Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Kim jesteśmy? Co robimy? Dlaczego?

Jesteśmy fundacją edukacyjną a naszym nadrzędnym celem jest edukacja w zakresie rozwoju poprzez innowacje i zapoznanie z tematyką nowych technologii.

  • Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i biznesu;
  • Wspieramy rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi,
  • Edukujemy, inspirujemy, kształcimy i wspieramy liderów przyszłości w obszarach integracji, wydarzeń, innowacji i wpływu współtworząc SingularityU Warsaw Chapter,
  • organizujemy warsztaty technologiczne DigiKids dla dzieci, na których pokazujemy że informatyka, matematyka, przedsiębiorczość czy robotyka są świetną zabawą i tak naprawdę wbrew stereotypom nie są trudne.
  • Uczymy najmłodszych twórczego rozwiązywania problemów, doskonalenia logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, rozwijają umiejętności manualne, uczą się pracy indywidualnej i grupowej a także wzmacniają wiarę we własne możliwości i budują pewność siebie.
  • Prowadzimy wiele projektów edukacyjnych z obszaru wykluczenia technologicznego dzieci i dorosłych.
  • Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie dzieciom ze świetlic środowiskowych, Domów Dziecka i środowisk wykluczonych.

Utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego wspieramy współpracą z takimi uczelniami jak Szkoła Główna Handlowa (prof. Piotr Płoszajski) i Uniwersytet SWPS jak również Harvard Business School (prof. Stefan H. Thomke, prof. Mikołaj Jan Piskorski) oraz Singularity University (David Roberts).

Posiadamy doświadczenie we współpracy zarówno z dużymi korporacjami jaki i start-upami. Mamy doskonałe rozeznanie biznesowe w obu płaszczyznach, dzięki temu rozumiemy potrzeby obu stron oraz wiemy w jaki sposób je wspierać i edukować. Wiele lat spędziłyśmy pracując w największych korporacjach w Polsce, a teraz współpracujemy ze środowiskiem startupów, jednocześnie same tworząc startup społeczno-edukacyjny.

Nasze cele realizujemy zarówno w formie organizacji konferencji, prelekcji, akcji społeczno- edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych a także w ramach projektu edukacyjnego DigiKids dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy o nowych technologiach oraz motywowanie do podjęcia działań rozwojowych w tym zakresie Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb rynku determinuje nas do szerzenia i przekazywania wiedzy w tym zakresie. Wiemy że właściwa polityka komunikacyjna i edukacyjna jest kluczowa dla powodzenia procesu digitalizacji, dlatego też przygotowujemy nasze szkolenia zgodnie z obowiązującymi trendami i potrzebami rynku.

Wybierając ścieżkę edukacyjną pamiętamy że dostęp do wiedzy i know–how z zakresu biznesowego i operacyjnego wykorzystywania technologii w procesach biznesowych może mieć wpływ na lepsze przygotowanie organizacji do funkcjonowania w przyszłości a takie podejście edukacyjne ma dla nas najwyższy priorytet.

Inline
Inline