Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Dr hab. Rafał Mrówka

Dr hab. Rafał Mrówka jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie. Jest także kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source i współpracy w wirtualnych społecznościach. Ukończył kilkanaście szkoleń, w tym zaawansowany szkolenie dotyczące Design Thinking w HPI Academy w Niemczech oraz International Management Teachers Academy w Bled w Słowenii. Wykładał lub przebywał na programach badawczych w Tel Aviv University (Izrael) i Universite Catholique de Lille (Francja).

Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO – United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Jest członkiem rady Fundacji Szkoła Liderów kreującej postawy przywódcze w społeczeństwie.

Abtrakt:

Przywództwo a zmiana Jak być odpowiedzialnym SMART liderem?

Jak zmienia się przywództwo we współczesnych organizacjach wobec wyzwań otoczenia? Jak współcześni przywódcy otwierają organizacje na współpracę z interesariuszami? Jak zaszczepiają kulturę otwartości? Jak pobudzają zaangażowanie pracowników każdego szczebla? Jaką rolą powinni w tym procesie pełnić menedżerowie? Kto to jest odpowiedzialny smart leader? Tym zagadnieniem poświęcone będą te warsztaty. Bazować one będą na przykładach głównie ze świata biznesu – nie zawsze jednak przykładach typowych organizacji biznesowych. Uczestników wykładu zaskoczyć mogą studia przypadków organizacji ze skrajnie rozproszonym przywództwem, efektywnie zarządzanych sieci organizacyjnych ze zmotywowanym efektywnym zespołem pracowników nie podlegających standardowym systemom kontroli. Do uczestników przemówią także prawdziwi przywódcy przekazując swoje przesłania. A wszystko to powinno pobudzić uczestników do refleksji nad ich rolą we własnej organizacji.

 

Publikacje / książki:

Pełny ich wykaz i opis: http://web.sgh.waw.pl/~rmrowka/publikacje.html

Video:

Website

Inline
Inline