Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Technologie dla nietechnologicznych – czym jest sztuczna inteligencja i jak działa?

Sztuczna inteligencja jest pojęciem z dziedziny informatyki skoncentrowanej na tworzeniu maszyn zdolnych do myślenia i uczenia się. AI bazując na zdobytych doświadczeniach uczy się podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Ta właśnie umiejętność uczenia się i stosowania wiedzy w praktyce naśladuje sposób, w jaki ludzie rozumieją świat. Pozwala to maszynom wykonywać zadania, które kiedyś były zarezerwowane tylko dla ludzkiego umysłu. Niektóre z zadań typowo ludzkich, które mogą być wykonywane przez AI to: złożone rozwiązywanie problemów, interpretacja wizualna (widzenie komputerowe), lub rozpoznawanie mowy (przetwarzanie języka naturalnego).

Te możliwości są osiągane dzięki zbiorowi algorytmów komputerowych, które wykorzystują matematykę i logikę do wykonania przez AI przydzielonego zadania.

Tak więc, chociaż bestsellerowe książki i filmy science fiction zwykle przedstawiają AI w formie ludzkich robotów. Sztuczna Inteligencja jest po prostu kodem komputerowym działającym przy pomocy oprogramowania. W przeciwieństwie do ludzkiego mózgu, te inteligentne programy mogą być uruchamiane w różnych typach sprzętu. Niezależnie od tego, czy jest to nasz smartfon, magazyn serwerów internetowych czy autonawigująca Tesla. Ta różnorodność sposobów użycia sprawia, że trudno nam zrozumieć AI, ale jest również tym, co czyni ją tak potężną. Możliwość dodania warstwy AI do prawie każdej technologii oznacza, że w miarę jej rozwoju, świat wokół nas będzie coraz bardziej „ożywał”. To „przebudzenie” drastycznie zmieni życie, jakie znamy. Od dziedziny wypoczynku i działalności biznesowej po nasze zdrowie i duchowość. Aby zorientować się, jak to się może stać, warto najpierw się przyjrzeć, jak działa Sztuczna Inteligencja.

Jak działa Sztuczna Inteligencja?

Podobnie jak w przypadku inteligencji ludzkiej. AI działa poprzez pobieranie dużych ilości danych, przetwarzanie ich za pomocą algorytmów, które zostały dostosowane przez doświadczenia z przeszłości oraz wykorzystywanie wzorców znalezionych w tych danych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji. Aby w ten sposób symulować ludzką inteligencję, inżynierowie AI zapewniają swoim maszynom odpowiednie możliwości:
– postrzeganie otaczającego ich środowiska (którym mogą być po prostu dane);
– wykrywanie wzorów w środowisku naturalnym;
– uczenie się na podstawie wzorców i aktualizowanie pamięci doświadczalnej.

Następnie kroki te są powtarzane, aż do momentu, gdy dane będą wystarczające do pewnego przewidywania i wspierania procesu decyzyjnego. To, co czyni AI wyjątkową, to szybkość, dokładność i wytrzymałość, którą wnosi do przypominającego ludzki, procesu uczenia się. Ludzie muszą jeść, spać i zaspokajać różnorodne potrzeby osobiste. Jesteśmy również stworzeniami komfortowymi, i dość upartymi – zbyt wiele zmian sprawia, że czujemy się niekomfortowo.

Zimna kalkulacja

Maszyny nie cierpią z powodu żadnego z tych niedociągnięć. W większości przypadków są one w stanie działać w nieskończoność, pozwalając AI na przetwarzanie i wykrywanie wzorów w ogromnych ilościach danych bez zmęczenia psychicznego. AI stale udoskonalają swoje rozumienie otoczenia, aktualizują swoją „perspektywę” rzeczywistości i aktualizują prawdopodobieństwo swoich przewidywań, nie trzymając się żadnych starych pomysłów. Niektórzy ludzie uważają tę zimną logikę za najbardziej przerażającą część AI. Jednak to również pozwala jej znaleźć rozwiązania, które ludzie mogą przeoczyć. Koncepcja AI istnieje od 1955 r., ale jej rozwój eksplodował w ostatnich latach z powodu trzech czynników:
– ogromny wzrost mocy,
– duże, niedrogie zestawy danych,
– postępy w dziedzinie uczenia maszynowego.

Jednak sama moc obliczeniowa nie przyniosłaby wiele, gdyby nie dwie kluczowe technologie wspierające sztuczną inteligencję: Big Data i uczenie maszynowe, które zostaną omówione w kolejnym artykule z cyklu „Technologie dla Nietechnologicznych”.

 

Jowita Michalska
CEO Digital University

Inline
Inline