Category: Bez kategorii

Innowacyjności można się nauczyć

Słowa „innowacyjność” i „kreatywność” przewijają się w powszechnym obiegu nad wyraz często. W co drugim ogłoszeniu rekrutacyjnym od kandydatów wymaga się kreatywności, a co druga firma chwali się, że jest innowatorem w swojej branży. Od rodziców oczekuje się kreatywnych zabaw z dziećmi, a innowatorskie są już nawet urzędy gmin i małe ośrodki kulturalne. Wydaje się, że to obecnie jedne z najbardziej oklepanych pojęć, które przez ciągłe ich powtarzanie zostały pozbawione swojego właściwego, głębokiego znaczenia. Nie jest przecież tak, że wszyscy wokół nas tryskają kreatywnością, a każdy dzień przynosi tysiące rewolucyjnych koncepcji, które – błyskawicznie wdrażane przez zwinne organizacje – radykalnie zmieniają świat.      

Współczesny świat regularnie robi nam „sprawdzam”. Stawia przed nami coraz bardziej złożone wyzwania i wymaga natychmiastowych reakcji. Dotyczą one niemal każdej dziedziny życia i aktywności. W tak zmiennym otoczeniu szczególnie ważna i potrzebna jest zdolność do nieszablonowego myślenia i poszukiwania rozwiązań w pozornie bardzo odległych obszarach.

Trzy kroki wstecz

Wokół zjawiska kreatywności narosły różne mity. Wiele osób żywi przekonanie, że jest to cecha wrodzona. Inni uważają, że najlepsze pomysły rodzą się przypadkowo i są jak niespodziewane przebłyski i olśnienia. Albo że są wynikiem zbiegów okoliczności. Mimo że historia wielokrotnie udowodniła, że jest odwrotnie, ten sposób postrzegania kreatywności ma się dobrze. By odpowiednio budować i rozwijać umiejętności osadzone wokół innowacyjności, niezbędna jest zmiana tego systemu przekonań. Dopiero właściwe postrzeganie zjawiska pozwala na jego optymalny rozwój. Czas zatem porzucić myślenie mityczne na rzecz metodycznego wykorzystywania określonych umiejętności i ich udoskonalanie.  

Stałe a rozwojowe nastawienie do zainteresowań

Badacze odkryli, że istotny wpływ na innowacyjność ma to, jak poszczególne osoby postrzegają zainteresowania. Ci, którzy widzą je jako możliwe do rozwinięcia, są nastawieni na ich rozwój i wierzą, że można je pielęgnować – mają więcej pomysłów integracyjnych i dużo częściej tworzą koncepcje łączące dalekie od siebie dziedziny. Z kolei te osoby, które do zainteresowań mają nastawienie stałe – twierdzą, że należy je znaleźć i się ich trzymać – znacznie częściej myślą w sposób tradycyjny i dość schematyczny, a szukając rozwiązań, poruszają się w obrębie bliskich sobie dziedzin. Ten wniosek naukowców jest zachętą do rozwijania edukacji interdyscyplinarnej, która pozwala poszerzać wiedzę z różnych dziedzin i integrować ją na nowo.

Innowacyjność to sposób myślenia

O innowacjach często myślimy w kontekście technologicznym. Owszem, technologie są ważne, lecz sensem innowacji jest wywrócenie sposobu myślenia. Technologie są narzędziem do zrealizowania jego efektów albo owocem rozmyślań. Czym się charakteryzuje postawa innowacyjna? Osoby o takim sposobie myślenia bawią się tym, co przychodzi im do głowy. Są otwarte, ciekawe, niczego nie odrzucają, niczym się nie ograniczają. W ich umysłach wszystko jest możliwe, a granice nie istnieją. Porzucają utarte ścieżki na rzecz wchodzenia tam, gdzie jeszcze nikogo nie było. Z łatwością patrzą na dane zagadnienie z różnych perspektyw, zadają dużo pytań. Są pełni energii i zaangażowania. Nie ma dla nich problemów, są tylko okazje i możliwości.  

By organizacja była innowacyjna, potrzebuje na pokładzie ludzi, którzy podważają status quo i których wizje mają rozmach. Sam biznes musi być otwarty na zmiany, działać szybko i odważnie. Ogromnie ważna jest świadomość tego, że dążenie do innowacji wiąże się z dużym prawdopodobieństwem porażki i niesie ze sobą ryzyko niepowodzeń. Jest to jednak nieodłączny element całego procesu i tak należy do tego podejść. Kluczem do sukcesu jest współpraca – nawet najbardziej genialne pomysły nie popchną organizacji w rozwoju, jeśli pomiędzy poszczególnymi osobami i zespołami nie będzie woli wspólnego dopracowania koncepcji. Najgorsze dla organizacji jest utknięcie w miejscu i obserwowanie pleców konkurencji. W końcu nie chodzi o to, żeby przetrwać, chodzi o to, by wyznaczać kierunek.     

Mądre zarządzanie innowacyjnym myśleniem

By właściwi ludzie mogli w pełni uwolnić i zrealizować swój kreatywny potencjał, niezbędne jest mądre zarządzanie organizacją. Mok O’Keeffe, który od lat zajmuje się tym obszarem, podkreśla, jak ważny jest rozwój osób i procesów w dążeniu biznesu do innowacyjności. Mówi o tym, że niezbędne jest wyposażenie pracowników w odpowiednie kompetencje i pewność siebie, a liderów – we właściwe strategie i narzędzia. Należy także dbać o to, by kierownicy zespołów i projektów byli skutecznie inspirowani do umożliwiania i nagradzania kreatywności. Kluczowa jest również dobra komunikacja, budowanie zaangażowania, promowanie elastyczności oraz stworzenie przestrzeni na swobodne poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Myślenie księżycowe Peter H. Diamandis i jego myślenie księżycowe proponuje zupełną zmianę reguł gry. Autor tej koncepcji prowokuje, drąży i nieustannie pyta liderów: a co, gdybyście dążyli do wzrostu 10 razy większego niż dotychczas? Nie o 10% większego, a 10 razy większego. Podkreśla, że wiele firm koncentruje się na tym, by zwiększyć zyski lub zmniejszyć koszty o 10%. Ta perspektywa natychmiast obniża poprzeczkę, wciąga organizację w proces bieżącego konkurowania z innymi firmami z branży i tłamsi potencjalne przełomowe koncepcje. Innowacyjne podejście w duchu myślenia księżycowego do problemów, wyzwań i trudności już na starcie zmienia perspektywę oraz warunkuje zupełnie inny proces myślenia i poszukiwania rozwiązań. Przynosi zaskakujące pomysły i skupia wokół projektu najlepszych ludzi. Co więcej, 10-krotna poprawa jakiegoś obszaru wcale nie oznacza, że będzie to proporcjonalnie trudniejsze do osiągnięcia. Najczęściej jest wielokrotnie bardziej opłacalna i tylko trochę bardziej wymagająca. Jednym z wzorcowych przykładów tego typu myślenia i działania jest Elon Musk, który sięga już nie tylko księżyca, ale i Marsa.

Warsztaty „Od inspiracji do innowacji” – nowoczesne modele uczenia się w organizacjach. 20-21.06. 2022 – dołącz w Warszawie lub online.

Na warsztatach „Od inspiracji do innowacji”  zdobędziesz konkretną wiedzę i narzędzia potrzebne do analizowania inspirujących trendów. Nauczysz się nowej kompetencji tzw. future literacy. Dowiesz się, jak przekładać je na konkretne rozwiązania biznesowe w twojej organizacji i zespole, podnosząc poziom innowacyjności i konkurencyjności Twojej organizacji.

