Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

diego soroa digital transformation workshop

Digital Transformation Workshop: Diego Soroa

Trwający 2,5 dnia warsztat Digital Transformation pt. „Harnessing Technology for Business Advantage”, prowadzony przez Diego Soroa, podczas którego uczestnicy otrzymają ogromną dawkę wiedzy, inspiracji i zestaw konkretnych narzędzi, umożliwiających przeprowadzenie organizacji przez cyfrową transformację w praktyce.

Dużą wartością warsztatu będą szczegółowo omawiane „case studies” z zaawansowanych cyfrowo firm z różnych branż z całego świata, pokazujące przykłady wdrożeń, spersonalizowane strategie digitalowe oraz konkretne „roadmapy” działań pokazujące, jak przygotować się i przeprowadzić zmiany w różnego typu organizacjach. Tak, aby transformacja cyfrowa firmy stała się faktycznym planem działań na najbliższe lata z wyznaczonymi kamieniami milowymi, a nie tylko ogólnie nakreślonym kierunkiem w długofalowej strategii. Narzędzia wykorzystane podczas warsztatów pomogą jego uczestnikom zrozumieć możliwości, jakie niosą nowe technologie i przenieść firmę do świata digital.

Zakres:

 • Najnowsze technologie, ich konwergencja i wpływ na biznes (IoT, Robotyka, Sztuczna inteligencja, Blockchain, Data Analytics).
 • Przywództwo technologiczne i zmiana modelu biznesowego.
 • Narzędzia Focus One – Bleeding Edge Change and ‘Future Proofing’.
 • Spersonalizowana strategia digitalizacji.
 • Case studies w obszarze transformacji cyfrowej.

Cel:

 • Zapoznanie uczestników z zestawem narzędzi, do zaadaptowania w firmowej rzeczywistości.
 • Omówienie przykładów organizacji, które przeszły przez transformację cyfrową.
 • Pokazanie najnowszych technologii, ich konwergencji i tego jaki mają wpływ na zmiany w organizacji.
 • Zaprezentowanie, jak przygotować i skutecznie wdrożyć spersonalizowany plan strategii cyfrowej w organizacji.

Podczas warsztatów szczegółowo omówimy:

 • najnowsze technologie, takie jak: Blockchain, Sztuczna Inteligencja, Robotyka, Wirtualna / Rozszerzona Rzeczywistość, Analityka Big Data, Technologia 5G oraz ich zastosowanie w biznesie,
 • kluczowe trendy technologiczne, społeczne, gospodarcze i handlowe,
 • rolę technologii cyfrowych w tworzeniu nowych modeli biznesowych w obszarze B2B i B2C,
 • planowanie i wdrażanie zwinnej kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania talentami, budowanie i wykorzystywania kompetencji, koniecznej do przeprowadzenia skutecznej transformacji technologicznej,
 • tworzenie spersonalizowanych strategii cyfrowych i maksymalizację wpływu transformacji na funkcjonowanie organizacji,
 • wpływ technologii cyfrowych na tworzenie wartości w obszarze społecznym i biznesowym,
 • dowiemy się jak przygotować siebie jako lidera oraz swoją organizację na ciągłe, dynamiczne zmiany oraz jak najskuteczniej je zaadaptować i efektywnie wdrożyć.

Gwarantujemy:

 • Praktyczne przykłady wdrażania transformacji cyfrowej.
 • Ekskluzywny charakter warsztatów i starannie dobraną grupę.
  Technika prowadzenia warsztatu oparta na metodzie uczenia się przez działanie obejmuje sesje uproszczone, dyskusje grupowe, obcowanie z technologią, planowanie działań i one-to-one feedback.
 • Najnowocześniejsze studia przypadków m.in. firmy Dell, a także niektóre z najsłynniejszych startupów działających globalnie w różnych sektorach.

Prowadzący – Diego Soroa

Diego Soroa jest przedsiębiorcą, pasjonatem wykładniczej transformacji organizacji. Założył cztery startupy i został mianowany Przedsiębiorcą roku w 2006 roku. W 2013 roku wygrał Global Impact Competition, czego rezultatem było ukończenie Singularity University. Od tego czasu sprawuje funkcję Ambasadora SU. Diego był częścią sprintu organizacyjnego Exponential Organisations i stał się jednym z najbardziej doświadczonych trenerów ExO w Openexo, globalnej firmie, która doradza firmom takim jak P&G, Visa, HP Global, Banco Santander, Black i Decker .

