Anna Danylczenko

Affiliation:
Przedsiębiorczyni i ekspertka w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych. Fundatorka Grunt od nowa, rzeczniczka ds. gleby w Kiss the Ground.
Obszary tematyczne:
ŚRODOWISKO I KLIMAT, PRZYSZŁOŚĆ ZDROWIA, PRZYSZŁOŚĆ ŻYWNOŚCI I AGROTECHNIKI.
Language:
English, Polish, French
Travel from:
Warsaw, Poland
Speaking topics
  • Powrót do raju, czyli jak rolnictwo regeneratywne daje nam szansę na zatrzymanie zmiany klimatycznej i głęboką transformację w obszarze produkcji żywności. Zdrowa gleba – zdrowi my, czyli jak środowisko glebowe wpływa na dobrostan człowieka. Jak wspierając praktyki regeneratywne realizować z sensem cele zrównoważonego rozwoju w Twojej firmie. 
Abstracts

W ostatnich 40 latach degradacji uległa ponad 1/3 terenów uprawnych na świecie. W tym samym czasie zapotrzebowanie za żywność wzrosło blisko dwukrotnie. Ekstensywna produkcja roślinna i zwierzęca, opierająca się na silnej chemizacji i wykorzystaniu nawozów wieloskładnikowych doprowadziły do zwielokrotnienia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia wód. Przyroda, mimo ogromnego obciążenia, jakie jej codziennie serwujemy, nadal dysponuje ogromną siłą samoregulacji i regeneracji, jednak bez naszej pomocy, może nie udźwignąć tego zadania w najbliższych dekadach. Wiązać się to będzie nieuchronnie z nasilającymi się klęskami głodu i migracjami ludności na niespotykaną dotąd skalę. Możemy ten proces zatrzymać poprzez zmianę sposobu uprawy gleby i jej głęboką regenerację. Zdrowa gleba, to zdrowe powietrze i czysta woda dostępna pod dostatkiem. W swoim wystąpieniu Anna przybliży mechanizmy funkcjonujące w glebie oraz ich bezpośredni wpływ na inne zasoby naturalne, takie jak woda i powietrze. Anna wskaże również jak można, nie będąc rolnikiem, wspierać praktyki regeneratywne, tak aby Ziemia, pozostała zieloną planetą, tętniącą życiem i kuszącą bioróżnorodnością przez kolejne stulecia.

W swoim wystąpieniu Anna odkryje tajemnicę świata, który mamy cały czas pod swoimi stopami, od którego zależy nasze życie i zdrowie i o którym zazwyczaj nic nie wiemy. Dlaczego stan gleby wpływa na wzrost liczby osób ciepiących na alergie i nietolerancje pokarmowe? Czy gleba może zmienić nasz nastrój i poprawić funkcjonowanie naszego mózgu oraz zwiększyć zdolności uczenia się? Dlaczego praca w ogródku powinna być zapisywana na receptę jako profilaktyka antydepresyjna? Jak bardzo zmieniła się wartość odżywcza produktów żywieniowych wraz z degradacją gleby? Co możemy zrobić, aby uzdrowić glebę i …siebie? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi zanurzając się w fascynującą opowieść o glebie i jej wpływie na nasze codzienne życie.

Zrównoważony rozwój to oczko w głowie większości firm, z jednej strony z uwagi na zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska naturalnego, a z drugiej ze względu na utrzymanie i pozyskiwanie nowej generacji pracowników, inwestorów, czy klientów. Cele środowiskowe firm są bardzo zróżnicowane, od drobnych zmian, jak energooszczędne biura, wykorzystanie rozmaitych środków produkcji pochodzących z recyklingu po większe, jak zmiany instalacji prądotwórczych, czy całych linii produkcyjnych. A gdyby tak zwielokrotnić efekty działań firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju wychodząc poza własną branżę i łącząc się w uniwersalnym wysiłku na rzecz zdrowia naszej planety i nas samych? Taką szansę daje każde działanie na rzecz regeneracji gleby, która jako zasób wolno odnawialny i niezbędny do naszego przetrwania pilnie potrzebuje pomocy.  

W swoim wystąpieniu Anna przedstawi związki pomiędzy sprawnie funkcjonującym środowiskiem glebowym a potężnym potencjałem na redukcję CO2, odbudowę naturalnych zbiorników wodnych, odwrócenie procesów pustynnienia, ograniczenie gwałtownych zjawisk pogodowych, przywrócenie równowagi pomiędzy dziką a uprzemysłowioną częścią świata roślin i zwierząt. Ten optymistyczny wykład daje wiele praktycznych wskazówek, jakie konkretnie działania może podjąć firma, niezależnie od profilu swojej działalności: od specjalnych warunków ubezpieczenia, czy finansowania dla rolników uprawiających regeneratywnie, poprzez sponsoring działań naukowych i edukacyjnych skierowanych do gospodarstw regeneratywnych, aż po certyfikowanie żywności, tkanin, przedmiotów powstałych z surowców wytworzonych w sposób regeneratywny i nadawanie priorytetu regeneratywności przy naszych osobistych decyzjach konsumenckich. 

 

Big note

 

Fundatorka Grunt od nowa – organizacji działającej na rzecz regeneracji i ochrony gleb. Łączy biznes i naukę. Sprowadza rozwiązania naukowe do praktycznych zastosowań w rolnictwie. Zafascynowana przyrodą i jej mądrością. Absolwentka Universite de Montesquieu w Bordeaux na kierunku Nauk Politycznych oraz Marketingu Publicznego, absolwentka podyplomowego rolnictwa oraz MBA dla finansistów. Bezustannie poszerza wiedzę z zakresu rolnictwa regeneratywnego na kursach w Europie i USA. Członkini społeczności Kiss the ground z tytułem adwokata gleby. Doświadczenie biznesowe zdobywała we Francji i w Polsce w projektach badawczych i doradczych dla podmiotów takich jak Dalkia, Gaz de France, IBM, Orange oraz w wydawnictwach edukacyjnych WSIP i PWN jako dyrektor programowy i członek zarządu. Obecnie właścicielka i prezes spółki współpracującej z gospodarstwami rolnymi w zakresie praktyk oraz produktów wspierających regenerację gleb

Get a Free Consultancy

    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial