Projekt bez tytułu - 2020-05-18T232606.622

Grażyna Rzehak

Ekspert w obszarze Rozwoju Organizacji i Kultury Organizacyjnej,
Doradca Strategiczny, CHRO/CPO, Lider Biznesowy, Strateg HR

Kopia Bez tytułu (24)
Speaking topics

Leadership of the Future
Generation Managment
HR of the Future
Change Managment
Structures of the Future

Bio note

Grażyna Rzehak jest doświadczonym i uznanym liderem biznesowym oraz ekspertem w dziedzinie zarządzania z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Jej główny obszar zainteresowań i pasji to przywództwo, rozwój liderów, zespołów i organizacji. Ma ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w następujących obszarach: strategie biznesowe, zarządzanie zmianą, fuzje i przejęcia, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, projektowanie struktur i schematów organizacyjnych, nowe technologie, wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja. Grażyna jest członkiem rad nadzorczych i rad doradczych wiodących firm z sektora technologii, logistyki i usług (Grupa Integer.pl S.A., Thanks Factor Sp. z o.o., Digital University). Dodatkowo doradza start-upom, firmom z sektora technologicznego, e-commerce oraz logistyki. Doskonale sprawdza się w roli coacha i mentora dla wyższej kadry menadżerskiej wielu polskich i międzynarodowych firm. Przez ponad dwadzieścia lat piastowała strategiczne, zarządcze stanowiska w obszarach HR, sprzedaży i rozwoju biznesu w dużych międzynarodowych firmach, takich jak Unilever, ICI/Akzo Nobel, Grupa Żywiec/Heineken. W swojej ostatniej roli, Chief Operations & People Officer, we współpracy z właścicielami firmy, odpowiadała za strategiczne decyzje związanych z rozwojem firmy, strategią inwestycyjną a także w zakresie strategii rozwoju organizacji i talentów dla całej grupy kapitałowej. Grażyna jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka i Zarządzanie oraz Szkoły Biznesu Michigan Technological University, USA. Ukończyła również podyplomowe studia na Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej a także specjalistyczne programy zarządcze na Harvard Business School, NSEAD i IMD.

Let us help you find and secure the perfect speaker for your event

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial