Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Francesca Grippa Ph.D. prelegentem na konferencji Masters&Robots i COINs

Zastanawialiście się kiedyś nad kluczowymi cechami osobowości, które wpływają na sukces w środowisku akademickim, biznesowym czy życiu prywatnym? Jak stać się popularnym i lubianym? Francesca Grippa, profesor z Northeastern University stawia na dobrą komunikację i uczciwość. Ale nie tylko.

Działalność akademicka i badawcza

Francesca Grippa Ph.D. jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem wydziału Bachelor of Science in Management na Northeastern University w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. Przedtem była adiunktem ds. Zarządzania innowacjami na University of Salento w Lecce we Włoszech. Posiada doktorat z zarządzania e-biznesem oraz tytuł magistra zarządzania biznesem. Obecnie prowadzi kursy dla absolwentów i studentów w zakresie przedsiębiorczości, strategii biznesowej i biznesu międzynarodowego.

Zainteresowania badawcze Grippy są szerokie. Obejmują one m.in.: przedsiębiorczość i zarządzanie zmianami, analiza sieci społecznościowych oparta na e-mailach. Interesuje się ona również promowaniem współpracy w ramach zespołów opieki zdrowotnej i budowaniem społeczności pacjentów, badaczy i usługodawców. 

Zaskakujące wnioski z analizy wiadomości e-mail

Francesca Grippa prowadziła badania oparte na treści wiadomości e-mail menadżerów międzynarodowych korporacji. Doszła w nich do wniosku, że można przewidzieć ich chęć odejścia z pracy. Przez 18 miesięcy zbierała i analizowała wiadomości e-mail 866 menedżerów, z których 111 opuściło korporację. Okazało się, że już na 5 miesięcy przed odejściem, zmienia się sposób komunikacji menadżera, jego otwartość i zaangażowanie w rozmowę. W innym badaniu stosowała nowatorską metodę zwaną „wirtualnym odbiciem lustrzanym”. Metoda ta opiera się na analizie sposobu komunikacji danej osoby w  sieciach społecznościowych i ich lustrzanym odbiciu skierowanym z powrotem do tej osoby. Celem zastosowania tej metody było doprowadzenie do autorefleksji, która wywoła zmianę (poprawę) w sposobie komunikowania się. To z kolei wpłynie pozytywnie na biznesowe relacje i kontakt z klientami i ich zadowolenie.  

Projekty badawcze z MIT Center for Collective Intelligence

Francesca Grippa współpracuje z badaczami z MIT Center for Collective Intelligence przy projektach koncentrujących się na badaniach rozpowszechniania innowacji. To centrum badawcze z siedzibą w (MIT) Massachusetts Institute of Technology zrzesza wykładowców, którzy badają, jak nowe technologie komunikacyjne zmieniają sposób, w jaki ludzie pracują razem. Misją centrum jest znalezienie nowatorskich odpowiedzi na jeden z podstawowych motywów badawczych. Brzmi on: „Jak można połączyć ludzi i komputery, aby – kolektywnie – działały bardziej inteligentnie niż jakakolwiek jednostka, grupa lub komputer kiedykolwiek wcześniej?”. Od marca 2019 roku Francesca Grippa wykłada na MIT. 

Publikacje

Francesca Grippa opublikowała szereg artykułów w renomowanych czasopismach, w tym w Journal of Business Research, Computers in Human Behaviors, Knowledge Management Research & Practice oraz Social Networks. Współredagowała książkę „Collaborative Innovation Networks. Budowanie elastycznych i elastycznych organizacji” wydaną w 2018 roku przez wydawnictwo Springer. Francesca była również redaktorem specjalnego numeru czasopisma Entrepreneurship and Small Business zatytułowanego „Collaborative Innovation Networks”.

Aktywności Francesci Grippa oraz wydarzenia z jej udziałem można obserwować na jej profilu na Linkedin oraz na Twitterze. 

Spotkamy ją również na konferencji COINs podczas panelu dyskusyjnego „Combining Social Capital and Geospatial Analysis to measure the Boston’s Opioid Epidemic”, w którym będą uczestniczyli również: Cordula Robinson, Earlene Avalon i Michael Wood. Francesca Grippa opowie, jak ocena kapitału społecznego w połączeniu z analizą geoprzestrzenną może pomóc w rozwiązaniu problemów z uzależnieniami.

Francesca Grippa będzie prelegentem podczas konferencji Masters&Robots sceny Youth w dn. 8 października 2019 w Warszawie, gdzie poprowadzi wykład dla młodzieży pt. „What Makes You Popular?”.

Głównymi sponsorami konferencji Masters&Robots są PZU oraz Incredibles Powered by Sebastian Kulczyk.

Inline
Inline