HRevolution: najlepiej oceniane prezentacje

Podczas tegorocznej edycji HRevolution sprawdziliśmy, jak uczestnicy oceniają wystąpienia prelegentów. Wyniki były niesamowicie wyrównane, a wśród najlepiej ocenianych polskich ekspertów minionej edycji HRevolution znaleźli się m. in. Dariusz Jemielniak, Maria Belka i Błażej Jurewicz. Wśród zagranicznych prelegentów niekwestionowanym liderem okazał się Josh Bersin. O czym mówili wyróżnieni prelegenci? Zapraszamy do lektury artykułu.

“Co wyróżnia wysoko wydajne zespoły?”

Błażej Jurewicz – Ekspert Efektywnego Procesu Decyzyjnego, Prezes Zarządu Architects of Value.

Ekspert podczas swojej prezentacji postawił pytanie “jak zdobyć przewagę dzięki top-teamom”. Czym są owe top-teamy? Otóż są to zespoły, których składy uzupełniają się pod względem obszarów wysokiej efektywności. Jednak aby taki zespół dostarczał jak najlepsze rezultaty w swoim obszarze, niezbędna jest inwestycja nie tylko w talenty, ale i w samoświadomość. W nowej rzeczywistości VUCA bardzo często to reakcja jest istotniejsza niż dobry plan. Kiedy przyszłość jest nieznana, lepiej jest być zwinnym niż strategiem. Warto jednak mieć na uwadze to, że sukces zależy częściowo od szczęścia i pecha, ale mimo wszystko warto wyciągać wnioski na przyszłość i zachowywać czujność. Top-team musi być efektywny w każdym procesie niezależnie od okoliczności – również w czasie pracy zdalnej, która stanowi nie lada wyzwanie.

“Zarządzanie zespołami hybrydowymi i praca zdalna”

Dariusz Jemielniak – Ekspert w Zarządzaniu Projektami Otwartej Współpracy, Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i Harvard University, Członek Fundacji Wikimedia, Założyciel Insta.Ling.

Chociaż praca zdalna towarzyszy nam już od roku, stale wiąże się ona z takimi wyzwaniami, jak przeładowanie poznawcze czy utrudniona praca zespołowa. Jeden z raportów Deloitte wskazuje, że nowa normalność być może potrwa nawet dekadę, dlatego warto zaadaptować się do trwających zmian. Jedną z zasad, którą warto wprowadzić do pracy zdalnej, jest ustalanie spotkań, pomiędzy którymi będą krótkie przerwy, np. na 45-minutowe spotkanie powinno przypadać 15 minut przerwy. Pracując z biura zawsze była chwila na oddech, na przykład przy przejściu między salami – teraz nie mamy tego komfortu, ponieważ stale siedzimy przy biurkach, co nie jest idealnym rozwiązaniem. Utrudniony jest również mentoring, który zazwyczaj odbywa się podczas spotkań 1 na 1. Wynika to z mniejszych możliwości odczytywania sygnałów niewerbalnych, a także braku współuczestniczenia – każda z osób przebywa wówczas w innym otoczeniu. Brakuje nam również integracji zespołowej, chociażby podczas spotkań w biurowej kuchni. To tylko część wyzwań, z jakimi zmagają się zespoły HR w dobie pracy zdalnej. Obok nich są również multitasking, zarządzanie wiedzą i nowa netykieta, które sprawiają, że HRowcy muszą działać na zupełnie nowych obszarach.

“Zawody i kompetencje przyszłości”

Maria Belka – Ekspertka z zakresu rozwoju i skalowania biznesu, współzałożycielka i prezeska pionierskiej inicjatywy doradczej Mentors4Starters.

Już od lat megatrendy sugerują, że rynek pracy zmieni się. Pandemia niektóre z nich przyspieszyła, dlatego warto przyglądać się im na bieżąco, zwłaszcza w kontekście budowania strategii, planowania kariery czy samorozwoju. Technologie będą nam towarzyszyły niemal na każdym roku, dlatego niezwykle istotne jest rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wkrótce zniknie 75 milionów “tradycyjnych” miejsc pracy, aby w ich miejsce powstało aż 133 miliony nowych stanowisk. Aż 80% z nich będzie wymagało pracy z technologiami. Maria Belka wymienia, że w najbliższych latach znaczenie będą miały life-long learning, specjalizacja i interdyscyplinarność, ale również nowe umiejętności – tech disruptive skills – które pozwolą nam zmieniać biznes i rynek pracy. 

“Dysrupcje technologiczne w HR: Ogromne Zmiany dla Kupujących i Dostawców”

Josh Bersin – Analityk ds. Globalnego Przemysłu, Dziekan w Josh Bersin Academy

Josh Bersin w czasie swojej prezentacji zwrócił uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt – postępująca zmiana zintensyfikowała integrację życia i pracy, a razem z nią mocniej zwróciliśmy uwagę na optymalizację, produktywność, a także elastyczność. W tej chwili o przyszłości wiemy niewiele, ale to, czego jesteśmy pewni, to że przyszłość pracy jest zdalna, rozproszona i hybrydowa. Jest również empatyczna, zorientowana na cel i stawiająca na ludzi. To zupełnie zmienia funkcjonowanie HR i całych firm. Wraz z nimi zmieniają się narzędzia, na których pracujemy – muszą one być kompleksowe i dopasowane do potrzeb pracownika. 

Nasz zespół zapewnia licznym organizacjom najlepszych, charyzmatycznych i merytorycznych mówców na wydarzenia online i offline, wewnętrzne spotkania i międzynarodowe konferencje. Jesteśmy partnerem merytorycznym firm w zbudowaniu mądrej i ciekawej agendy oraz w doborze i zaangażowaniu wybitnych ekspertów na wydarzenia, zgodnie z konkretnymi potrzebami organizacji. Dowiedz się więcej o Speakers Office!

Dlaczego świat potrzebuje kobiet-naukowczyń?

Równość płci jest od dawna jednym z priorytetów w działalności UNESCO. Mimo że niski odsetek kobiet badaczek jest niekorzystny dla świata nauki i rozwoju innowacji, nadal stanowią one tylko 30% ogółu naukowców na świecie. Upowszechnienie dostępu młodych kobiet do edukacji, a następnie zwiększenie ich udziału w nauce to zasadniczy warunek rozwoju i pokoju na świecie. Agenda 2030 i postawione w niej cele zrównoważonego rozwoju zależą właśnie od zwiększenia udziału kobiet w dziedzinach nauki odpowiedzialnych za poszukiwanie rozwiązań tych problemów, a stale zwiększający się obszar badań i możliwości nauki stwarza szansę na znalezienie własnego miejsca w społeczności akademickiej i na realizację planów naukowych.

W ubiegłym roku wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się do odkrycia na nowo wiodącej roli kobiet w nauce. Kryzys, z jakim przyszło nam się zmierzyć ponownie pokazał wkład badaczek w pogłębianie wiedzy na temat wirusa, opracowanie technik testowania i produkcji szczepionek. Jednocześnie koronawirus okazał się potężną przeszkodą dla kobiet naukowców na wczesnych etapach kariery i istotnie wpłynął na ich zawodowe losy.

Kobiety w nauce – porcja statystyk

W ciągu ostatnich 20 lat odsetek badaczek wzrósł jedynie o 3%.

Kobiety stanowią mniej niż 30% pracowników w dziedzinach STEM.

W Polsce do profesury dochodzi zaledwie 18-19% kobiet, choć stanowią 59% absolwentów studiów, a wśród doktorantów jest ich 45%.

Zaledwie 11% kobiet piastuje najwyższe stanowiska na uczelniach wyższych.

Kobiety stanowią tylko niecałe 4% laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ścisłych.

Wydajność badań spada o połowę co 13 lat, więc aby powiększać dorobek naukowy należy co kilkanaście lat podwajać liczbę badaczek i badaczy.

Bardziej różnorodne zespoły otrzymują ponad 1/3 cytowań więcej.

Młode naukowczynie w Polsce

Stereotypy dotyczące postrzegania kobiet w nauce wciąż są silne. Na naszym rodzimym podwórku 2/3 osób uważa, że sukces naukowy nie zależy od płci, a jednocześnie blisko 40% badanych uważa, że to mężczyźni lepiej pasują do zawodu naukowca. Co za tym idzie, w społeczeństwie panuje podział na dziedziny typowo męskie i żeńskie. By zwiększyć równowagę płci w nauce powstają liczne inicjatywy, które mają zachęcać dziewczęta i kobiety do podejmowania tej ścieżki zawodowej.

Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! to pionierski i zarazem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Podobnie jak Lean in STEM czy IT for SHE to projekt fundacji Perspektywy, której celem jest wspieranie rozwoju potencjału młodych ludzi i wyrównywania szans. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już ponad dekadę temu wdrożyła program POMOST, by wyhamować proces utraty talentów i wiedzy, a także wspierać naukowców wychowujących małe dzieci lub oczekujących narodzin dziecka oraz powrót badaczy do pracy.

Uniwersytet Sukcesu

Uniwersytet Sukcesu to ogólnopolski edukacyjny program zawodowy skierowany do młodych kobiet (18-25 lat), które wchodzą na rynek pracy. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodych kobietach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Głównym problemem dziewczyn jest fakt, że po opuszczeniu domu dziecka często nie potrafią żyć samodzielnie, nie wiedzą, jak zachować się na rynku pracy, a także gdzie znaleźć pomoc i jak zmienić sytuację, w której się znalazły.

Dlatego też, aby realnie im pomóc program Uniwersytet Sukcesu przygotowuje do wejścia  na rynek pracy poprzez nabycie nowych kompetencji (zarówno cyfrowych, jak i komunikacyjnych). W skład programu wchodzą dwie akademie: Programistki i Digital Marketerki oraz wiele zajęć dodatkowych, które pomagają też odzyskać pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Więcej o projekcie: uniwersytetsukcesu.com 

Cyfrowe priorytety w nowej normalności. Podsumowanie trzeciej edycji HRevolution

Koronawirus drastycznie zmienił nasze podejście do pracy, często mówi się, że jest to najskuteczniejszy akcelerator transformacji cyfrowej. Czy istnieje recepta na to by zostać game changerem? Jaka jest rola zespołów HR w transformacji cyfrowej i jak różne organizacje poradziły sobie z tym wyzwaniem? Między innymi te tematy poruszyliśmy w czasie trzeciej edycji HRevolution, której tematem przewodnim było Digital Priorities in a Never Normal World.

Co możemy zrobić, by zaadaptować się do nadchodzących zmian? Dla organizacji kluczowe będzie wdrożenie Employee Experience (EX), które stopniowo zastąpi Talent Management. Samo doświadczenie w miejscu pracy jest czymś niezwykle istotnym i wiąże się z różnymi czynnikami, np. zaufaniem. Anna A. Tavis zauważa, że należy uwzględniać je planując działania HRowe, strategiczne i ogólnofirmowe. Zachęca ona również na zmianę wskaźników HR tak, by uwzględniały one doświadczenia pracowników.

Rynek pracy w najbliższych latach czekają dalsze zmiany. Wśród nich zobaczymy przechodzenie na pracę projektową, a także upowszechnienie zdalnego oraz hybrydowego systemu pracy. Dariusz Jemielniak zauważa, że nowa normalność może zostać z nami nawet przez całą dekadę. To, co będzie ważne dla pracowników, to wsparcie mentorów i trenerów, którzy pomogą dostosować się do tempa i rodzaju nadchodzących zmian. Będzie to istotne również przy zmianie podejścia, bo, w obliczu trwających zmian, reagowanie, a nie planowanie może przynieść większe efekty. Wspomina o tym Błażej Jurewicz, przybliżając koncepcje VUCA i Top-Teamu.

Razem z postępującymi zmianami ewoluują również nasze kompetencje. Maria Belka wymienia, że w najbliższych latach znaczenie będą miały life-long learning, specjalizacja i interdyscyplinarność, ale również nowe umiejętności – tech disruptive skills – które pozwolą nam zmieniać biznes i rynek pracy.

Podczas drugiej części konferencji dowiedzieliśmy się, jak zostać game changerem. Rozpoczęliśmy ją intensywną dyskusją o roli przywództwa i kompetencji cyfrowych w budowaniu kultury organizacji zorientowanej na przyszłość. John Guziak zauważa, że wiele rzeczy zostało przewartościowanych, a koncepcja pracy musi zostać redefiniowana. W trakcie panelu dyskusyjnego John Guziak, Rafał Mrówka, Piotr Smoleń i Grażyna Rzehak zaopatrzyli nas w solidną porcję wiedzy, a także pozwolili nam przyjrzeć się zmianom na przestrzeni ostatnich lat i kulturze cyfrowej. 

W tej części również poznaliśmy praktyki różnych firm w obliczu nadchodzących zmian i cechy liderów przyszłości, a także usłyszeliśmy co nieco o podejściu 4E, czyli elastyczności, emaptii, empowermencie i etyce, a także o zastosowaniu Experience Journey, przez którą przeprowadziła nas Sylwia Górska-Przytulska. Przemysław Szuder natomiast na przykładzie praktyk Aviva opowiedział nam o tym, jak kultura organizacyjna sprawiła, że firma błyskawicznie zareagowała na zmiany na rynku.

Podczas trzeciej części HRevolution poznaliśmy perspektywę zarówno wielkich organizacji, jak i startupów. Przybliżyli ją nasi paneliści: Maciej Noga, Julia Kiełbasiewicz-Zarębska, Maciej Czerwonka, Szymon Pruszyński, Bartłomiej Nowak i Adrian Witkowski. Dowiedzieliśmy się, jak istotna jest rola zespołów HR w transformacji cyfrowej. Dzięki Orenowi Yerushalmi Rosenbaumowi poznaliśmy również szereg dobrych praktyk związanych z przystosowaniem biur do nowych wymagań pandemicznej rzeczywistości, konieczności utrzymywania dystansu, a jednocześnie współpracy.

Josh Bersin zwrócił uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt – postępująca zmiana zintensyfikowała integrację życia i pracy, a razem z nią mocniej zwróciliśmy uwagę na optymalizację, produktywność, a także elastyczność. W tej chwili o przyszłości wiemy niewiele, ale to, czego jesteśmy pewni, to że przyszłość pracy jest zdalna, rozproszona i hybrydowa. Jest również empatyczna, zorientowana na cel i stawiająca na ludzi.

Dziękujemy Uczestnikom, Prelegentom i Partnerom, że byliście z nami! 

Cieszymy się z olbrzymiej porcji wiedzy, aktywnego uczestnictwa i wsparcia Partnerów – Microsoft, Accenture, Hibob, Leanpassion, Deloitte, a także Patronów Medialnych – Personel Plus, Dream Employer, Brief, MJCC, Focus, Focus Coaching, My Company Polska.

10 kampanii pokazujących różne oblicza internetu

Internet to niesłychanie potężne narzędzie. Doświadczamy tego każdego dnia wykonując nasze obowiązki zawodowe, ucząc się, czy korzystając z social mediów. Korzystają z tego również marki – oto kilka przykładów kampanii pokazujących różne oblicza sieci.

1. OLX “Zdarzyło się najlepszym”

W trosce o użytkowników OLX postanowił rozpracować różnego rodzaju oszustwa, które zdarzają się w serwisach zakupowych. Janusz Chabior i Jan Frycz rozprawili się z nimi w 5 krótkich filmach edukacyjnych.

2. #dollypartonchallenge

Dolly Parton, amerykańska piosenkarka i aktorka, utworzyła viralowy kolaż, który pokazuje, jak różnorodna jest komunikacja w różnych mediach – Tweet Dolly Parton. Akcję podchwyciły różne marki i wykorzystały mema.

https://www.instagram.com/p/B7svIG6oY0t

https://www.instagram.com/p/B7qigmRpmql/

3. Samsung “Who took this case?”

W ramach promocji nowego modelu smartfona, Samsung stworzył interaktywne zadanie szpiegowskie, w którym użytkownik ma za zadanie dostarczyć do celu walizkę z urządzeniem.

4. Bolt na Walentynki

Walentynki wielu z nas kojarzą się z szukaniem miłości. Bolt skorzystał z tego i swoją akcją CSR-ową zachęcał do szukania bezwarunkowej miłości i adopcji zwierzaka. Zamiast kodów zniżkowych w postaci ciągu liter i cyfr wykorzystano imiona zwierząt ze Schroniska na Paluchu.

https://nowymarketing.pl/a/25039,bolt-zacheca-do-adopcji-zwierzakow-w-nowej-walentynkowej-akcji

5. Itaka „Snap & Seek”

Potencjał Snapchata został doceniony przez fundację Itaka. W ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego Itaka zaangażowała młodych ludzi do poszukiwań ich rówieśników. Uczestnicy akcji mogli ściągnąć zdjęcie zaginionej osoby, podmienić twarze, a następnie rozpowszechnić jej wizerunek wraz z informacją o zaginięciu.

6. Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Kampania społeczno-edukacyjna NCK, w której udział wzięli znani polscy aktorzy – Marian Dziędziel, Ewa Szykulska i Justyna Suwała, ma na celu kształtowanie świadomości językowej Polaków. Spot ma zachęcać do używania poprawnej polszczyzny, która sprzyja porozumieniu między pokoleniami.

7. IKEA – fort z kocy

Rosyjski oddział IKEA stworzył 6 instrukcji na zbudowanie fortów dla dzieci z wykorzystaniem ich mebli oraz akcesoriów. Akcja zachęcała do zostawania w domu w trakcie pandemii, a także angażowała rodziców w zabawę z dziećmi.

8. Liquid Death “Greatest hates”

Nie istnieje marka, która ani razu nie otrzymała negatywnej opinii. Liquid Death, firma produkująca wodę mineralną, postanowiła wykorzystać wszystkie hejterskie komentarze. Do akcji zaprosili muzyków death metalowych, by wspólnie stworzyć album, w którym wszystkie teksty bazowały na negatywnych opiniach. 

9. Fortnite – Największy koncert świata

Ponad 12 milionów ludzi wzięło udział w koncercie znanego rapera, Travisa Scotta. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie internet – wydarzenie zorganizowali twórcy gry Fortnite. Klip promujący event obejrzano ponad 78 milionów razy, co oznacza, że mógł trafić również do osób, które nigdy wcześniej nie grały w tę grę. 

10. Polski Związek Piłki Nożnej – #zostańwdomu

PZPN, prowadzący na Facebooku profil Łączy nas piłka, zorganizował akcję, w której powoływał wszystkich, by w czasie pandemii zostali w domach. Post komunikował konieczność odwołania wiosennej serii meczów reprezentacji, by mógł odbyć się wyjątkowy pojedynek – Polska vs. COVID-19.


5 metod, które pozwolą Ci zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci

Ochrona danych osobowych, chociaż czasem wydaje się niezwykle skomplikowana, może być zupełnie prosta! Oto 5 sposobów, które pozwolą Ci zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.

Dbanie o swoje bezpieczeństwo w sieci jest często zapominaną kompetencją cyfrową, która w rzeczywistości jest bezcenna. Dzięki niej możesz zapobiec atakom, kradzieżom i wyłudzeniom. To, jak często korzystasz z internetu, nie ma znaczenia, dlatego dziś, w Dniu Ochrony Danych Osobowych, przypominamy najważniejsze zasady dla początkujących internautów i cyfrowych weteranów – ostrożności w internecie nigdy za wiele.

Ostrożnie podchodź do otrzymanych telefonu lub wiadomości w postaci SMS-a lub e-maila od nieznanych nadawców. To jednak nie wszystko! Uważaj również na korespondencję od banków i dostawców innych usług, np. kurierów czy operatorów sieci. Nigdy nie podawaj swoich danych ani kodów autoryzacyjnych, jeśli nie masz pewności, czy dana osoba jest przedstawicielem firmy lub instytucji, z której usług korzystasz. Wiadomości, które mają na celu wyłudzenie, zazwyczaj są bardzo podobne do realnych e-maili i SMS-ów wysyłanych przez firmy kurierskie czy banki, natomiast zawierają zawirusowany załącznik lub link, którego kliknięcie prowadzi na stronę zawierającą wirusa, formularz lub umożliwiające im pozyskanie naszych danych. Uważaj również na wiadomości z prośbą o zmianę danych do logowania, zwłaszcza jeśli nie próbowałeś zmieniać hasła.

Używaj różnych haseł. Zakładając konta w nowych serwisach społecznościowych, sklepach, a zwłaszcza urzędach i bankach pamiętaj o tym, żeby hasło było odpowiednio długie i trudne do odgadnięcia. Imię i data urodzenia zazwyczaj nie spełniają tych warunków. Używaj małych i dużych liter oraz cyfr, a jeśli pozwala na to dany serwis – również znaków specjalnych. Monitoruj, czy używane przez Ciebie dane do logowania pojawiły się w wyciekach. Możesz to robić poprzez stronę haveibeenpwned.com – podaj tam swój adres e-mail, a jeśli Twoje dane wyciekną, zostaniesz o tym poinformowany. Swoje bezpieczeństwo zwiększysz regularną zmianą hasła, zwłaszcza jeśli będzie znacząco różnić się od poprzedniego.

Korzystaj z menedżera haseł. Używanie różnych haseł do wielu serwisów to nie lada wyzwanie dla naszej pamięci. Aby nie martwić się o to, że możesz je zapomnieć, zapisuj je w menedżerze Keepass, LastPass czy 1Password. Będą one nieocenionym wsparciem w dbaniu o bezpieczeństwo danych. Umożliwią Ci również wygenerowanie indywidualnego hasła, które będzie trudne do odgadnięcia, a także zapiszą je. Zapisywanie haseł w notatniku albo Wordzie nie jest bezpieczne – one również mogą zostać wykradzione lub podejrzane. Bezpieczniejsze są aplikacje typu menedżer haseł, które szyfrują zapisane informacje. Zainstaluj również oprogramowanie chroniące komputer. Program antywirusowy i firewall, czyli aplikacja chroniącą przed ingerencją z zewnątrz.

Nie wyrzucaj danych na śmietnik. Wyrzucając stare płyty, dyski i pendrive’y upewnij się, że nikt nie odczyta zapisanych na nich danych. Tak samo jak niszczysz dokumenty papierowe przed wyrzuceniem ich do kosza, zadbaj także o dokładne zniszczenie dokumentów cyfrowych. Zanim wyrzucisz albo sprzedasz nośnik, usuń z niego wszystkie swoje dane, korzystając z odpowiedniego oprogramowania. Przywróć też ustawienia fabryczne, aby nie zostawić tam zapisanych loginów i haseł, zwłaszcza tych, których nadal używasz.

Rozważnie podawaj swoje dane osobowe. Z rozwagą udostępniaj informacje w sieci, zwłaszcza takie, które mogą sugerować Twój stan majątkowy, miejsce pracy, zamieszkania czy pobytu. Internet to kopalnia danych, dlatego warto zachować ostrożność. Uważaj również wypełniając formularze, w których podajesz dużo informacji o sobie, np. wypełniając wnioski o karty lojalnościowe czy podając dane w sklepach internetowych. Pamiętaj o tym, że administrator strony, na której podajesz dane, musi spełnić wobec Ciebie obowiązek informacyjny, czyli przekazać Ci niezbędne informacje na swój temat, podając m.in. swoją tożsamość, dane kontaktowe oraz dane kontaktowe swojego inspektora danych osobowych jeśli go wyznaczył, a także cel i podstawę prawną przetwarzania danych. 

Dzień Ochrony Danych Osobowych jest świętem naszej prywatności, dlatego warto zrobić sobie prezent i zmienić hasła lub zainstalować menedżera haseł, by nasze dane były nadal bezpieczne.

Zapisz się do naszego newslettera, żeby dostawać więcej przydatnych informacji ze świata nowych technologii.

Re_Shape The Future – Przełomowy rok 2020

Rok 2020 bezapelacyjne zapisze się na kartach historii za sprawą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Skutki pandemii to z jednej strony globalny kryzys gospodarczy, zmiana modelu pracy i obowiązujących paradygmatów zarządzania, lecz z drugiej – cyfrowa dysrupcja i bezprecedensowy boom technologiczny. W wielu organizacjach rozpisane na wiele lat projekty zw. z digitalizacją biznesu, zostały wdrożone w ciągu zaledwie kilku tygodni. Jedno jest pewne: nasze życie i praca w jeszcze większym stopniu przeniosły się do świata online.

Zapraszamy do lektury podsumowania dyskusji z cyklu ReShape the Future z udziałem Jowity Michalskiej – CEO Digital University oraz Pawła Jakubika – Członka Zarządu Microsoft.

Pandemia a efektywność biznesu

Jedną z podstawowych zmian, jakie można było zaobserwować w 2020 roku był lockdown i konieczność zmiany trybu pracy z biurowej na zdalną. Społeczna izolacja sprawiła, że wiele firm musiało podjąć natychmiastowe kroki i dostosować swój biznes do wymogów pracy zdalnej. Podczas pierwszego etapu obostrzeń w ciągu dwóch tygodni około 12 tysięcy czynnych zawodowo Polaków pracowało w modelu home-office. 

Co ciekawe, wbrew wielu obawom okazało się, że nowa rzeczywistość przyczyniła się w pierwszym okresie do wzrostu efektywności pracy. Dopiero badania przeprowadzone po sześciu miesiącach funkcjonowania zdalnego modelu pracy pokazały, że ta efektywność zaczęła spadać. Jak podkreślił Paweł Jakubik z Microsoft – MS Teams połączył setki milionów pracowników i umożliwił im współpracę i komunikację podczas pracy zdalnej. Jak wskazują analizy, efektywność pracy zespołowej może jednak spadać w miarę upływu czasu. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczać nie tylko narzędzia cyfrowe, ale również zadbać o rozwój kultury organizacyjnej i podnoszenie kompetencji.

Lockdown + izolacja = problemy 

Podstaw problemu zaczęto dopatrywać się w braku możliwości bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Świat wirtualny zatarł poczucie przynależności do zespołu. Ludzi zaczęli czuć się osamotnienie i apatyczni, co przekładało się na ich aktywność chociażby w trakcie spotkań online. Konieczność dostosowania się do rygoru sanitarnego oraz długotrwały brak kontaktu z innymi przyczyniły się do dramatycznego spadku nastrojów. Pracownicy coraz częściej potrzebowali pomocy i porady psychologów, którym mogliby opowiedzieć o swoich codziennych lękach, obawach czy problemach.  

Nowy model wirtualnej pracy zaczął też rodzić pytania o przyszłość życia zawodowego. Społeczeństwo podzieliło się na dwie w miarę równe grupy. Połowa aktywnych zawodowo deklarowała, że zdalny model pracy w pełni jej odpowiada i chciałaby go kontynuować także po pandemii. Druga połowa podkreślała, że lepiej czuła się w modelu tradycyjnym. Co ciekawe, w drugiej grupie najczęściej znajdowały się osoby zajmujące kierownicze stanowiska, których praca w dużej mierze opiera się na sprawowaniu kontroli nad podległymi zespołami. Praca zdalna utrudniła managerom możliwość nadzorowania pracy swoich pracowników i pokazała, że kadra zarządzająca nie jest jeszcze w pełni gotowa na kierowaniem zespołem za pomocą narzędzi cyfrowych. 

#NowaNormalność?

Rok 2020 to także okres zmiany utartych schematów życia codziennego. Brak spotkań w gronie współpracowników i znajomych sprawił, że pojawiła się potrzeba alternatywnego rozwiązania dla codziennych czynności, takich jak np. wspólne lunche czy zajęcia w ramach benefitów. Również do rozwiązania tego problemu zaczęto coraz częściej wykorzystywać nowe technologie. Popularne w czasach pandemii spotkania online czy telekonferencje stały się współczesną agorą – miejscem wymiany poglądów. 

Zamknięci w domach coraz częściej wykorzystujemy cyfrową rzeczywistość do polecenia dobrej restauracji, która oferuje posiłki z dowozem do domu. W branży gastronomicznej poszerzył się trend ghost kitchen, który umożliwił np. dostawę posiłków do domów uczestników wirtualnych konferencji. Zmienił się również model benefitów pozapłacowych. Dużą popularnością zaczęły cieszyć się np. treningi live, z których bezapelacyjnie najbardziej popularna stała się joga.

Ciekawym trendem obserwowanym w czasie pandemii jest też uczestnictwo w wirtualnych spotkaniach. Wiele restauracji zaczęło rezygnować z dostawy gotowych produktów, oferując w to miejsce składniki umożliwiające samodzielne wykonanie dana w zaciszu własnego domu. Częstym zabiegiem towarzyszącym gotowaniu stało się uczestnictwo w wirtualnych warsztatach kulinarnych, podczas których prowadzący pokazuje obserwatorom jak wykonać danie. 

Sztuczna inteligencja w natarciu

Miniony rok to również czas narastających obaw związanych z recesją i wyhamowaniem gospodarki. Choć obostrzenia w dużej mierze osłabiły rynek w Polsce, nie zatrzymały potrzeby inwestowania w nowe technologie. Systemy inwestycyjne –  private equity czy fundusze – wciąż poszukują obiecujących startupów, które warto dofinansować czy kupić. Zmienił się jednak model najbardziej interesujących dla inwestorów branży. 

Dużym zainteresowaniem – zwłaszcza w drugiej połowie roku – cieszyły się software house, oraz firmy oferujące usługi w modelu SaaS, wykorzystujące sztuczną inteligencję, deep learning czy machine learning.  Jest to zrozumiałe, ponieważ wiele firm zaczęło już wykorzystywać w swojej pracy AI-as-a-Service (AIaaS). Usługi AI ‘bezserwerowe’ czyli oparte na technologiach chmurowych, mogą zautomatyzować wiele zadań z obszarów customer service, analizy danych czy raportowania finansowego. 

Coraz śmielej mówi się też o wprowadzeniu na rynek cyfrowych technologii prywatnych asystentów, którzy mając dostęp do naszych prywatnych danych będą w stanie wykonać za nas proste czynności, takie jak np. rezerwacja wizyt lekarskich, zakupy online czy zamówienie prezentów dla bliskiej osoby na urodziny. 

Nowe spojrzenie na biznes

Zmiany zaobserwowane w 2020 roku rozpoczęły też dyskusję na temat metod sprzedaży sztucznej inteligencji. Sprzymierzeńcem AI może być klientocentryczność biznesu. Konieczność podążania za coraz szybciej zmieniającymi się potrzebami odbiorców sprawia, że biznes coraz bardziej interesuje się zaawansowanymi technologiami umożliwiającymi nie tylko analizowanie danych płynących od klientów, ale równie szybkie wysnuwanie wniosków i odpowiadanie na aktualne oczekiwania. Ważnym elementem Customer Experience Management powinna być odpowiedź na pytanie, w jaki sposób promować i adresować produkty tak by były „czytane” przez algorytmy sztucznej inteligencji i w ten sposób odpowiadały potrzebom współczesnego rynku. 

Ogromnym ułatwieniem dla biznesu są rozwiązania chmurowe, które jeszcze półtora roku temu zostały zaadoptowane przez około 10% przedsiębiorstw. Dzisiaj zainteresowanie tym narzędziem wzrosło do 13%, a obszar w którym jest wykorzystywana poszerza się o nowe sektory. Jak podkreśla Paweł Jakubik – AmbicjąMicrosoft jest dostarczać firmom platformę technologiczną, która umożliwi przedsiębiorcom tworzenie własnych rozwiązań i innowacji. Z moich obserwacji wynika, że AI staje się coraz częściej narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy.

Home-office nie sprzyja nieruchomościom

Konieczność pozostania w domach i przejście na zdalny model pracy spowodowały opustoszenie biurowców. Zaczęto zastanawiać się nad przyszłością sektora nieruchomości, dla którego rok 2020 był niezwykle trudny. Pojawiają się pytania, czy w post-pandemicznym świecie ludzie powrócą do biur,  czy korzystniejsze będzie jednak kontynuowanie pracy zdalnej. Coraz częściej mówi się o przystosowaniu biurowców do warunków mieszkaniowych i zmianie ich użyteczności. 

Jednak i w tym pomyśle zaczynają pojawiać się znaki zapytania, czy ludzie będą chcieli mieszkać w typowo biznesowych dzielnicach? Poważnym problemem roku 2020 jest także wyludnianie się dzielnic i miast. Praca zdalna umożliwia powrót do rodzinnych miejscowości i kontynuację pracy, bez konieczności ponoszenia chociażby kosztów wynajmu mieszkań w dużych miastacg.  Jedno jest pewne: branża real-estate musi podjąć kroki w kierunku dogłębnych analiz, gdyż nowa rzeczywistość niesie za sobą potrzebę rewolucji i transformacji rynku nieruchomości, zarówno w Polsce jak i na świecie. 

Wzrost znaczenia CSR i empatii

Choć wiele mówi się o tym, że pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację finansową wielu firm, rok 2020 pokazał potrzebę angażowania się w projekty CSR. Nawet w tak trudnych, pandemicznych czasach przedsiębiorcy wciąż chcą pomagać innym. Fundacja Digital University prowadzi projekt skierowany do kobiet z domów dziecka, które uczą się zawodów technologicznych, mających zapewnić im lepszy start w dorosłe życie, poza ośrodkiem. 

Jak podkreśla Jowita Michalska – W czasie pandemii wielu naszych klientów było zmuszonych do rezygnacji z niektórych projektów biznesowych. Mimo problemów, nikt nie zrezygnował ze wsparcia projektu naszej fundacji. Pokazuje to jak bardzo w czasie pandemii wzrosło zainteresowanie drugim człowiekiem i potrzeba wsparcia go w trudnych czasach

Dzięki nowoczesnym technologiom możliwa jest również walka z wykluczeniem i wyrównywanie szans społecznych. By było to jednak możliwe konieczne jest skoncentrowanie także na etycznym wymiarze digitalizacji i zadbanie nie tylko o edukację i równy dostęp do technologii, ale również projektowanie rozwiązań mając na uwadze różnorodne potrzeby możliwości odbiorców. Empatia, elastyczność oraz umiejętne zarządzanie zdywersyfikowanymi grupami odbiorców staną się kluczowymi cechami liderów oraz twórców innowacji.

Re_shape the future – The way forward

Człowiek w czasie (chaosie?) cyfrowej rewolucji

Pandemia 2020 roku pokazała, że w kryzysie szansę na przetrwanie mają te organizacje, które myślą i działają w sposób innowacyjny. Zamiast wstrzymywać oddech przeskakują kolejne etapy i odważnie stawiają na technologie. Jednak wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga skrupulatnego przygotowania, w tym myślenia wieloaspektowego, antycypacyjnego oraz wysoce humanistycznego. Wymaga również opracowania odpowiedniej strategii, zaangażowania ludzi i odpowiedniego wykorzystania danych.

 

Zapraszamy do lektury podsumowania dyskusji z cyklu ReShape the Future pt. „The Way Forward” z udziałem Jowity Michalskiej z Digital University, Pawła Jakubika z Microsoft, Wojciecha Górniaka z Grupy Kapitałowej CCC oraz Konrada Maja z Uniwersytetu SWPS.

 

Dane paliwem przyszłości

Branża detaliczna (retail) boleśnie odczuła lockdown i spadek popytu w tradycyjnych, czyli stacjonarnych kanałach sprzedaży. Skorzystał e-commerce i firmy, które w nowatorski sposób podeszły do zastosowania analizy danych konsumenckich i stworzenia spójnego środowiska CRM. Grupa Kapitałowa CCC to przykład organizacji, która od kilku lat konsekwentnie buduje biznes „napędzany danymi”.

Jak podkreśla Wojciech Górniak, Group Head of CRM w Grupie Kapitałowej CCC – Naszym głównym założeniem była teza, że „data is the new fuel” a szanse na sukces mają te organizacje, które dobrze zarządzają i wykorzystują zbierane dane do budowy systemu CRM. W naszym przypadku mówimy zresztą o ekosystemie, a nie systemie. Dlaczego? Ponieważ jako Grupa działamy na 29 rynkach, mamy kilka marek, kilkadziesiąt kanałów i ponad 60 platform cyfrowych. Takiego przedsięwzięcia nie możemy określić jedynie jako platformę czy system. To bardzo złożone i kompleksowe środowisko, które stale się rozwija i rozrasta. Projektując długofalową strategię rozwoju Grupy postawiliśmy na kilka kluczowych filarów. Przede wszystkim myślimy właśnie „ekosystemowo” oraz stawiamy na skalowalność, które w dłuższej perspektywie dają nam też większą elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na zmiany, jakie przynosi np. nowa pandemiczna rzeczywistość.

Budowana strategia firmy musi więc opierać się o pogłębioną analizę i wykorzystanie danych do skrócenia najistotniejszych procesów, i co z tym związane – większej koncentracji na działaniach biznesowych. Analiza danych pozwala organizacjom na lepsze poznanie błyskawicznie zmieniających się potrzeb i preferencji klientów, a także podejmowanie bardziej zrównoważonych działań.

 

Wykorzystać niewykorzystane

Rewolucja cyfrowa wiąże się ze zwiększeniem precyzji działania, także w obszarze wykorzystania dotychczasowych kompetencji w organizacji. To także wykorzystanie kapitału ludzkiego do urzeczywistniania postawionych celów. Dlatego istotny w tym przypadku czynnik skrupulatnego dobierania kompetencji ludzkich i budowania zespołu w oparciu o umiejętności, które usprawnią wprowadzenie innowacji do firmy.

– Beneficjentami zmian wprowadzanych w firmie zawsze jest dana organizacja, jednak budowanie zespołu w oparciu o wiedzę i doświadczenie partnerów pozwala na wykorzystanie potrzebnych kompetencji i przełożenie ich na konkretne działania. Ważna jest odpowiednia współpraca, wzajemne zrozumienie i cierpliwość – dodaje Wojciech Górniak z GK CCC.

Obecnie technologia oferuje bardzo wiele nowoczesnych narzędzi. Dlatego podczas digitalizacji bardzo ważne jest określenie dwóch aspektów tzw. Digital Outsider i Digital Insider, czyli w jaki sposób wykorzystać dostępne narzędzia technologiczne, by osiągnąć postawione cele. Istotne staje się w tym znaczeniu również unowocześnienie procesów analogowych. Oznacza to, że warto wykorzystać umiejętności i doświadczenia człowieka i nauczyć go cyfrowego wykonywania jego obowiązków. To ważny krok w nowatorskim podejściu do kultury organizacji, który pozwoli nie tylko unowocześnić działanie firmy czy wyjaśnić pracownikom znaczenie podejmowanych kroków, ale także budowanie zintegrowanego zespołu.

Transparentność działań, pogłębiona analiza danych i jasno postawione cele powinny iść w parze z wyborem odpowiedniej technologii. Integracja wszystkich tych czynników w oparciu o etapowość procesów, to podstawa cyfrowej rewolucji.