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli zastanawiasz się:

– jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę z różnych obszarów np. konferencji, artykułów, podcastów itp. w codziennych biznesowych wyzwaniach

– jak użyć inspiracji do budowy nowych rozwiązań i innowacji

– w jaki sposób „połączyć kropki”, by budować użyteczne rozwiązania dla konkretnej branży

Szczegóły oraz zapisy znajdziesz na stronie: info.mastersandrobots.tech

Uczenie intencjonalne przyszłością edukacji

Raport Future of Jobs z 2020 r. wśród 15 najważniejszych kompetencji przyszłości na trzecim miejscu wymienia umiejętność uczenia się. Gwałtowny rozwój technologii i postępująca automatyzacja pracy oznaczają, że nauka przestaje być czymś, co można zakończyć na pewnym etapie. Trzeba nieustannie się uczyć, ale jak to robić w sposób maksymalnie efektywny? Odpowiedzią jest uczenie intencjonalne!

 

Intencjonalne uczenie się – co to znaczy?

U podstaw intencjonalnego uczenia się leży traktowanie każdego doświadczenia jako okazji do rozwoju. Stałą praktyką jest pielęgnowanie ciekawości i podejmowanie nowych wyzwań. Niestety szkoła często tę ciekawość zabija już w pierwszych latach edukacji. Uczymy się wielu rzeczy i zjawisk, których nie rozumiemy, a co gorsza, które uważamy za zupełnie nieprzydane w życiu. W polskiej szkole zadawane są głównie pytania: co, kto i kiedy, brakuje zaś myślenia krytycznego i analizy, jak do tego doszło i czemu to służy. Na szczęście w życiu dorosłym możemy to zmienić.

Dlaczego chcę to wiedzieć, zrozumieć, zapamiętać? W jaki sposób wykorzystam przyswojone informacje i umiejętności? I jakie znaczenie dla mojej kariery ma to, czego się uczę? Takie pytania powinniśmy zadać sobie na początku. Intencjonalne uczenie się oznacza bowiem świadome zdobywanie wiedzy i zdolności, po to, by móc korzystać z nich w życiu i w pracy. Każda rozmowa, spotkanie i zadanie mogą służyć temu celowi. Osoby uczące się w sposób zamierzony wyróżnia nastawienie na rozwój i ciekawość świata. Choć są to cechy osobowości, które ludzie posiadają naturalnie w różnym stopniu, to – zgodnie z raportem McKinsey Global Institute z 2020 r. – można je również przyswoić. Ludzie uczący się intencjonalnie wierzą, że ich zdolności, a nawet inteligencja mogą być stale rozwijane, poszerzane i zmieniane. Dzięki temu łatwiej dostosowują się do okoliczności i lepiej sobie radzą na współczesnym, płynnym rynku pracy.

Dlaczego intencjonalne uczenie się jest tak istotne?

Raport Światowego Forum Ekonomicznego z października 2020 roku prognozuje, że do 2025 roku ok. 85 mln ludzi będzie musiało się przekwalifikować z powodu postępów w automatyzacji pracy. Do 2025 roku czas pracy nad bieżącymi zadaniami ludzi i maszyn może się wyrównać. Wiele stanowisk zostanie zastąpionych przez maszyny, ale – m.in. dlatego, że ktoś te urządzenia będzie musiał programować, naprawiać i nadzorować – przypuszcza się, że powstanie 97 mln nowych profesji. W przeciwieństwie do największych zmian w środowisku pracy w przeszłości, np. tych wywołanych przez industrializację, czwarta rewolucja przemysłowa nie będzie pojedynczym momentem zmiany. Rozbudzona przez powszechną cyfryzację i automatyzację, będzie erą nieustannych zmian.

Pandemia Covid-19 pokazała, że w razie przymusu ludzie są w stanie szybko przystosować się do nowych warunków. Otwarliśmy się na rozwój wykładniczy, choć postęp w edukacji wciąż nie nadąża za rewolucją technologiczną. Konieczne zatem staje się znalezienie nowego modelu nauczania odpowiedniego dla potrzeb nowej ery. Już małe dzieci powinno się przyzwyczajać do zmienności, aby później łatwiej było im ją znieść. W szkole zaś coraz bardziej pożądany staje się model „odwróconej klasy”, w której to młodzież przejmuje inicjatywę i dyskutuje nad postawionymi zagadnieniami, dlatego tak ważna jest edukacja dzieci. Nauczyciel nie jest tu wykładowcą. Pozwala uczniom na samodzielne wysuwanie wniosków i zachęca do aktywności, w razie potrzeby korygując błędy.

 

Jak uczyć się intencjonalnie?

Pierwszym krokiem do wdrożenia nawyku intencjonalnego uczenia się jest przyjęcie odpowiedniego nastawienia. Należy odrzucić pogląd, jakoby cechy osobowości, talenty i zdolności były skończonymi lub stałymi zasobami, których nie można zmienić ani ulepszyć. Nikt nie jest albo inteligentny, albo przeciętny, a błędy i porażki nie świadczą o ograniczeniach intelektu, lecz są narzędziami pozwalającymi się rozwijać.

Istotny jest proces, niezależnie od wyniku. Idąc tym tokiem myślenia, wiele nowatorskich szkół odrzuca tradycyjny system oceniania. Zamiast niego wprowadza ocenę opisową, która nie stygmatyzuje, ale wskazuje, nad czym warto pracować.

Intencjonalne uczenie się oznacza przełamywanie własnych barier i lęków, które przekuwane są w ciekawość. Pomaga w tym podejmowanie wyzwań, które nie są związane z codzienną pracą, takich jak gra na instrumencie muzycznym, nauka tańca czy uczestnictwo w szkoleniach komputerowych. Najlepiej robić to systematycznie, z czym wiąże się umiejętność planowania i gospodarowania czasem. Pośród licznych obowiązków zawsze można wygospodarować czas na naukę, np. słuchając audiobooków podczas jazdy samochodem.

Ucząc się nowych rzeczy, warto korzystać z pomocy ekspertów. Dobrze jest czytać książki i słuchać podcastów znawców tematu, ale można przecież pójść dalej i przełamać lęk przed osobistym kontaktem z nimi. Wysłanie maila z nurtującymi pytaniami czy prośba o mentoring stają się szansą na lepsze, bardziej pogłębione wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Dla osób świadomie uczących się całe życie jest podróżą do tego, kim chcą się stać – ponieważ  wciąż odkrywają oni kolejne możliwości, podróż ta nie ma końca.

Warsztaty „Od inspiracji do innowacji” – nowoczesne modele uczenia się w organizacjach. 20-21.06. 2022 – dołącz w Warszawie lub online.

Na warsztatach „Od inspiracji do innowacji”  zdobędziesz konkretną wiedzę i narzędzia potrzebne do analizowania inspirujących trendów. Nauczysz się nowej kompetencji tzw. future literacy. Dowiesz się, jak przekładać je na konkretne rozwiązania biznesowe w twojej organizacji i zespole, podnosząc poziom innowacyjności i konkurencyjności Twojej organizacji.

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli zastanawiasz się:

– jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę z różnych obszarów np. konferencji, artykułów, podcastów itp. w codziennych biznesowych wyzwaniach

– jak użyć inspiracji do budowy nowych rozwiązań i innowacji

– w jaki sposób „połączyć kropki”, by budować użyteczne rozwiązania dla konkretnej branży

Szczegóły oraz zapisy znajdziesz na stronie: info.mastersandrobots.tech

Jutro jest dziś. Jak się przygotować? Kompetencje przyszłości

Uczenie się przez całe życie jest kluczem do udanej kariery, a jednak nigdy dotąd nie było ono równie ważne, jak obecnie. Pojawiają się nowe dziedziny nauki, a postęp technologiczny dyktuje nowe kierunki rozwoju. Od ery Przemysłu 3.0 minęło zaledwie pół wieku, a już czwarta rewolucja przemysłowa zmienia świat na naszych oczach, wzmagając niepewność i poziom skomplikowania XXI wieku. Czego warto się uczyć, by móc przystosować się do obecnej – i nadchodzącej – rzeczywistości?

Przyszłość jest już dziś

Świat ulega przeobrażeniom, a wraz z nim zmieniają się kompetencje, które są niezbędne, aby w nim pracować i dobrze prosperować. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego „The Future of Jobs Report” z 2020 r., przedsiębiorstwa oczekują, że do 2025 r. zmieni się 44% umiejętności, których pracownicy potrzebują, aby efektywnie wykonywać swoje zadania. Kluczowe znaczenie dla tej kwestii ma czwarta rewolucja przemysłowa, wprowadzająca innowacje w takich obszarach, jak robotyka, druk 3D, automatyzacja pojazdów, internet rzeczy i przetwarzanie w chmurze.

W związku z tym zredukowana zostanie liczba stanowisk asystenckich czy innych związanych z usługami. Sztuczna inteligencja potrafi spełnić już takie funkcje, jak umówienie do fryzjera czy zamówienie stolika w restauracji. Jest również w stanie uczestniczyć w trudniejszych konwersacjach, niż prosty chatbot, który odnajduje się tylko w jednym scenariuszu rozmowy. SI opanowuje także rynek prawny i dziennikarski; znane są przypadki dziennikarzy SI, piszących newsy szybciej niż człowiek. W Polsce kilka kancelarii wykorzystuje SI do analizy RODO. To oznacza, że należy położyć nacisk na edukację w kierunkach technicznych. Zadbać o to powinny szczególnie kobiety, bardziej narażone obecnie na bezrobocie.

Kluczowe kompetencje nowego rynku pracy

Rozwój przemysłu prowadzi do konieczności opanowywania nowych umiejętności. Pracownicy linii produkcyjnych muszą być zdolni do pracy z nowymi formami interfejsów człowiek – maszyna i sprawnie zarządzać pracą urządzeń. Administratorzy stają się innowatorami, projektantami, analitykami i twórcami wirtualnych systemów komunikacji, czujników, baz danych, łączności, itp. Zautomatyzowany przemysł wymaga również obecności starszych ekspertów i menedżerów, którzy mogą kierować pracą technologów, na przykład poprzez wyznaczanie celów, tworzenie innowacyjnych produktów, projektowanie modeli produkcji i pozycjonowanie się na konkurencyjnym rynku.

W obecnej sytuacji nie wystarczy posiadać odrębne zasoby wiedzy, umiejętności, wartości itp., konieczna jest zdolność integrowania ich i interaktywnego wykorzystywania. Niezbędne są kompetencje przyszłości – połączenie wiedzy i umiejętności pozwalających podchodzić do wyzwań w sposób wielopłaszczyznowy z nakierowaną na rozwój postawą, aby jak najlepiej dostosować się do zmian. Raport z 2018 r. przygotowany przez DELab UW na zlecenie PFR i Google wskazał trzy grupy takich kompetencji:

 • kompetencje poznawcze – obejmujące kreatywność, logiczne myślenie i rozwiązywanie złożonych problemów
 • kompetencje społeczne – efektywna współpraca w grupie, przywództwo i przedsiębiorczość oraz inteligencja emocjonalna
 • kompetencje cyfrowe i techniczne, obejmujące szereg zagadnień, od znajomości różnych języków programowania po kwestie cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci.

Automatyzacja transportu a kompetencje przyszłości

Niezwykle szybko rozwija się technologia dronowa, coraz częściej zastępująca pracę kurierów. Dania Dominos Pizza na całym świecie dostarczają już drony, a w Afryce, w wielu miejscach, gdzie nie ma nawet zbudowanych dróg, drony są jedynym sposobem transportowania towarów. Wszystkie firmy, które zajmują się rozprowadzaniem produktów – na czele z Amazonem – mają ogromne działy z wielomilionowymi inwestycjami w technologie dronowe. Wzrośnie liczba i możliwości wykorzystania dronów, tymczasem na drogach zwiększy się liczba samochodów – automatów. Autonomiczne ciężarówki, które jeżdżą flotami w formie testowej po całym świecie, już trenują sztuczną inteligencję, by mogła jeździć coraz bezpieczniej i coraz bardziej bezwypadkowo. Logistyka dronów i zautomatyzowanych pojazdów będzie w związku z tym generowała nowe miejsca pracy, a kompetencje z tym związane, jak zarządzanie, planowanie, umiejętność koordynowania zespołem, dyscyplina i odporność na stres będą wysoko cenione.

Nastawienie na współpracę – lokalnie i globalnie

Możliwości komunikacji między ludźmi całego świata rosną, a w każde zadanie zazwyczaj zaangażowana jest więcej niż jedna osoba. Dlatego niezwykle ważne jest zrozumienie, jak najlepiej komunikować się i koordynować działania w ramach zespołu, firmy lub z interesariuszami zewnętrznymi. Kluczowe umiejętności obejmują przekazywanie właściwych informacji odpowiednim osobom oraz tłumaczenie ich między różnymi stronami. Ponadto ważne jest, aby rozumieć tonację, mowę ciała i interakcje międzyludzkie – także te międzykulturowe. W interdyscyplinarnych, międzykulturowych zespołach trzeba umieć się porozumiewać z ludźmi, którzy myślą inaczej niż my.

Uczę się, więc jestem

Biorąc pod uwagę, jak wiele kompetencji warto jest wdrożyć, aby odnieść sukces, najbardziej krytyczną kompetencją w XXI wieku okazuje się być umiejętność uczenia się. Uczenie się przez całe życie jest źródłem innowacji, zdolności adaptacyjnych, zręczności i odporności człowieka, zwłaszcza w szybko zmieniających się warunkach. Baza wiedzy pozostaje niezmienna: należy przyswoić podstawy fizyki, matematyki, biologii, aby zrozumieć rzeczywistość. W tym zakresie mieści się także umiejętność rozumienia technologii. Jednocześnie trzeba być przygotowanym na naukę rzeczy, o których później trzeba będzie zapomnieć, bo przestaną być aktualne. Nadążanie za nadchodzącymi zmianami będzie wymagało gotowości do ciągłego odkrywania siebie, regularnego dostosowywania swojego podejścia do pracy i ludzi, a także zaangażowania w pielęgnowanie własnych, wyjątkowo ludzkich zdolności.

Warsztaty „Od inspiracji do innowacji” – nowoczesne modele uczenia się w organizacjach. 20-21.06. 2022 – dołącz w Warszawie lub online.

Na warsztatach „Od inspiracji do innowacji”  zdobędziesz konkretną wiedzę i narzędzia potrzebne do analizowania inspirujących trendów. Nauczysz się nowej kompetencji tzw. future literacy. Dowiesz się, jak przekładać je na konkretne rozwiązania biznesowe w twojej organizacji i zespole, podnosząc poziom innowacyjności i konkurencyjności Twojej organizacji.

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli zastanawiasz się:

– jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę z różnych obszarów np. konferencji, artykułów, podcastów itp. w codziennych biznesowych wyzwaniach

– jak użyć inspiracji do budowy nowych rozwiązań i innowacji

– w jaki sposób „połączyć kropki”, by budować użyteczne rozwiązania dla konkretnej branży

Szczegóły oraz zapisy znajdziesz na stronie: info.mastersandrobots.tech


Źródła:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=5ActMBGuSeA
 2. https://www.youtube.com/watch?v=xhwZi1RHfZ0
 3. https://pfr.pl/dam/jcr:42fb0b02-bae5-4c78-b857-0349ae97f6df/Kompetencje_przyszlosci_7.06_ONLINE.pdf
 4. https://ibe-infocus.org/articles/future-competences-future-generations/
 5. https://www.desouttertools.pl/przemysl-4-0/wiadomosci/606/rewolucja-przemyslowa-od-przemyslu-1-0-do-przemyslu-4-0
 6. https://morethandigital.info/en/23-skills-of-the-future-important-skills-for-the-jobs-of-21th-century/
 7. https://www.getsmarter.com/blog/career-advice/5-pioneering-skills-youll-need-by-2025/
 8. https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
 9. https://www.hrtoday.ch/de/article/welche-kompetenzen-brauchen-wir-in-zukunft-adventsserie-collaboration
 10.  https://www.strametz.de/news/5-kompetenzen-f%C3%BCr-die-zukunft.html

IT dla Ukrainy, Uniwersytet Sukcesu i DigiKids. Nasze programy dla obywateli Ukrainy

Od początku wojny angażujemy się w pomoc na rzecz Ukrainy. Najpierw wysyłaliśmy drony, opatrunki i lekarstwa dla obrony cywilnej, teraz prowadzimy trzy duże programy pomocowo-edukacyjne dla kobiet i dzieci z Ukrainy, które po 24. lutego przyjechały do Polski. Wciąż można włączyć się w działania naszej fundacji jako Partner lub indywidualny darczyńca.

IT dla Ukrainy.

Celem projektu jest zaopatrzenie ukraińskich uczniów, którzy po 24. lutego br. dołączyli do polskich szkół, w komputery i laptopy. Fundacja Digital University koordynuje akcję przekazywania sprzętu zebranego przez firmy IT, który posłuży uczniom do celów edukacyjnych i kontaktów z bliskimi.

Komputery są dziś niezbędnym narzędziem edukacji szkolnej, a przecież wielu ukraińskich uczniów opuszczało swoje domy w pośpiechu, zabierając tylko rzeczy pierwszej potrzeby, które zmieściły się do plecaka. Mamy duże doświadczenie we współpracy ze szkołami i dlatego podjęliśmy się zadania koordynowania akcji IT dla Ukrainy – mówi Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University. – Zachęcamy nauczycieli i dyrektorów szkół do zgłaszania zapotrzebowania na naszej stronie internetowej. Uprościliśmy wszystkie procedury, aby sprzęt w jak najszybszym czasie trafił do potrzebujących uczniów – dodaje.

Program wystartował w kwietniu br. Do tej pory do fundacji zgłosiło się 80 szkół,
z zamówieniami na prawie 1800 komputerów. Zapotrzebowanie dla uczniów mogą zgłaszać wyłącznie placówki edukacyjne. W tym celu należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie Digital University:

digitaluniversity.pl/itdlaukrainy

Uniwersytet Sukcesu dla Ukrainek.

Uniwersytet Sukcesu to flagowy projekt fundacji, prowadzony nieprzerwanie od 2019 roku. Jest to bezpłatny, roczny program edukacyjny kierowany do młodych kobiet z mniej uprzywilejowanych środowisk. Daje im realną szansę na zdobycie atrakcyjnego zawodu w obszarze IT i digital marketingu. W tegorocznej, czwartej już edycji, fundacja przygotowała pulę miejsc dla Ukrainek. Zgłoszenia i informację o projekcie są dostępne w języku ukraińskim, ale na dalszym etapie niezbędna będzie znajomość polskiego lub angielskiego. Jowita Michalska, założycielka Fundacji Digital University, wyjaśnia:

Start rekrutacji do IV edycji Uniwersytetu Sukcesu zbiegł się z rozpoczęciem działań zbrojnych w Ukrainie, dlatego błyskawicznie podjęliśmy decyzję o otwarciu naboru dla Ukrainek uciekających przed wojną. Mieliśmy w tym pełne wsparcie Partnerów projektu, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Szybko dostosowaliśmy program do potrzeb Ukrainek – chociaż  całość trwa rok, to poza 5-dniowym warsztatem stacjonarnym w lipcu, resztę szkoleń można odbyć online i nie trzeba przebywać na terenie Polski. Co ważne, znajomość języka polskiego nie będzie konieczna, jeśli uczestniczka posługuje się językiem angielskim.

W programie przewidziano doradztwo zawodowe, spotkania z mentorami, warsztaty rozwoju osobistego i kursy specjalistyczne w wybranych przez uczestniczki obszarach. Zgłoszenia należy kierować na:

DigiKids.

To warsztaty robotyczne kierowane głównie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku 10-15 lat, które przebywają obecnie w Warszawie i okolicach. Zajęcia prowadzone są przez trenerów-edukatorów i odbywają się w trzech językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim. To okazja do poznania podstaw programowania z pomocą robota edukacyjnego SkriBot, ale też możliwość spędzania czasu z innymi Ukraińcami i Polakami w przyjaznych warunkach. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy, od kwietnia do końca czerwca 2022 r. w Ośrodku Aktywności Lokalnej – MAL Kotłownia na warszawskiej Woli.

Wszystkie programy działają dzięki wsparciu naszych Partnerów. Wciąż można dołączyć do grona Partnerów lub wesprzeć wybrany program indywidualną wpłatą.

Hands,Of,Businesswoman,Working,With,Talbet,In,Modern,Office,And

9 trendów HR, które ukształtują przyszłość Twojego biznesu

Jakie trendy technologiczne będą kształtować HR w 2022 roku? O tym, o przyszłości pracy i Metaverse rozmawiamy z Izabelą Bartnicką z Digital University.

„To nie jest tak, że to my używamy technologii, my żyjemy technologią” – powiedział amerykański reżyser Godfrey Reggio. Pandemia Covid 19 znacznie przyspieszyła tempo przyjmowania technologii w wielu dziedzinach, HR nie był wyjątkiem. Przyszłość pracy już nadeszła dla większości pracowników. Pracodawcy kontynuują procesy digitalizacji pracy, traktując priorytetowo takie technologie, jak cloud computing, Al i Big Data.  Jak te trendy będą ewaluować w najbliższych miesiącach i latach? Razem z Izabelą Bartnicką, Head of Business Development w Digital University, przyglądamy się najważniejszym trendom HR Tech, które będą kształtować przyszłość pracy, czyli naszą przyszłość.

Zdalna i hybrydowa przyszłość pracy

W 2022 roku dalej będziemy przechodzić na pracę zdalną i to na jeszcze większą skalę, co z kolei spowoduje gwałtowny wzrost rozwiązań, typu „praca w domu” oraz powstanie nowego rynku pracy zdalnej. Ponad 80 proc. pracodawców podkreśla, że planuje przyspieszyć cyfryzację procesu pracy i zapewnić więcej możliwości pracy zdalnej.

– Przyszłość pracy nadeszła szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Pandemia napędzała cyfrową transformację w wielu firmach, a dla niektórych oznaczała prawdziwą rewolucję. Pracodawcy stanęli przed wyzwaniem znalezienia sposobu na efektywną pracę zdalną. Szczególnie trudne było to w przypadku zadań i stanowisk, które uważane były za niemożliwe do wykonywania poza biurem – mówi Izabela Bartnicka.

Oczywiście nie każdy może pracować zdalnie, jak pracownicy dostawczy, służba zdrowia, producenci czy pracownicy sklepów spożywczych. Mimo tych ograniczeń, coraz więcej pracowników oczekuje tego jaki pewnego rodzaju standardu. Jest niemal pewne, że praca zdalna i hybrydowa będzie się rozprzestrzeniać na coraz większą skalę.

Cloud computing, automation, Al i inne technologie

Tempo wprowadzania technologii jest wysokie i takie pozostanie, ponieważ wielu liderów biznesu uważa to za priorytet. Niektóre z innowacji mogą wywołać dalsze zakłócenia, ponieważ nowe narzędzia, takie jak automatyzacja, wymagają od pracowników innych kompetencji i transformują miejsca pracy.

– Większość firm zmierza w kierunku dalszej cyfryzacji, która obejmuje cloud computing, automatyzację, analitykę big data, Al i cyberbezpieczeństwo. Największym wyzwaniem w tym zakresie jest przygotowanie i zaangażowanie ludzi w biznes, tak, aby łatwiej mogli dostosować się do zmian. Firmy musza zająć się nie tylko samą adopcją technologii, ale i mentalnością pracowników i ich strachem przed nowymi rzeczami. Kluczowe w tym obszarze jest przygotowanie ludzi do zmiany i wyposażenie ich w niezbędne narzędzia i umiejętności – mówi Izabela Bartnicka.