Początkowo otrzymał certyfikat trenera, ambasadora, trenera i mówcy, a następnie trenera i ostatnio mistrza certyfikacji w OpenExo. Ponadto jest profesorem nadzwyczajnym w IE Business School, Human Science and Technology Masters w Madrycie oraz prezydentem Exponential Euskadi Association. Co więcej, Diego poświęca się też swoim pasjom, a jego prace, zarówno jako architekta, jak i artysty została uznana na arenie międzynarodowej.

Opinie o warsztatach 

„Z uwagą obserwuję działalność edukacyjną Digital University na polskim rynku. Warsztaty z transformacji cyfrowej organizacji, w których zdecydowałam się wziąć udział, spełniły moje oczekiwania. Okazały się przydatnym uzupełnieniem mojej wiedzy, z której czerpię na co dzień w swojej pracy w jednej z największych firm technologicznych na świecie.”

Eliza Durka-Ciesławska / Siemens 

Director, Communications and Public Affairs 

 

„Szkolenie zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Pokazało zdecydowanie szerszą perspektywę zarządzania firmą czy zespołem. Nowe technologie wymuszają transformację funkcjonowania firm pod względem systemów. Ponadto eksponują i podkreślają znaczenie czynnika ludzkiego, potrzeby współpracy i budowania zaangażowania, ciągłego dokształcania się. To z kolei często wymaga zmiany kultury organizacyjnej. Przed zarządami i liderami firm, które chcą efektywnie działać na rynku oraz być konkurencyjnymi, stoi duże wyzwanie”.

Małgorzata Sujecka-Żebrowska / Nationale-Nederlanden

Dyrektor ds. Sprawozdawczości Finansowej dla Celów Rachunkowości, Department Aktuarialny,

 

“2,5-dniowy warsztat poprowadzony przez Diego to udane połączenie dużej dawki inspiracji z praktyczną wiedzą biznesową. A wszystko oparte na solidnych fundamentach merytorycznych.”

Maciej Chwiłoc, Product Development Director, Grupa Pracuj

 

Kiedy i gdzie?

Data: 24-26 września 2019
Miejsce: Warszawa

 

Kontakt

Digital University
kontakt@digitaluniversity.pl

 

Chcesz się zapisać?

Read in English

 

Digital Transformation Workshop „Harnessing Technology for Business Advantage” is a 2.5 day event with an expert: Diego Soroa. This workshop provides you with a suite of tools, skills and real-world examples to understand, evaluate and apply digital transformation. You will leave with a depth of insights, connections and cutting-edge examples of technology enabled change, a personalised digital strategy roadmap, and equipped to enable innovation to be actualised, sustained and aligned to your organisation’s needs and aspirations. Embracing digital transformation with this knowledge can help you and your business get and stay ahead of the curve!

 

By the end of the Digital Transformation Workshop participants will:

 • Enhance their knowledge of a broad range of technology advances, including frontier technologies such as blockchain, artificial intelligence, sensors, robotics, virtual/augmented reality, Big Data Analytics and 5G and the relevance to their business,
 • Understand key technological, social, economic and commercial trends,
 • Appreciate how digital technology can create new business model opportunities in both B2B and B2C • Recognise how digital technology can create new forms of value including social value and the rise of ‘Tech for Good’,
 • Plan and be agile to the talent, skills and culture change that must accompany successful technological change,
 • Create a personalised strategy to evaluate and maximise the impact of digital transformation in their own organisation,
 • Be equipped for the rapid rate of technology driven change still ahead and positioned to sense, adaptand execute accordingly.

 

Expert – Diego Soroa

Diego Soroa is an entrepreneur, passionate about the exponential transformation of organizations. He founded 4 startups and was named Entrepreneur of the year in 2006. In 2013 he won the Global Impact Competition that leads him to graduate from Singularity University. He since became Singularity University Ambassador. Diego was part of the Exponential Organisations foundational sprint,  and since has become one of the most experienced ExO Coaches at Openexo, a global firm helping companies such as P&G, Visa, HP Global, Banco Santander, Black, and Decker, deal with disruption.

He was certified as Coach, Ambassador, Trainer, and Speaker, then Head Coach and more recently Certification Master at OpenExo. Diego Soroa is Associate Professor at IE Business School at Human Science and Technology Masters in Madrid. He is also President at Exponential Euskadi Association.  His side work both as an architect and as an artist has been acknowledged internationally.

Date:

September 24-26 2019 Warsow, Poland

 

Contact:

Digital University
kontakt@digitaluniversity.pl

 

Would you like to join?

Inline
Inline