Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Nadrzędnym celem Fundacji Digital University jest edukacja w zakresie rozwoju poprzez innowacje i zapoznanie z tematyką nowych technologii. W ramach misji edukacyjnej Fundacja Digital University prowadzi wiele projektów z obszaru wykluczenia technologicznego dzieci i dorosłych. Uczymy zawodów przyszłości, dając wsparcie podopiecznym świetlic środowiskowych, domów dziecka oraz środowisk wykluczonych.

Nasze projekty

Edukacyjny program zawodowy skierowany do młodych dziewczyn, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach pochodzących z ubogich rodzin. Uczestniczki programu mają nie mniej niż 17 lat i nie więcej niż lat 24. Program ma pomóc im wejść na rynek pracy, poprzez nabycie nowych umiejętności (zarówno technicznych jak i komunikacyjnych).
W skład programu wchodzą trzy akademie: Blogerki, YouTuberki i Programistki oraz wiele zajęć dodatkowych.

Więcej na: uniwersytetsukcesu.com

Zobacz jak wesprzeć nasze projekty

DigiKids Academy dla podopiecznych domów dziecka i świetlić środowiskowych

DigiKids Academy jest to kompleksowy program mający na celu rozwój kompetencji przyszłości w najbardziej przystępny dla dzieci sposób na naukę – poprzez zabawę. Poprzez uczestnictwo w naszych warsztatach, dzieci uczą się nie tylko samego programowania, ale również myślenia krytycznego, projektowania, nastawienia na rozwiązanie problemu, podstaw nauk ścisłych, podstaw inżynierii i elektroniki, ekologii, a także rozwijają kompetencje miękkie.

Od 2015 roku dzieci w wieku 6 – 12 lat uczestniczą w kursach cyklicznych oraz półkoloniach letnich i zimowych, na których prowadzimy warsztaty z programowania, fotografii cyfrowej oraz zajęciach kreatywno-technologicznych, które uczą różnorodnych technik projektowania i tworzenia.

50% uczestników zajęć to podopieczni domów dziecka i świetlic środowiskowych.

 

Więcej na: www.digikids.pl

Masters & Robots Youth to konferencja z wykładami o przyszłości dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat w trakcie corocznego wydarzenia Mastres & Robots.Uczestnicy spotkania mają unikalną możliwość poznania rozwiązań technologicznych z pogranicza science-fiction i naszej codzienności. Wykłady prowadzą najlepsi eksperci z całego świata.

Podczas wykładów młodzież otrzymuje odpowiedź na pytania:
Czy jesteś świadomy co Cię spotka w cyberprzestrzeni?
Czy zamówiłbyś w restauracji hamburgera wyprodukowanego w laboratorium lub fabryce?
Czy nauka może pomóc nam w przeniesieniu życia na Marsa?
Jak połączyć mózg, ciało i maszynę?

Więcej na: mastersandrobots.tech

Rekomendacje

Global Impact Challenge (GIC) to konkurs mający na celu wyłonienie innowacyjnych startupów, które wykorzystując nowoczesną technologię będą rozwiązywać największe cywilizacyjne problemy, takie jak głód, choroby, globalne ocieplenie czy zanieczyszczenie powietrza. Konkursy są organizowane na całym świecie. W 2019 roku zostało zorganizowanych 8 konkursów, w tym w Australii, Chile, Kanadzie i Japonii. Globalnym organizatorem konkursu jest Singularity University – think tank z Doliny Krzemowej w USA. W Polsce GIC został zorganizowany już po raz drugi, tym razem dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Celem konkursu było wspieranie innowacji i startupów, które wpłyną pozytywnie na życie ludzi mieszkających w Polsce i regionie CEE w ciągu najbliższych 10 lat. Swój udział zgłosiło ponad 100 startupów. Jury wyłoniło dziesięciu finalistów, których oceniano pod kątem zdolności do wychodzenia poza schemat i myślenia w szerszym kontekście o swoim pomyśle (Think Big), unikalnego wykorzystania technologii, obszaru działania startupu i jego zdolności wpływania na mieszkańców regionu objętego konkursem.

Strona konkursu

Ostatnie lata pokazały wzrost antysemityzmu, przejawiający się zarówno poprzez akty przemocy wobec Żydów, jak i mowę nienawiści w różnych mediach, zarówno ze strony społeczeństwa, jak i Influencerów. Polska, w której Żydzi żyją od ponad tysiąca lat, jest najlepszym miejscem do przesłania jasnego komunikatu o znaczeniu walki z antysemityzmem. Zwalczanie antysemityzmu, a także innych form nienawiści i dyskryminacji ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego społeczeństwa. Aby zrealizować ten cel, zorganizowaliśmy 48-godzinny hackaton mający na celu zaoferowanie rozwiązań technologicznych do walki z antysemityzmem. Hackathon HackHate zgromadzi przedsiębiorców, start-upy, programistów, projektantów, młodych specjalistów i naukowców z różnych dyscyplin w celu opracowania realnych metod i narzędzi do walki z antysemityzmem.

Strona www – https://hackhate.com

Akademia Przedsiębiorczości

Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego ma na celu upowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie postaw pro przedsiębiorczych oraz pozytywnych nawyków, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji w odniesieniu do zarządzania własnymi finansami.

Akademia Przedsiębiorczości to edukacyjny program, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy i świadomości ekonomicznej w zakresie:

zarządzania budżetem (pieniądz, Instytucje i usługi finansowe)
działalności instytucji finansowych, bankowości,
mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych,
niebezpieczeństw związanego z zadłużeniem (spirala zadłużenia),
budowania odpowiedzialnych postaw i zachowań przedsiębiorczych
działania sektora finansowego
umiejętności umożliwiających efektywne zarządzanie finansami osobistymi

Projekt skierowany do uczniów szkół średnich.  Pierwsza edycja projektu odbyła się na Mazowszu w terminie od października 2018 do stycznia 2019. W warsztatach i wykładach wzięło udział łącznie 423 uczniów.

Laboratorium Bezpiecznego Internetu T-Mobile

Ogólnopolski projekt edukacyjny objęty Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji realizowany w 2017 roku. Przeprowadzone zostały warsztaty w 32 szkołach podstawowych w całym kraju. Projekt realizowany w miejscowościach zamieszkiwanych przez mniej niż 50 tysięcy ludzi. Laboratorium Bezpiecznego Internetu T-Mobile to praktyczne szkolenia skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie poznali rodzaje zagrożeń w sieci, a nauczyciele doskonalili swój warsztat w zakresie nowoczesnych metod przygotowywania uczniów do świadomego użytkowania Internetu.

W trakcie projektu przeprowadziliśmy 32 bezpłatne warsztaty w 15 województwach i 28 miejscowościach, a w zajęciach  wzięło udział 4 420 uczniów. Zaangażowaliśmy 200 nauczycieli, a materiały edukacyjne dotarły do ok. 8 800 rodziców.

Inline
Inline