Nowe miejsca pracy umiejętności

Według raportu „The Future of Jobs Report”, do 2025 roku 85 milionów miejsc pracy może zniknąć z powodu przesunięcia pracy między ludźmi a maszynami. Jednocześnie może pojawić się 97 milionów nowych stanowisk. Oznacza to, że wielu z nas będzie musiało się w pewnym momencie przekwalifikować.

– Pojawienie się nowych miejsc pracy oznacza, że pracodawcy będą musieli przestać zajmować się bieżącymi potrzebami w zakresie uczenia się i rozwoju. Będą musieli patrzeć bardziej w przyszłość i uczyć nowych umiejętności. W tym obszarze elastyczność poznawcza będzie odgrywać kluczową rolę. Ci pracownicy, którzy są otwarci na zmiany, łatwiej dostosują się do nowej rzeczywistości i zrozumieją potrzebę stosowania innych niż dotychczas rozwiązań biznesowych – dodaje Izabela Bartnicka.

Planowanie pracy pracowników oparte na umiejętnościach

Ponieważ przekwalifikowanie się staje się kluczowym trendem w zatrudnieniu, 94 proc. liderów biznesowych twierdzi, że oczekuje od swoich pracowników uczenia się nowych umiejętności w miejscu pracy (to znaczny wzrost z 65 proc. w 2018 roku). Kompetencje, które zyskują na znaczeniu, obejmują krytyczne myślenie i analizę, aktywne uczenie się, rozwiązywanie problemów i zarządzanie sobą. Bardzo ważne jest tez po prostu rozumienie nowych technologii. Przyszłość pracy oznacza, że wielu pracodawców zacznie planować zatrudnianie w oparciu o konkretne „zestawy” umiejętności.

– Aby przewidzieć przyszłość pracy, warto czasem spojrzeć w przeszłość. Dziesięć lat temu specjalista ds. mediów społecznościowych był niszowym stanowiskiem, dziś jest to konieczność, a wiele firm posiada dedykowane zespoły ds. mediów społecznościowych. Rozwód technologii oraz mediów cyfrowych i społecznościowych doprowadził do pojawienia się nowych ról, a ludzie nauczyli się większości tego, co wiedzą w pracy. Podobnie może być w ciągu najbliższych kilku lat. Będziemy obserwować ewolucję nowych umiejętności i praktyk na żywo – komentuje Izabela Bartnicka.

Synergia 

Synergia i konwergencja staną się ważnym trendem w przyszłości pracy. Granice między tradycyjnie odizolowanymi działami zaczną się zacierać. Zdaniem Izy Bartnickiej, niektóre z nich, takie jak np. sprzedaż i marketing, zaczęły się ze sobą przenikać już dawno temu. Teraz przyszedł czas na inne jednostki biznesowe: Marketing i Technologię, HR i Technologię, HR i Data Science czy HR i Marketing.  

– Marketing i rekrutacja są ze sobą obecnie ściśle powiązane. W obu obszarach budujemy świadomość marki, docieramy do ludzi i zamieniamy ich w “klientów”. Również HR może się wiele nauczyć od marketingu w obszarze analityki danych – mówi Iza. 

HR oparty na danych  

Dane stają się kluczowym elementem dla niemal każdej branży – w tym HR. “Obecnie, każdy zespół HR powinien mieć na pokładzie analityka danych, ponieważ zdolność do zbierania, porządkowania i ich analizowania jest krytyczna dla sukcesu firmy” – komentuje Iza.  

– Żyjemy w świecie danych – musimy wiedzieć, co mierzymy i jaka jest jakość danych, z których korzystamy. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie ich opisowej i prognozowej analizy oraz ocena długoterminowych rezultatów. Dane to nowa waluta – HR musi zrozumieć, jak z niej korzystać. Kluczem jest budowanie naszej ekspertyzy na jakościowych, czystych danych i robienie czegoś więcej niż tylko raportowanie wyników. Zbieranie danych powinno prowadzić do dostarczania planów działania i prognozowania trendów na przyszłość – wszystko po to, aby osiągnąć cele biznesowe całej firmy.

Mierzenie efektywności szkoleń  

– Śledzenie efektywności szkoleń i przewidywanie ROI (ang. Return On Investment – metryka używana do zrozumienia rentowności inwestycji) w tym obszarze jest zadaniem złożonym. Nie mniej jednak, pozwala to ustalić wymierne KPI (ang. Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki efektywności) i określić wyniki.  Jest to szczególnie ważne, ponieważ zawsze brakuje nam czasu. Technologia sprawia, że robimy więcej rzeczy, wykonujemy więcej zadań, ale jednocześnie czyni nas szybszymi. Dlatego też musimy stale pracować nad poprawą efektywności i inwestować w szkolenia oraz rozwój naszych pracowników. 
To duże zadanie dla HRu, który w tym przypadku powinien być wzorem do naśladowania dla reszty firmy i jako jeden z pierwszych przyjmować nowe rozwiązania i uczyć się nowych umiejętności. Liderzy HR powinni sprawić, aby ludzie czuli się komfortowo ze zmianami – to oni powinni być gotowi przyjąć zmiany jako pierwsi.  

Niewiedzy nie należy się wstydzić – lepiej jest przyznać się do pewnych braków, ponieważ wówczas można się więcej nauczyć i czerpać z tego korzyści. 

Metawersum 

Metawers jest ostatnio jednym z najgorętszych tematów, ale prawda jest taka, że ten technologiczny przełom był zapowiadany już od jakiegoś czasu. Aby wyjaśnić, czym jest metawers, należy pomyśleć o nim jako o połączeniu wciągającej wirtualnej rzeczywistości, gier online i sieci. Innymi słowy, jest to sieć zawsze włączonych środowisk wirtualnych, w których ludzie mogą wchodzić w interakcje ze sobą i z obiektami cyfrowymi, kontrolując wirtualne reprezentacje lub swoje własne awatary.  

– Dzięki Facebook’owi, Metawers może być kolejnym wielkim osiągnięciem, ale w rzeczywistości spodziewamy się go od lat. Jest prawdopodobne, że w nie tak odległej przyszłości, będziemy przygotowywać kampanie marketingowe i rekrutacyjne w metawersum. 
Pandemia wymusiła zmianę w sposobie komunikacji. Jeszcze kilka lat temu praca zdalna czy wirtualny onboarding wydawały się niemożliwe, natomiast dzisiaj są normą. Tego samego możemy doświadczyć z Metawersem. Choć brzmi to trochę jak science-fiction, metawersum jest już rzeczywistością i wkrótce może stać się równie popularne jak media społecznościowe. – mówi Iza Bartnicka.  

Budowanie społeczności  

Choć nie jest to trend stricte technologiczny, budowanie społeczności jest napędzane przez rozwiązania technologiczne i wykorzystanie danych. Jak zauważa Iza Bartnicka, zbieranie danych przez HR powinno służyć nie tylko do tworzenia puli potencjalnych kandydatów, ale także do opracowania kompleksowej strategii employer-brandingowej.  

– Taki sposób myślenia pomaga nam rozgrzać potencjalnych kandydatów, zaoferować im coś, zainteresować ich marką i zamienić w “klientów”. W tym kontekście zbieranie danych jest kluczowe. Musimy wiedzieć, z kim rozmawiamy, co do nich przemawia i co możemy zaoferować naszym przyszłym kandydatom. Jak już wspomniałam, dane to nasza nowa waluta – teraz musimy tylko mądrze z niej korzystać – podsumowuje Iza Bartnicka.  

Joanna Kocik, Humanpanel.com

Jak reklama stanie się o wiele bardziej osobista – a potem zniknie całkowicie

Współcześnie, mniej niż dwie dekady po pojawieniu się Internetu, Google i Facebook razem gromadzą więcej dolarów reklamowych niż wszystkie media drukowane na planecie. 

W 2017 roku przychody Google z kampanii reklamowych wyniosły łącznie ponad 95 miliardów dolarów, a Facebooka – ponad 39 miliardów. Łącznie jest to mniej więcej 25 proc. wszystkich globalnych wydatków na reklamę. 

Napędzany przez open source platform e-commerce, urządzeń mobilnych i postępów w płatnościach online, social media marketing zastąpił praktycznie cały tradycyjny przemysł reklamowy. To zajęło mniej niż piętnaście lat. 

Liczby są ogromne. W 2018 roku globalna branża reklamowa przekroczyła 550 miliardów dolarów, napędzając wycenę Google na północ od 700 miliardów dolarów, a Facebooka powyżej 500 miliardów dolarów. Cała ta wartość jest napędzana przez nasze wyszukiwania: nasze upodobania, to, czego pragniemy, kim są nasi przyjaciele i co my (i oni) klikamy w tych dniach. 

Wraz z szybkim rozwojem technologii, reklama wciąż będzie się zmieniała. Po pierwsze, to może stać się trochę bardziej inwazyjne i dużo bardziej osobiste. Jednak to nie będzie wiecznie trwać. Nie tak długo po tym, cały rynek marketingu social media zniknie. Jak długo to potrwa? Dajemy mu od 10 do 12 lat.  

Przyjrzyjmy się bliżej temu zjawisku. 

Reklama w naszym wirtualnie rozszerzonym świecie 

Dzięki konwergencji szerokopasmowej łączności 5G, okularów rozszerzonej rzeczywistości, naszej rodzącej się gospodarki opartej na trylionie czujników oraz potężnej sztucznej inteligencji, zyskaliśmy możliwość nakładania informacji cyfrowych na fizyczne otoczenie, uwalniając reklamę od tyranii ekranu. 

Wyobraź sobie, że wchodzisz do Apple Store przyszłości. Gdy podchodzisz do wyświetlacza iPhone’a, materializuje się pełnowymiarowy awatar Steve’a Jobsa, który oprowadza Cię po najnowszych funkcjach produktu. Awatar Jobsa to jednak trochę za dużo, więc po wydaniu polecenia głosowego zostaje zastąpiony pływającym tekstem – a przed Tobą unosi się w powietrzu lista funkcji telefonu. Po dokonaniu wyboru, rezygnując z iPhone’a na rzecz nowej pary okularów AR iGlasses, kolejne polecenie głosowe jest wszystkim, czego potrzeba do wykonania inteligentnego kontraktu.  

Okulary na głowie, a ty zmierzasz do domu przyjaciela. Rozmawiając w jego kuchni, przyglądasz się nowym szafkom. Czujniki w okularach śledzą ruchy gałek ocznych, dzięki czemu SI wie, że Twoja uwaga została zatrzymana. 

Dzięki historii Twoich poszukiwań wie również, że rozważałeś przebudowę jego kuchni. W związku z tym, że Twoje preferencje inteligentnych rekomendacji są włączone, ceny szafek, wzornictwo i wybór kolorów wypełniają Twoje pole widzenia. Jest to nowa forma reklamy: albo rozszerzenie zakupów bez ograniczeń, albo nowy rodzaj spamu. 

Wczesna wersja tej rzeczywistości jest już dostępna. Znana jako “wyszukiwanie wizualne”, funkcja jest obecnie w asortymencie firm. Na przykład, partnerstwo między Snapchatem i Amazonem pozwala skierować ich app-kamerę na obiekt, a następnie uzyskać link pokazujący produkt albo sam produkt lub coś podobnego, co jest dostępne do zakupu. 

Również Pinterest posiada wiele narzędzi do wizualnego wyszukiwania, takich jak Shop the Look, który wykropkowuje każdy obiekt na zdjęciu. Podoba ci się kanapa? Kliknij na kropkę. Strona znajdzie dla Ciebie podobne produkty na sprzedaż. Albo weź Lens, ich narzędzie do wyszukiwania wizualnego w czasie rzeczywistym. Skieruj app-kamerę na scenę i aplikacja będzie generować linki do wszystkich produktów w tej scenie. 

Google idzie o krok dalej. Wydana w 2017 roku, ich aplikacja Google Lens jest ogólną wyszukiwarką wizualną. Robi więcej niż tylko identyfikuje produkty na sprzedaż, ponieważ dekoduje cały krajobraz. Możesz dowiedzieć się wszystkiego, co chcesz: podziału botanicznego roślin na kwietniku, ras psów spacerujących po parku, historii budynków na ulicach miasta. 

Ikea posunęła się najdalej. Korzystając z aplikacji AR za pośrednictwem smartfona, możesz odwzorować swój salon w cyfrowej wersji o dokładnych wymiarach. Potrzebujesz nowego stolika do kawy? Ich technologia pozwala na wypróbowanie różnych stylów i rozmiarów. Twój wybór uruchamia inteligentną płatność i tak po prostu stolik do kawy Ikea na zamówienie zostaje dostarczony pod Twoje drzwi. Potrzebujesz pomocy w jego montażu? Aplikacja AR przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku. 

Cała ta konkurencja w zakresie wyszukiwania wizualnego spowodowała przyspieszenie rozwoju. Ponieważ więcej osób korzysta z tych systemów, więcej danych jest przekazywanych z powrotem do SI, która nimi zarządza. Do jesieni 2018 r. ta pętla informacji zwrotnej sprawiła, że wyszukiwania wizualne przekroczyły miliard zapytań miesięcznie. 

Niemal każda globalna marka przygotowuje się na świat “wskaż, strzelaj i kupuj”. Ale to może być jeszcze bardziej przerażające. 

Hiperpersonalna reklama 

Zostałeś zauważony. Jesteś na zwykłym spacerze w domu towarowym, a system rozpoznawania twarzy znalazł Cię na celowniku. Twoje okulary AR zaświeciły się: “Cześć Sarah, miło cię widzieć…”. 

Zapomniałaś zmienić ustawienia na “nie przeszkadzać”. Mikrosekundy później, monitory telewizyjne w sklepie kontynuują atak. Może to hologram albo prezydent Stanów Zjednoczonych wołający twoje imię: “Sarah, chwileczkę. Twoje pory to sprawa bezpieczeństwa narodowego. Chcę ci powiedzieć, że sekwencja twojego genomu pasuje do nowej linii produktów do pielęgnacji skóry L’Oréal”. 

Kiedy nie odpowiadasz POTUS-owi, SI zmienia taktykę. Teraz jest to mama. Mimowolnie wzdrygasz się. Jej głos jest głęboko odciśnięty w twoim mózgu. Ale wiesz lepiej i po prostu idziesz dalej.  

Czasami są to Twoje ulubione gwiazdy filmowe (na podstawie danych z Twojego konta Netflix) lub ulubiona gwiazda sportowa (na podstawie wyszukiwań w Internecie). 

Czy brzmi to jak odległa fantazja? Zastanów się jeszcze raz. 

Era Jarvisa i koniec samej reklamy 

Od Mad Men do Madder Men, cel reklamy wcale się nie zmienił: sprzedać twój produkt. Reklamy wychwalają korzyści: kup X, bo to sprawi, że będziesz Y- sexy, odnoszący sukcesy, błyszczący, cokolwiek. 

Ale co się dzieje, gdy nie jesteś już tym, który podejmuje decyzje o zakupie? Właśnie wtedy na ratunek przychodzi Shopping JARVIS. 

Wyobraź sobie przyszłość, w której po prostu mówisz: “Hej JARVIS, kup mi pastę do zębów”. Czy JARVIS ogląda telewizję? Czy udało mu się uchwycić te późnowieczorne reklamy pełne białych uśmiechów? Oczywiście, że nie. 

W ciągu nanosekundy JARVIS rozważa formuły molekularne wszystkich dostępnych opcji, ich koszt, badania, które potwierdzają ich twierdzenia o wybielaniu zębów, opublikowane raporty zadowolenia klientów i ocenia Twój genom, aby określić formułę smakową, która najprawdopodobniej pobudzi Twoje kubki smakowe. Następnie dokonuje zakupu. 

Idąc o krok dalej, w przyszłości nigdy nie będziesz musiał zamawiać pasty do zębów. JARVIS będzie monitorować Twoje zapasy regularnie spożywanych produktów – od kawy, herbaty i mleka migdałowego po pastę do zębów, dezodorant i całą resztę – i będzie zamawiać zapasy, zanim zorientujesz się, co wymaga uzupełnienia. 

Co z zakupem czegoś nowego? Ten dron, który Twój syn chce dostać na urodziny? Wystarczy określić funkcjonalność. “Hej JARVIS, czy mógłbyś kupić mi drona za mniej niż 100 dolarów, który jest łatwy w pilotażu i robi świetne zdjęcia?”. 

A co z decyzjami dotyczącymi mody? Czy zaufamy Sztucznej Inteligencji w kwestii wyboru naszych ubrań? Wydaje się to mało prawdopodobne, dopóki nie weźmiemy pod uwagę, że SI może śledzić ruchy gałek ocznych podczas zakupów w sklepie, słuchać naszych codziennych rozmów, aby zrozumieć nasze upodobania i preferencje, a także scrollować przez nasze kanały społecznościowe, aby zrozumieć nasze preferencje modowe oraz preferencje naszych znajomych. Z takim poziomem szczegółowości, Fashion JARVIS wykona całkiem dokładną pracę przy wyborze naszych ubrań – bez potrzeby reklamy. 

Końcowe przemyślenia 

W następnej dekadzie, należy oczekiwać pojawienia się znacznie bardziej spersonalizowanej reklamy – nastąpi ekspansja na nowe powierzchnie naszego cyfrowo nałożonego świata. 

Następnie będziemy zmierzać w kierunku przyszłości, w której SI przejmie większość naszych decyzji zakupowych, nieustannie zaskakując nas produktami i usługami, o których nawet nie wiedzieliśmy, że są nam potrzebne. 

Albo, jeśli niespodzianki nie są dla Ciebie, po prostu wyłącz tę funkcję i wybierz te nudne i sztampowe. Tak czy inaczej, jest to zmiana, która zagraża tradycyjnym reklamodawcom, oferując jednocześnie znaczne korzyści dla konsumentów. 

Ruszyła rekrutacja mentorów do programu Uniwersytet Sukcesu

Uniwersytet Sukcesu to program edukacyjny z elementami mentoringu, stworzony z myślą o wsparciu młodych kobiet, które poszukują swojej drogi zawodowej lub wchodzą na rynek pracy. Pomagamy głównie podopiecznym opuszczającym domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej. W tym roku do programu zapraszamy również młode kobiety, pochodzące z zaatakowanych terenów na Ukrainie.

Bardzo ważnym elementem programu są indywidualne sesje mentoringowe (6 sesji w ciągu 6 miesięcy).  Wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki kariery czy możliwość zobaczenia, jak tak naprawdę wygląda praca w branży IT, jest niezwykle istotne. Dlatego szukamy osób, które są otwarte, by dzielić się wiedzą oraz zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem. Zaangażowanie w Uniwersytet Sukcesu ma charakter pro bono. Z naszej strony zapewniamy Mentorom wsparcie edukacyjne w zakresie związanym z mentoringiem.

POZA SESJAMI MENTORINGOWYMI UNIWERSYTET SUKCESU OBEJMUJE:

 • warsztaty motywacyjne i rozwojowe
 • warsztaty z zakresu prawa (m.in. zakładanie działalności, prawa autorskie, ochrona wizerunku, nieuczciwa konkurencja)
 • kursy zawodowe: Akademia Programistki, Akademia Digital Marketerki
 • doradztwo zawodowe

SZUKAMY OSÓB:

 • posiadających doświadczenie biznesowe i umiejętnie się nim dzieląca
 • ciekawych drugiego człowieka, budujących zaufanie i skuteczne relacje
 • posiadających doświadczenie jako Mentor / Mentorka

W tym roku również ważna jest dla nas znajomość języka ukraińskiego / rosyjskiego.

MENTORING UNIWERSYTETU SUKCESU:

 • pomoc Mentee w formułowaniu zawodowych i osobistych celów
 • wzmacnianie motywacji i pewności siebie Mentee
 • udzielanie praktycznych wskazówek dotyczących rozwoju w branży technologicznej
 • pomoc w ustrukturyzowaniu procesu planowania ścieżki kariery
 • udzielanie rad, jak uporać się z problemami administracyjnymi, technicznymi lub społecznymi, z którymi borykają się młodzi ludzie zwłaszcza na początku drogi zawodowej
 • doradztwo i wsparcie w zakresie formułowania krótko- i długoterminowych celów
 • pomoc Mentee w odkrywaniu nowych możliwości i zdolności
 • zachęcanie do podejmowania wyzwań i pobudzanie zaangażowania w proces rozwoju

CO ZYSKUJĄ MENTORZY UNIWERSYTETU SUKCESU:

 • rozwój kompetencji związanych ze wspieraniem innych osób
 • nabycie/wzmocnienie kompetencji związanych z mentoringiem
 • wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych i empatii
 • poczucie satysfakcji z zaangażowania w to, co ważne

Mentorzy, którzy wzięli udział w Uniwersytecie Sukcesu, podkreślali ogromną satysfakcję z pomocy młodym podopiecznym Fundacji Digital University w zdobyciu cennych umiejętności i kwalifikacji z obszaru nowych technologii. Udział w projekcie pozwolił im spojrzeć na swoje dotychczasowe doświadczenia i  osiągniecia z nowej perspektywy. To możliwość pracy nad empatią, tak bardzo ważną w dzisiejszych czasach. Z kolei Uczestniczki czują się wzmocnione, zmotywowane do rozwoju oraz mają większą świadomość swojego potencjału i perspektyw pracy z nowymi technologiami.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej:

Rekrutacja trwa od 15.03.2022 do 31.05.2022

Pytania prosimy kierować na adres: fundacja@digitaluniversity.pl

Financial wellness – nowy trend w benefitach

Zapewnienie równowagi finansowej pracownikom staje się dziś bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Na świecie działania w tym kierunku są już standardem, w Polsce dopiero startują, ale już widzimy wzrost zainteresowania tą tematyką.

Czym jest financial wellness?

Ten termin zyskuje ostatnio na popularności, jednak wiele osób ma problemy z jego dokładnym zdefiniowaniem. Financial wellness, czyli komfort finansowy – to najprościej mówiąc ogólna kondycja finansowa danej osoby, która obok kondycji fizycznej i psychicznej, jest trzecim najważniejszym elementem ogólnego dobrostanu każdego człowieka. Krótko mówiąc, financial wellness to dla większości z nas brak stresu związanego z pieniędzmi.

W obszarze zarządzania finansami osobistymi Polacy nabrali już dużego doświadczenia ale wciąż, nieufnie podchodzą do oferowanych na rynku rozwiązań, a co za tym idzie poszukują zaufanego partnera, który pomoże im w niespodziewanych wyzwaniach finansowych. Tym partnerem może się okazać pracodawca.

Jakich benefitów poszukują dziś pracownicy?

Z badania przeprowadzonego przez GFK na zlecenie portalu Cash (reprezentatywna grupa 800 respondentów zatrudnionych na umowę o pracę) wyłania się istotny wniosek: sytuacja finansowa – zachowanie równowagi między zarobkami a wydatkami – jest jednym z najsilniejszych źródeł stresu dla pracowników. Plasuje się w pierwszej trójce wyborów,  tuż po zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z tego faktu i udostępniać pracownikom rozwiązania, które mogą pomóc niwelować ten stres. Jednak, jak pokazuje badanie, wsparcie w sferze komfortu finansowego jest dziś w firmach bardzo ograniczone, a co za tym idzie świadomość pracowników, że pracodawca mógłby w jakikolwiek sposób pośredniczyć w rozwiązywaniu tych problemów jest znikoma. Warto podkreślić, że rola benefitów w związku ze zmianami w środowisku pracy i trybu życia, także uległa transformacji. Pandemiczna rzeczywistość odebrała większości pracowników możliwość wykorzystania przysługujących im dotychczas benefitów  – firmowe stołówki i karnety do klubów fitness poszły w odstawkę. Badani wskazali też, że oferowane dziś przez działy personalne benefity rozmijają się z ich obecnymi potrzebami, a co piąty badany nie korzysta z żadnego z oferowanych. Benefit powinien odpowiadać na realne potrzeby pracownika i współgrać z otaczającą firmę rzeczywistością. Jeśli tak nie jest, staje się nieefektywnym narzędziem budowania zaangażowania pracowników.

Badani, w czołówce benefitów o najwyższej dla nich atrakcyjności, wskazali aż trzy typowo finansowe: bezzwrotna zapomoga finansowa, bony świąteczne/podarunkowe, niskooprocentowana pożyczka – ich zdaniem te benefity posiadają realny wpływ na podniesienie ich komfortu życiowego. Badanie pokazuje też, że w przypadku problemów finansowych pracownicy chętniej udaliby się po pożyczkę do pracodawcy niż do banku.  Pracodawca to dla nich partner godny zaufania, który nie wprowadzi pracownika w błąd i nie będzie mu oferował nieatrakcyjnych rozwiązań.

Ponieważ rozwiązania z obszaru financial wellness są jednymi z najczęściej poszukiwanych przez pracowników, firmy coraz odważniej będą kierowały swoje działania właśnie w tę stronę. Dziś budzi to jeszcze pewne obawy. Część pracodawców nadal uważa, że o poczucie dobrostanu finansowego pracownicy powinni zadbać we własnym zakresie i firmie nic do tego. Jednak to podejście ulega zmianie.

Czy są już takie rozwiązania?

W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych platformy financial wellness funkcjonują od lat. Z serwisów takich jak: salaryfinance.com czy neyber.co.uk korzysta wielu pracodawców. Jak dotąd rozwiązania te nie były dostępne w Polsce. Pracodawcy mogą oczywiście wybierać z propozycji portali benefitowych, jednak żaden z nich nie oferuje rozwiązań z obszaru financial wellness.  Pierwszym dostawcą tego typu rozwiązań w Polsce jest portalcash.pl zarządzany przez spółkę PZU Cash.  

Wsparcie pracowników w nieprzewidzianych sytuacjach i wydatkach z pewnością może zwiększyć ich zaangażowanie i zaufanie do pracodawcy. Pracodawcy powinni uwzględniać konkretne potrzeby pracowników, a te w dużej mierze wiążą się z komfortem finansowym. Dlatego rodzący się dopiero trend na financial wellness, ma przed sobą przyszłość.

Poznaj technologie i kompetencje przyszłości. #DIGITALKS Extra: Kobiety kierują przyszłością

Technologie i kompetencje przyszłości to tematy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Poszukujemy informacji, jak będzie wyglądała najbliższa dekada, jak i czego powinniśmy się uczyć, by sprostać wymaganiom pracy przyszłości, które kompetencje rozwijać, a przy okazji dbać o swój dobrostan i work life balance. Aby jak najlepiej przybliżyć te rozległe wątki, razem z naszym Partnerem, BMW Polska, omówiliśmy 6 obszarów, o które najczęściej pytały kobiety.

Wiosną tego roku przeprowadziliśmy ankietę, w której zadaliśmy pytania, jakie obszary związane z technologiami i przyszłością są najbardziej interesujące dla kobiet. W badaniu wzięło udział ponad 100 uczestniczek, które wskazały wątki, o których chcą dowiedzieć się więcej. Wyniki były bardzo wyrównane, jednak wyraźnym zainteresowaniem cieszyło się 6 tematów. W rezultacie powstało 6 odcinków, w których omawiamy zagadnienia cieszące się największą popularnością.

Z przyjemnością zapraszamy do oglądania wyjątkowej serii Digitalks Extra: Kobiety kierują przyszłością, którą współorganizujemy z naszym Partnerem, BMW, a w której poruszymy tematy związane z technologiami i kompetencjami cyfrowymi. W cyklu spotkań prowadzonym przez Jowitę Michalską wzięli udział znakomite Ekspertki i Eksperci. Poniżej znajdziecie 6 odcinków serii, z których każdy dedykowany jest jednemu tematowi. Miłego oglądania!

Nowe technologie i metatrendy

We wstępie do serii #DIGITALKS Extra Jowita Michalska opowiada o tym, jak nowe technologie wpłyną na naszą przyszłość. Co nas czeka w najbliższej dekadzie? Jakie metatrendy możemy obserwować? Czym są zakłócenia, o których mówią eksperci, i jak możemy się do nich dostosować?

Kobieta-liderka w biznesie

Czy chcąc realizować się w biznesie trzeba mieć “męskie” cechy? Z jakimi wyzwaniami mierzą się kobiety-liderki? Czy kobieta może mieć wszystko – dom, rodzinę i super pracę? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w drugim odcinku #DIGITALKS EXTRA: Kobiety kierują przyszłością. Gościem Jowity Michalskiej jest Małgorzata Cecherz, Marketing Director Central and Southeastern Europe BMW Group.

Edukacja przyszłości

Holistyczna edukacja jest nam niezbędna, by odnaleźć się na rynku pracy przyszłości. Jak uzupełniać programy szkolne, żeby najlepiej przygotowały nas na przyszłość? Czego i jak się uczyć?

By jak najszerzej naświetlić ten temat, Jowita Michalska rozmawia z dr hab. Prof. UV Marleną Plebańską — jedną z prekursorek polskiej e-edukacji. Absolwentką Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspertem w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalistką w zakresie zarządzania wiedzą, autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz projektantką rozwiązań e-learningowych.

Kompetencje przyszłości

Świat dynamicznie się zmienia. Obserwowaliśmy to od dawna, jednak w czasie pandemii zmiany dynamicznie przyspieszymy. Co robić w obliczu tych zmian? W czwartym odcinku Jowita Michalska opowiedziała o kompetencjach przyszłości. Jeśli ciekawi Cię, czego i jak powinniśmy się uczyć i jakie kompetencje rozwijać, zapraszamy do oglądania!

Stres, emocje, work life balance. Życie post covid

Podczas rozmowy z Tatianą Mindewicz-Puacz, psychoterapeutką, specjalistką od psychologii zmiany, coachem ICC, ekspertką ds. kampanii społecznych, publicystką, Jowita Michalska zwróciła uwagę między innymi na to, że bycie online jest nieodłączną częścią naszego życia zawodowego i prywatnego – jaki wpływ wywiera na nas internet? Ile czasu powinniśmy spędzać w sieci? Jak złapać inną perspektywę? W poszukiwaniu tych odpowiedzi zapraszamy na piąty odcinek:

Człowiek przyszłości, długowieczność i dobrostan

W szóstym odcinku Jowita zapytała Kacpra Nosarzewskiego, futurologa, partnera w 4CF Strategic Foresight, Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, o to, jaki będzie człowiek przyszłości, ale również poruszyła takie tematy jak to jak dbać o swój dobrostan i jakie będą skutki społeczne długowieczności? Dowiemy się tego podczas ostatniego odcinka sezonu:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial