Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

EXECUTIVE_EDUCATION­

Digital University jest pionierem w edukacji w obszarze Transformacji Cyfrowej dla firm, startupów i organizacji, dla których digitalizacja jest nieodłączną częścią strategii i przewagi konkurencyjnej. Pamiętając o tym, że dzisiejsza działalność biznesowa wymaga stworzenia
i wdrożenia nowego sposobu myślenia oraz ciągłego rozwoju, zaprojektowaliśmy ekskluzywny program Digital Transformation.

Grupa docelowa

Nasz program dedukujemy:

 • Kadrze kierowniczej, odpowiedzialnej za strategię i kluczowe zmiany w organizacji.
 • Top – talentom.
 • Pracownikom, odpowiadających za innowacje w firmach.
 • Wysokiej klasy specjalistom, pasjonujących się digitalizacją w biznesie.
 • Menedżerom, odpowiedzialnych za budowę oraz rozwój kultury innowacji.

Moduły

Program składa się z sześciu modułów:

 • Moduł 1: Transformacja Cyfrowa Organizacji.
 • Moduł 2: Innowacja i zmiana – praktyczne narzędzia.
 • Moduł 3: Przywództwo – jak być liderem w czasach transformacji cyfrowej.
 • Moduł 4: Design Thinking dla liderów.
 • Moduł 5: Startupy – współpraca, inkubacja, akceleracja.
 • Moduł 6: Wizyta studyjna – Izrael, Estonia lub Singapur.

Metodologia

W podróży przez program opieramy się na:

 • Studiach przypadku,
 • Sprawdzonych narzędziach,
 • Symulacjach,
 • Pracy projektowej,
 • Dyskusji grupowej.

Korzyści

Program pozwoli na:

 • Rozwinięcie strategii cyfrowej w organizacji.
 • Wykorzystanie znajomości trendów do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.
 • Rozbudzenie kultury innowacji w firmie i przygotowanie do procesu digitalizacji.
 • Wykorzystanie przywództwa w transformacji cyfrowej.

Kadra trenerska

Program jest prowadzony przez światowej klasy ekspertów i praktyków z:

 • Singularity University,
 • IMD Business School,
 • Stanford University,
 • Global Transformation Ecosystem OpenExo,
 • Ekspertów z Doliny Krzemowej.

Czas trwania

25 tygodni

Aktualne wydarzenia