Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

jacob biamonte quantum computing

Jacob Biamonte – from Science to Business

Jako fizyk, twórca licznych koncepcji z zakresu zarówno fizyki komputerów kwantowych, jak i odpowiedniej dla nich algorytmiki i profesor nadzwyczajny na Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) profesor Jacob Biamonte nie musi nikogo przekonywać, że jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów w swojej dziedzinie. Oprócz swojego imponującego dorobku naukowego jest również kierownikiem Deep Quantum Labs — działającej przy Skoltechu komórki R&D prowadzącej badania na styku teoretycznych i praktycznych aspektów komputerów kwantowych.

Komputery kwantowe w zastosowaniach praktycznych

Profesor Jacob Biamonte interesuje się opartym na efektach kwantowych przetwarzaniem informacji nie tylko w ich aspekcie teoretycznym. Prawdą jest oczywiście, że jako naukowiec, wiele uwagi poświęca uniwersyteckiej stronie dyskursu. Mimo to, jego głównym obszarem działań jest zastosowanie algorytmiki kwantowej w stosunkowo nowych i prężnie się obecnie rozwijających gałęziach informatyki — teorii złożoności oraz uczeniu maszynowym. Trudno nie zauważyć, że komputery kwantowe są jedynie nowym narzędziem w świecie informatyki, którego prawdziwy potencjał ujawni się dopiero po wdrożeniu ich w konkretnych zastosowaniach. Skomplikowanie brzmiące pojęcia, którymi zajmuje się prof. Biamonte, jak obliczanie wartości własnych czy faktoryzacja, onieśmielają swoim brzmieniem. Mają jednak swoje zastosowanie w codziennie używanych przez każdego narzędziach IT jak choćby wyszukiwarki czy w szyfrowaniu haseł.

Teoria i praktyka

Na tle zarówno społeczności naukowej, jak i biznesowej, prof. Jacoba Biamonte wyróżnia jego swoboda poruszania się w obu tych światach. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy w postaci licznych entuzjastycznie przyjętych publikacji naukowych. Jednocześnie był i jest zaangażowany w projekty zorientowane na stricte komercyjne wykorzystanie kwantowego przetwarzania informacji. W tym obszarze jedną z najciekawszych zajmowanych przez prof. Biamonte pozycji to programista software’u dla komputerów kwantowych w D-Wave Systems. Był jednym z pierwszych ludzi na całym świecie pracujących na takim stanowisku! Sam Skoltech, gdzie prof. Biamonte aktualnie pracuje, również nie jest klasyczną placówką naukową — to prywatny instytut założony we współpracy z MIT, na którym prowadzone są prace nad rozwiązaniami dla biznesu. To też środowisko przyjazne inkubacji startupów. Prof. Jacob Biamonte pracował również jako konsultant, doradzając wielu agencjom rządowym oraz przedstawicielom przemysłu.

 

Rozwiązania przyszłości wdrażane już dziś

Filozofią, którą kieruje się prof. Jacob Biamonte, jest jak najwcześniejsze wdrażanie nowych technologii. Komputery kwantowe bez wątpienia jeszcze mają długą drogę do przejścia, zanim ich stosowanie stanie się powszechne. Jest to technika w bardzo wczesnym stadium rozwoju. To, że dostarczane przez nią narzędzia nie są jeszcze rozwinięte, nie jest jedyną tego konsekwencją. Drugim dużym problemem wynikającym z tego faktu jest bardzo mała podaż specjalistów o odpowiednich kompetencjach. Prof. Jacob Biamonte wychodzi tym wyzwaniom naprzeciw, nie czekając, aż kwantowe przetwarzanie informacji osiągnie pełną komercyjną dojrzałość. Już teraz, pracując z aktualnym stanem wiedzy i dostępnym sprzętem, z powodzeniem szuka praktycznych zastosowań komputerów kwantowych. Nawet w tej chwili bowiem naukowcy znają już duża liczbę algorytmów czysto kwantowych. Wiele jest też takich, które działają również na klasycznych komputerach binarnych, jednak efekty fizyki kwantowej mogą znacznie przyspieszyć ich wykonywanie.

Więcej fascynujących informacji o wyzwaniach w quantum computing znajdziesz w TYM artykule.

Nieoceniony wkład w naukę

Dokonania prof. Jacoba Biamonte w zakresie wkładu w rozwój nauki onieśmielają samymi nazwami zagadnień, z którymi się mierzył. Jedna z jego prac traktuje o topologicznej klasyfikacji asymetrii czasowej w jednostkowych procesach kwantowych. Tego rodzaju publikacji jest już w dorobku prof. Biamonte całkiem pokaźna liczba. Fakt, że środowisko naukowe jest zgodne co do ich znaczącego wkładu w ogólny stan wiedzy, budzi szacunek.

Nic zatem dziwnego, że prof. Biamonte jest też czynnym wykładowcą na Skolkovo Institute of Science and Technology. Prowadzi tam przedmiot „Quantum Machine Learning”.

Uznany naukowiec i specjalista

Prof. Jacob Biamonte został już wielokrotnie doceniony za swój wkład w rozwój quantum computing. Otrzymał w 2018 roku Medal Nagrody USERN przyznawany za wybitny wkład w rozwój nauki wniesiony przed 40. rokiem życia. W 2013 roku był wykładowcą przedmiotu obejmującego matematykę stosowaną w fizyce w ramach Shapiro Visitor Program, jako profesor wizytujący był beneficjentem grantu programu imienia Ronalda E. McNaira. Został dożywotnim członkiem Foundational Questions Institute (FQXi) na specjalnie wystosowane do niego zaproszenie. Zasiada również w kolegiach redakcyjnych kilku uznanych dzienników naukowych, w tym New Journal of Physics.

Prof. Jacob Biamonte zaszczyci nas swoją obecnością już w dniach 7-9 października podczas eventu Masters&Robots, prowadząc wykład pod tytułem „Quantum Computing from Science to Business”.

Inline
Inline