jak branża turystyczna lub hotelarska.  

Rozważając te i inne innowacyjne modele cenowe, firmy mogą znaleźć strategię cenową, która jest zgodna z ich celami biznesowymi oraz spełnia potrzeby i oczekiwania rynku docelowego. 

 

 

Oto kilka kroków do rozważenia przy budowaniu biznesu subskrypcyjnego, który pokryjemy:  

 • Zidentyfikuj swój rynek docelowy: Jasno określ swój docelowy segment klientów i zrozum ich potrzeby i oczekiwania. Pomoże Ci to dostosować ofertę subskrypcyjną do ich potrzeb i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.  
 • Określ swoją propozycję wartości: Jasno wyartykułuj korzyści i wartość, jaką Twoja oferta subskrypcyjna zapewnia klientom. Pomoże to określić punkt cenowy, który jest najbardziej odpowiedni dla subskrypcji i zwiększy postrzeganą wartość oferty. 
 • Zdefiniuj swoją ofertę subskrypcji: Określ warunki subskrypcji, w tym czas jej trwania, częstotliwość dostarczania lub dostępu do produktu lub usługi oraz wszelkie dodatkowe atuty i korzyści.  
 • Określ swoją strategię cenową: Na podstawie swojej propozycji wartości, rynku docelowego i oferty subskrypcyjnej wybierz strategię cenową, która jest zgodna z Twoimi celami i założeniami biznesowymi. Dostępne opcje to: ceny ryczałtowe, ceny warstwowe i ceny typu pay-as-you-go.  
 • Opracuj strategię marketingową i sprzedażową: Określ kanały i taktyki, które wykorzystasz, aby dotrzeć do klientów i pozyskać ich dla swojej oferty subskrypcyjnej. Może to obejmować marketing bezpośredni, media społecznościowe, marketing treści lub partnerstwo z innymi firmami.  
 • Monitoruj i dostosowuj: Stale monitoruj i oceniaj wydajność swojej oferty subskrypcyjnej. Bądź przygotowany na wprowadzanie niezbędnych zmian w oparciu o zmiany w Twojej firmie, na rynku lub w zapotrzebowaniu klientów.  

Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz zbudować biznes subskrypcyjny, który jest zgodny z Twoimi celami biznesowymi oraz spełnia potrzeby i oczekiwania Twojego rynku docelowego. 

 

Bio note

 

Maciej spędził 20 lat w pricingu. Zajmował się rolami korporacyjnymi, konsultingiem, wykładami, startupami, oprogramowaniem. Wykładał gościnnie na Stanford i LBS. Autor dwóch książek o pricingu. Jego TedTalk o behawioralnym pricingu ma ponad 150 tysięcy wyświetleń. Specjalizuje się w tematyce strategii i zarządzania sprzedażą oraz promocjami ze szczególnym uwzględnieniem analizy zachowań konsumentów. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania cenami na rynkach B2B i B2C w Polsce i poza nią (USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Francja). Doradzał zarówno globalnym korporacjom (Siemens, Daimler, Johnson& Johnson, Cemex) jak i firmom z sektora MSE. Maciej jest również wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Pozwól nam znaleźć najlepszego eksperta na Twoje wydarzenie

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial