Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Diversity & inclusion w branży nowych technologii

Idea diversity & inclusion staje się coraz bardziej popularna. Takie podejście stawia jednak wyzwania przed firmami, które budują swoją kulturę organizacji w oparciu o różnorodność w swoich zespołach. Jak diversity & inclusion wygląda w Polsce, w branży nowych technologii? Powstaje raport, który ma to sprawdzić.

Coraz więcej firm technologicznych dostrzega potrzebę zwrócenia większej uwagi na aspekt różnorodności. Promowanie takiego podejścia jest z jednej strony szansą dla przedsiębiorców na przyciągnięcie zróżnicowanych kandydatów. Z drugiej strony jednak wymaga od nich skupienia się nie tylko na rekrutacji, ale także na innych obszarach takich jak ścieżka rozwoju, dostęp do podnoszenia kwalifikacji czy balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Różnorodność w zespołach i zarządzie

Firmy technologiczne, które tworzą zróżnicowane pod względem płci zespoły, czerpią z tego większe korzyści. Badanie McKinsey “Why Diversity Matters” wykazało, że mieszane zespoły są bardziej kreatywne, efektywne i ściślej dotrzymują harmonogramu projektu, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Także ocena efektywności indywidualnych pracowników pracujących w takich zespołów jest dużo lepsza. Pozytywny wpływ różnorodności dostrzegany jest także na poziomie zarządu. Firmy, w zarządach których zasiadają kobiety, odnotowują większy zwrot z inwestycji. Dane zaprezentowane w “Why Diversity Matters” pokazują, że różnorodność na poziomie zarządczym czy kierowniczym sprzyja także lepszej komunikacji oraz tworzeniu swobodnego i sprzyjającego środowiska. To z kolei przekłada się na większą otwartość oraz lepszą decyzyjność.

Promowanie różnorodności płci na wyrost?

Mimo rosnącej popularności idei różnorodności wśród pracowników, temat ten często spotyka się z krytyką. W kontrze powstaje przeświadczenie, że różnorodność, w tym dotycząca m.in. kobiet, jest sztucznie promowana. W dużej mierze dotyczy to liczby zatrudnianych kobiet w stosunku do liczby mężczyzn, rozbieżności w wynagrodzeniach czy innych kryteriów w przyznawaniu awansów. Takie podejście daleko mija się jednak z rzeczywistością, co potwierdzają liczne badania.

Raport “Women in the workplace” wskazuje, że mężczyźni zazwyczaj otrzymują awans na wyższe stanowisko na podstawie przyszłego potencjału, podczas gdy kobiety oceniane są na podstawie przeszłych osiągnięć. Ciekawe dane przedstawia także analiza rozmów ewaluacyjnych, jakie przeprowadził Uniwersytet w Stanfordzie. Wynika z nich, że mężczyźni ponad dwukrotnie częściej niż kobiety otrzymują informację zwrotną związaną z ich kompetencjami, podczas gdy osiągnięcia kobiet wiązane są zazwyczaj z pracą zespołu niż osobistymi zasługami.

 

 

 

Diversity & inclusion a polskie firmy technologiczne

Jak w Polsce, w uchodzącej za męską branży nowych technologii, stosowana jest idea różnorodności? Jakie jest podejście do zatrudniania (także na wysokie stanowiska) kobiet w tym obszarze? Czy firmy technologiczne w Polsce stawiają na równowagę i rozwój swoich pracowników? Właśnie te zagadnienia ma sprawdzić raportStrong Leaders Creator in IT.

Opracowanie ma pokazać, jak do tematu diversity & inclusion podchodzą firmy z branży nowych technologii działające w Polsce i przedstawić najlepsze praktyki stosowane w tym obszarze. Kategorie pytań, które posłużą do stworzenia raportu to: rekrutacja, edukacja, macierzyństwo i opieka, oraz ścieżka rozwoju.

“Zapraszamy do udziału wszystkie firmy z obszaru nowych technologii – zarówno te mniejsze organizacje, jak i duże przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś właścicielem lub pracujesz w firmie, która daje równe szanse rozwoju i kreuje liderów, pochwal się swoimi praktykami. Być może rozwiązania stosowane w Twojej firmie staną się inspiracją dla innych” – zachęca Anita Kijanka.

Firmy technologiczne mogą zgłaszać swój udział poprzez formularz dostępny na stronie https://strongleadersinit.com/ do 30 kwietnia 2020 roku. Wyniki zostaną zebrane w raporcie i przedstawione podczas Gali połączonej z konferencją oraz wręczeniem wyróżnień i statuetek 27 maja 2020 roku w Warszawie.

“Strong Leaders Creator in IT” to raport oraz wyróżnienie związane z inicjatywą “Strong Women in IT”. Ubiegłoroczny raport, podejmujący tematykę kobiet w zarządach w firmach / działach technologicznych oraz pokazujący sylwetki tych kobiet do tej pory cytowany jest przez media. Za cały projekt odpowieda agencja PR Come Creations Group.

Inline
Inline