Małgorzata Darowska  

Małgorzata Darowska

Ekspert Urban Air Mobility, Lider Koncepcji i Wdrażania Infrastruktury Cyfrowej dla Transportu Autonomicznego, Polityka Publiczna dla Technologii Przełomowych: U-space i Dronowe Projekty Transformacyjne, Zielony Transport Autonomiczny

Kopia Bez tytułu (24)
Speaking topics

Projekty dronowe – potencjał zastosowań, jak planować, realizować i zapewnić utrzymanie projektów dronowych
Współtworzenie (co-creation) zastosowań technologii – drony a cyfrowa transformacja 
Infrastruktura cyfrowa i U-space – nowy wymiar internetu rzeczy 
Technologie autonomiczne a ekologia  
U-space, drony, autonomia – nowy wymiar miasta – rewolucja w zarządzaniu miastem i przestrzenią w miastach 

Abstracts

Nowe technologie i rozwijający się Internet Rzeczy – IoT, w tym zwłaszcza drony i technologie autonomiczne stwarzają wielkie możliwości wdrożeń. Są jednak na wczesnym etapie zaawansowania, modele biznesowe i łańcuchy wartości dopiero się kształtują. Jaka będzie przyszłość technologii dronowych i autonomicznych zależy od klientów a także obywateli i  samorządów oraz umiejętności współpracy i współtworzenia rozwiązań szytych na miarę potrzeb i ich wspólnego rozwijania. Wdrażanie technologii przełomowych to proces, w którym każdy ma szansę i rolę do odegrania. To szansa dla mniej rozwiniętych gospodarek i młodych firm. Kluczowe dla bezpiecznego i z korzyścią dla wszystkich wdrażania i ewoluowania technologii przełomowych jest współpraca i proces partycypacyjnych z udziałem wszystkich interesariuszy.  Ja stać się liderem tej zmiany i na niej skorzystać, jak angażować interesariuszy? 

Przyjazne regulacje i rozwój technologii dają możliwość tworzenia i wdrażania nowych, bezpiecznych modeli biznesowych wykorzystujących drony. Nowe rozwiązania mogą służyć poprawie bezpieczeństwa pracowników, obiektów, poprawie wydajności procesów biznesowych lub transportu. Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących drony wymaga integracji wielu technologii i dostawców rozwiązań. Wdrożenie projektu dronowego, jego utrzymanie i finansowanie wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności.  

Drony i pojazdy autonomiczne wymagają nowego rodzaju infrastruktury – przede wszystkim cyfrowej i telekomunikacyjnej. Tworzą się nowe usługi, które digitalizują przestrzeń powietrzną i wszystkie procesy związane z wydzielaniem stref lotów, planowaniem i zatwierdzaniem lotów (UTM i U-space). Telekomunikacja, w przyszłości sieć 5G, jest kolejną warstwą infrastruktury. Jak tworzy się i jak będzie wyglądać w przyszłości infrastruktura cyfrowa dla autonomii? 

Technologie dronowe  eko w dwóch wymiarach. Z jednej strony drony umożliwiają pozyskiwanie ogromnej ilości danych o środowisku i integrować z danymi pochodzącymi  z innych źródeł. Daje to nową jakość danych i umożliwia kompleksowe zarządzanie informacją o środowisku. Z drugiej strony, autonomiczne pojazdy wykorzystujące alternatywne napędy pozwalają na poprawę procesów logistycznych i redukcję emisji.  Jak w pełni wykorzystać te możliwości? 

Drony są brakującym ogniwem Internetu Rzeczy (IoT), dzięki któremu wiele technologii, do tej pory nie wykorzystywanych w wystarczającym stopniu, znajdzie swoje zastosowanie prowadząc do absolutnego przełomu. Szczególnym beneficjentem tych zmian staną się miasta i samorządy. Dzięki technologiom dronowym i wykorzystaniu danych, także satelitarnych, staną się one prawdziwie smart i będą inaczej zarządzane. Dla miast to prawdziwa rewolucja.  

Bio note

Małgorzata Darowska, pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). Menadżer, prawnik (radca prawny) z 19-letnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawniczych i instytucjach finansowych, w programach i projektach badawczo-rozwojowych, finansowania, integracji, wdrożeń i komercjalizacji technologii dla podmiotów prywatnych, kontrolowanych przez państwo i w instytucjach publicznych. Posiada praktyczne doświadczenie w dziedzinie kształtowania polityki publicznej dla przełomowych technologii, strategii budowania łańcucha wartości i modelowania kooperacji oraz budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o własność intelektualną.

Video: 

Pozwól nam znaleźć najlepszego eksperta na Twoje wydarzenie

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial