Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Warsztat: Jak tworzyć produkty, które odniosą sukces biznesowy?

Warsztat prowadzony przez Michaela Venture będzie okazją do rozwinięcia swoich własnych kompetencji liderskich –  uczestnicy w oparciu o konkretne przykłady przekonają się, jak zastosowanie empatii w biznesie wpływa na zarządzanie ludźmi, budowanie zespołów, podnosi efektywność pracowników i tym samym wpływa na wyniki biznesowe organizacji. Ten warsztat jest również o tym, jak utrzymać i przyciągnąć najlepszych ludzi. Jak sprawić, aby liderzy w organizacji byli osobami, dla których pracownicy chcą naprawdę pracować.

Z drugiej strony podczas warsztatu uczestnicy poznają metodę, która pomaga w dużo lepszym projektowaniu usług i produktów, z jeszcze głębszym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów.

Podczas warsztatu dowiesz się:

·         jak projektować nowe produkty i usługi aby jeszcze lepiej odpowiadały potrzebom klientów,

·         jak tworzyć środowisko pracy, które jest dopasowane do oczekiwań i potrzeb twoich pracowników oraz kandydatów,

·         jak przyciągnąć i utrzymać najlepsze talenty w organizacji,

·         jak być liderem, dla którego inni chcą pracować,

·         jak skutecznie wykorzystywać empatię w biznesie.

Program oparty na:

  • studiach przypadku,
  • sprawdzonych narzędziach,
  • symulacjach,
  • pracy projektowej,
  • dyskusjach w mniejszych i większych zespołach.

Grupa docelowa:

Kadra zarządzająca: dyrektorzy, menedżerowie, liderzy, kierownicy projektów,

oraz osoby odpowiedzialne w organizacji za:

– HR i rozwój pracowników,
– Customer experience,
–  R&D,
– Product development,
– Marketing.

Informacje organizacyjne

Warsztat trwa 3 godziny i odbędzie się 10.10, w godzinach 9:00-12:30 w Warszawie w Centrum.

Cena: 2 400 zł netto od osoby

Kontakt

marketing@digitaluniversity.pl

Inline
Inline