Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Ekonomia behawioralna a zaangażowanie pracowników

Ekonomia behawioralna pomaga zrozumieć, jak ludzie podejmują decyzje. Tłumaczy nieświadome mechanizmy behawioralne, które sterują naszym zachowaniem. Pomaga tworzyć nowe, lepsze zachowania. Z badań behawioralnych wynika, że niemal w 95 procentach działanie ludzkiego mózgu jest nieświadome i automatyczne. Z tego powodu dobre intencje nie zawsze przynoszą równie dobre rezultaty. W skrócie chodzi o to, że często robimy to, co nam się wydaje optymalne, a nie to, co faktycznie pozytywnie wpływa na zaangażowanie i samopoczucie zarówno naszych współpracowników, jak i nas samych.

Jak uważa Henryk Mruk z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: „Badania prowadzone w dziedzinie ekonomii behawioralnej poszerzają wiedzę o naturze ludzkiej, procesach decyzyjnych, o emocjach i racjonalności, o narzędziach motywowania oraz o etycznej stronie zachowań. Jednakże kluczem do poznania skuteczności oraz efektywności zarządzania pozostają kwalifikacje liderów. To oni odpowiadają za pracę nad sobą, za własny rozwój, a tym samym – udzielanie wsparcia oraz wskazywanie kierunku rozwoju pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwach oraz organizacjach”.

Design thinking pozwala zmieniać dane w konkretne akcje. Pomaga zobaczyć nowe możliwości, ale też zwiększyć szybkość i efektywność tworzenia nowych rozwiązań. Definicji tego pojęcia jest wiele. W skrócie jest to metoda twórczego rozwiązywania problemów, która po raz pierwszy została zdefiniowana w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Ma ona na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań przez wykorzystywanie specyficznych metod pracy, pobudzających kreatywność.

W dziedzinie HR Design Thinking pozwala wyjść poza procedury i procesy. Ta metoda wpływa na zaangażowanie pracowników poprzez umieszczanie ich doświadczenia w centrum uwagi. Zwiększa wydajność pracy przez proces projektowania rozwiązań, które są jednocześnie atrakcyjne, przyjemne i proste. Nowe rozwiązania i narzędzia pomagają też pracownikom wyrwać się z codziennej rutyny i braku produktywności. Według badań, stosowanie metody Design Thinking ma pozytywny odbiór pracowników, a co za tym idzie generuje wyższy poziom zadowolenia pracowników, zwiększa zaangażowanie i wydajność dla firmy.

Więcej na temat ekonomii behawioralnej można dowiedzieć się podczas konferencji HRevolution już 9 i 10 maja w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Digital University Sp. z .o.o.

Zarejestruj się!

Magdalena Marchwicka
Head of Speaker`s Office

Inline
Inline