Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Digital4Kids

Od kilku tygodni wszyscy mierzymy się z nową rzeczywistością wymuszoną przez COVID-19 (koronawirus).  Po zamknięciu szkół i wprowadzeniu edukacji przez Internet domy dziecka borykają z brakiem sprzętu, na którym dzieci mogłyby swobodnie uczyć się i odrabiać zadania domowe. Zdalna edukacja stanowi problem dla wielu placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych. Szacuje się, że jeden komputer przypada średnio na siedmioro podopiecznych tych placówek. To znaczy, że kiedy jedno dziecko się uczy, pozostała szóstka pozbawiona jest tej możliwości. Konsekwencją są narastające braki w edukacji  wśród młodzieży, która i tak ma trudny start w dorosłość.

Z największymi problemami borykają się placówki z małych miast i miasteczek. Naszym celem jest wyrównanie szans ich podopiecznym, umożliwienie im nauki online poprzez pilne zapewnienie im brakującego sprzętu.

Nasz cel

Umożliwienie dzieciom z domów dziecka nauki zdalnej w placówkach, które z powodu braku sprzętu lub oprogramowania nie dają młodzieży takiej możliwości.

Chcemy go osiągnąć poprzez:

-Wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiający komfortową naukę zdalną (pakiet office),

-pomoc wolontariuszy z firm IT w zdalnej instalacji oprogramowania,

– a w przyszłości realizację programów edukacyjnych z zakresu m.in. nauki programowania, tworzenia stron www etc.

Najpilniejsze potrzeby to : laptopy, komputery stacjonarne, myszki komputerowe, słuchawki z mikrofonem, kable HDMI, drukarki i oprogramowanie.

 

Fundacja Digital University

Misją Fundacji Digital University jest rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży. W tym celu stworzyliśmy autorskie programy edukacyjne, które pomagają zdobyć umiejętności pomocne nie tylko w rozwoju dzieci dzisiaj, ale również w dorosłym życiu zawodowym i prywatnym. W ramach misji edukacyjnej Fundacja Digital University prowadzi wiele projektów w  obszarach wykluczenia technologicznego dzieci oraz dorosłych. Uczymy zawodów przyszłości, dając wsparcie podopiecznym świetlic środowiskowych, domów dziecka oraz środowisk wykluczonych.

 

Kogo poszukujemy?
Na start:
 1. Firmę Partnerską – Koordynatora IT, który wesprze Fundację swoją wiedzą na temat sprzętu oraz oprogramowania i będzie standaryzował zapotrzebowanie placówek w zakresie hardware i software
 2. Firmę, która stworzy i utrzyma kompleksową platformę łączącą domy dziecka z firmami IT
Drugi etap:
 1. Firm, które przekażą używany i sprawny sprzęt na rzecz domów dziecka.
 2. Organizacji/przedsiębiorstw, które zakupią nowy sprzęt lub przekażą finansowanie na jego zakup
 3. Organizacji/przedsiębiorstw, które zaangażują pracowników – wolontariuszy do pomocy w instalacji oprogramowania

 

Trzeci etap – kolejne lata:

Szkolenia online dla dzieci z domów dziecka z zakresu IT

Korzyści z Partnerstwa:

 • Umożliwienie dostępu do edukacji dzieciom z domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
 • Możliwość zrealizowania działań CSR-owych firmy
 • Zaangażowanie pracowników w wolontariat pracowniczy
 • Budowa pozytywnego wizerunku firmy poprzez działania na rzecz dobra wspólnego
 • Satysfakcja z pomocy młodym podopiecznym domów dziecka, rodzin zastępczych
 • Budowanie pozytywnego przekazu komunikacyjnego w ramach działań dla lokalnych społeczności

 Przyłącz się do akcji klikając w link 

https://newsletter.digitaluniversity.pl/survey.html?u=l&survey_id=6

Inicjatorzy:

Tomasz Krawatka,  Divante

Elżbieta Wojciechowska, Digital University

Jakub Wójcik, Leadership Academy for Poland

Jowita Michalska, Digital University

Inline
Inline