Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

BRAND INTELLIGENCE

Andrea Fronzetti Colladon — innowator Brand Intelligence

Andrea Fronzetti Colladon jest światowej klasy ekspertem między innymi w dziedzinie Brand Intelligence. W swojej pracy angażuje narzędzia Big Data, by móc przetwarzać więcej informacji i dzięki temu uzyskiwać głębszy wgląd w oczekiwania klientów. Jest również autorem Semantic Brand Score — innowacyjnego narzędzia do określania rozpoznawalności marki.

Bez wątpienia Andrea Fronzetti Colladon ma się czym szczycić zarówno od strony zawodowej, jak i osiągnięć naukowych. Pracuje między innymi w legendarnym wręcz Massachusets Institute of Technology jako profesor wizytujący. Jest tam członkiem zespołu ICKN (Intelligent Collaborative Knowledge Networks). Wykształcenie wyższe na kierunku inżynierii zarządzania oraz tytuł doktora zdobył na Uniwersytecie Rzymskim „Tor Vergata”. Do 2018 roku był pracownikiem naukowym w swoim alma mater. Aktualnie jest również zatrudniony jako profesor nadzwyczajny na Università degli Studi di Perugia.

Konsekwentna specjalizacja w inżynierii zarządzania

Już od początku swojej edukacji uniwersyteckiej Andrea Fronzetti wykazywał bardzo sprecyzowane zainteresowania. Zarówno studia inżynierskie, jak i magisterskie ukończył na kierunku łączącym zarządzanie z naukami ścisłymi — inżynierii zarządzania. Jakiś czas po otrzymaniu dyplomu magistra otworzył przewód doktorski w zbliżonej dziedzinie — inżynierii przedsiębiorstw. Podczas studiów doktoranckich, mimo szerokiego spektrum zainteresowań, skupiał się na analizie mediów społecznościowych i procesów decyzyjnych oraz zarządzaniu kreatywnością i innowacyjnością.

Intensywna kariera naukowa

Aktualnie Andrea Fronzetti Colladon może pochwalić się ponad 50 publikacjami naukowymi oraz ponad 150 cytowaniami. Już od ponad 10 lat odwiedza też różne uczelnie, prowadząc wykłady na temat big data, analizy portali społecznościowych oraz marketingu, kreatywności i innowacji. W ostatnim czasie brał również czynny udział w trzech interesujących projektach naukowych. Jeden z nich  to specjalne wydanie International Journal of Entrepreneurship and Small Business poświęcone tak zwanym Collaborative Innovation Networks (COINs). Jest to struktura współpracy łącząca członków z różnych grup we wspólnym celu tworzenia nowych produktów, usług czy rozwiązań biznesowych. W założeniu ma ona jednoczyć wysiłki zarówno strony biznesowej, jak i dostawców oraz niezależnych konsultantów. Innym interesującym projektem, do którego sukcesu przyczynił się Andrea Fronzetti Colladon było studium odbioru robotów humanoidalnych wśród społeczeństwa.

Współpraca z najlepszymi placówkami na świecie

Jeszcze przed obroną pracy doktorskiej nawiązał współpracę z MIT jako profesor wizytujący. Na tej najbardziej prestiżowej na świecie politechnice jest członkiem zespołu ICKN. Formacja ta bada, jak w optymalny sposób łączyć wiedzę specjalistów posiadających różnego rodzaju doświadczenie (managerów, konsultantów, inżynierów, naukowców).

Big Data w służbie Brand Intelligence

Andrea Fronzetti to światowej klasy specjalista w dziedzinie brand intelligence. Na zagadnienia z zakresu kreowania marki i zarządzania nią patrzy od strony naukowej przez pryzmat big data oraz analizy portali społecznościowych. Nie stroni od czysto technicznej strony data science, o czym można przekonać się, czytając ten artykuł. Czynnie uczy, jak w praktyce stosować rozwiązania brand intelligence na Università degli Studi di Perugia na przedmiotach ekonomii oraz zarządzania w biznesie. Jego dorobek naukowy i dokonania zawodowe potwierdzają, że proponowane przez niego rozwiązania są skuteczne i sprawdzone.

Semantic Brand Score — innowacyjny sposób mierzenia rozpoznawalności marki

Jednym z najważniejszych dotychczasowych osiągnięć, jakimi pochwalić się może Andrea Fronzetti Colladon, jest opracowanie Semantic Brand Score. Jest to kompleksowa miara rozpoznawalności marki wyliczana na podstawie analizy statystycznej i machine learningowej dużych zbiorów tekstu. Dzięki szeroko zakrojonej akwizycji danych metodą tą można w sposób tani i łatwy uchwycić wskazówki, których nieświadomie dostarczają użytkownicy social media. Kluczowe są tu tak zwane „Honest Signals„, czyli pewne charakterystyczne zachowania i elementy wypowiedzi, wskazujące na rzeczywiste opinie i odczucia badanych osób na dany temat. Semantic Brand Score to narzędzie, które zastosować z powodzeniem można nie tylko do marek w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Może ono być także użyte do szacowania popularności osób publicznych albo ogólnych idei.

Interesuje Cię brand intelligence i Semantic Brand Score? Więcej o nich dowiedzieć się możesz TUTAJ.

Analiza semantyczna w służbie ludzkości

Swoje dokonania na polu brand intelligence Andrea Fronzetti stara się też wykorzystać, by po prostu czynić dobro. Jest inicjatorem Act for Good. To projekt, którego założeniem jest wykorzystywanie analizy semantycznej oraz badania danych z portali społecznościowych. Przedsięwzięcie to ma na celu dowieść, że nawet najmniejsze dobre uczynki spełniane na całym świecie mogą mieć wielkie znaczenie. Uczestnicy projektu pracują nad tym, by dowieść, że jeśli każdy z nas wniesie swój wkład nawet najmniejszymi gestami dobrej woli. Sumaryczny efekt tych czynów będzie miał realny wpływ na otaczający nas świat.

Więcej o Andrei można dowiedzieć się na jego profilach na LinkedIn oraz ORCID. Warto również śledzić go na Twitterze.

Co ciekawe, Andrea Fronzetti Colladon jest również artystą fotografem. Jego prace znaleźć można na jego stronie na portalu Behance.

W dniach 7-9 października podczas konferencji Masters&Robots będziemy mieli przyjemność gościć Andreę Fronzetti podczas jego wystąpienia „Brand Intelligence in the Era of Big Data„.

Inline
Inline