 

Ludzka twarz cyfryzacji

W cyfrowej rewolucji musi również znaleźć się miejsce dla człowieka, bo choć pozornie całokształt działań skupia się wokół technologii, to właśnie kapitał ludzki stanowi element przewagi i czynnik warunkujący sukces. Wprowadzenie innowacji powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem merytorycznym na poziomie organizacji. Oznacza to, że podjęte kroki powinny uwzględniać w planach właściwe przygotowanie czy „zbriefowanie” pracowników, uświadomienie im jakie plany działania ma firma, co się zmieni i jak będą wyglądały poszczególne etapy wdrażania zmian.

Otwarta i precyzyjna komunikacji pozwala oswoić i przygotować pracowników na zmiany oraz innowacje, a w szerszym spojrzeniu – przygotowanie ich na bezpieczne przejście przez proces transformacji cyfrowej.

Jak podkreśla Konrad Maj, szef Centrum Innowacji na Uniwersytecie SWPS – Drobne kroki, wprowadzane do firmy stopniowo – takie jak rozmowa z pracownikami czy zmodyfikowanie dotychczasowych, tradycyjnych już działań jak np. spotkanie integracyjne czy świąteczne z pracownikami pozwalają przygotowanie gruntu do dalszych działań. Podobnie wygląda sytuacja z perspektywy wprowadzenia innowacji. Wymuszone i nagłe zmiany, niepoparte wdrożeniem na poziomie mentalnym mogą prowadzić do negowania podjętych przez firmę działań, a co za tym idzie skutecznego hamowania rozwoju.

 

Kultura cyfrowa i zaufanie a innowacyjność

Cyfrowa transformacja nie może obyć się bez zmiany kulturowej. Sama technologia nie będzie nigdy czynnikiem samoistnym, musi iść w parze z czynnikiem społecznym. To również kwestia zaufania, bo jak pokazują badania stres niekorzystnie wpływa na realizację projektów. Czynniki stresogenne, takie jak niepewność czy niewiedza można wyeliminować poprzez zbudowanie właściwej kultury organizacyjnej opartej na jasnej komunikacji i dobrze zdefiniowanych celach. Skuteczne wprowadzenie zmian jest w dużej mierze zależne od właściwej stymulacji wartości charakteryzujących firmę. Te z kolei muszą być poddawane procesowi aktualizacji w chwili zmiany profilu działania lub rozszerzania go o innowacyjne rozwiązania.

Mówiąc o wprowadzaniu innowacji i cyfrowej transformacji nie sposób ominąć tak ważnego czynnika, jak zaufanie. Przeprowadzone w 2015 roku przez Krajowy Rejestr Długów badanie pokazało, że blisko połowa transakcji nie dochodzi do skutku z powodu braku zaufania do kontrahentów. Z danych KRD wynika, że nieufność generuje rocznie około 600 mld strat. Jak się to przekłada na innowacyjność? Wiele kreatywnych osób, które mają trafione i ciekawe pomysły, nie dzielą się nimi ze współpracownikami ponieważ im nie ufają. Jest to równoznaczne z zahamowaniem rozwoju.

Jak zauważa Konrad Maj z Uniwersytetu SWPS –Kraje o najwyższym poziomie zaufania takie jak Skandynawia, Szwajcaria czy Nowa Zelandia, mają też najwyższy wskaźnik innowacyjności. Oznacza to, że budowanie więzi międzyludzkich jest kluczowym czynnikiem w przygotowaniu podglebia do dalszych procesów zmian, także na poziomie organizacji”.

Jedną z podstawowych zasad budowania relacji opartych na zaufaniu, jest właściwie prowadzona komunikacja, która pozwala na wymianę doświadczeń, a co za tym idzie – eliminacji lęku. Złamanie barier umożliwia wspólną pracę na rzecz obranego celu, w tym również możliwość przeprowadzenia cyfrowej rewolucji w firmie.

 

Niepewność przyszłości

Szybkość zmian, jak również nowa sytuacja epidemiczna sprawiły, że coraz częściej pojawiają się pytania o kierunek, w którym zmierzają organizacje. Konieczność cyfryzacji i przeniesienie wielu aspektów życia do świata online stały się powodem społecznego niepokoju o tradycyjne kontakty międzyludzkie.

Wprowadzone ograniczenia i zwiększenie dystansu społecznego, boleśnie ograniczyły możliwość podtrzymywania więzi i relacji społecznych. Z biznesowego punktu widzenia wydawać by się mogło, że firmy coraz swobodniej wykorzystują narzędzia cyfrowe do realizacji zamierzonych celów, a nowy model zarządzania generuje mniejsze koszty, przez co jest bardziej dochodowy. Zapytany o przyszłość biznesową innowacyjnych firm Wojciech Górniak – Group Head of CRM w Grupie Kapitałowej CCC odpowiedział stanowczo, że całkowite odejście od tradycyjnego biznesu nie jest możliwe. Choć firmy nauczyły się już zarabiać na nowym, cyfrowym modelu zarządzania, nie widzę możliwości całkowitego odcięcia działalności stacjonarnej. Wielowymiarowość działań jest także wpisana w strategię naszej firmy.

Z perspektywy psychologicznej – choć mogłoby się wydawać, że wygląda to podobnie – jednak konsekwencje Covid-19 mogą odcisnąć długofalowe piętno także na relacjach i sposobie utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Konrad Maj – szef Centrum Innowacji SWPS podkreśla, że ludzie jako istoty społeczne potrzebują tradycyjnych, bezpośrednich kontaktów i relacji. – W dobie pandemii pojawia się wiele negatywnych następstw izolacji chociażby w przybierającej na sile fali depresji czy poczucia osamotnienia. Jednak strach, który towarzyszy nam obecnie może przełożyć się także na nasze życie po pandemii. Konieczność utrzymania dystansu być może pozostanie z nami – a na pewno z częścią społeczeństwa – na dłużej. Myślę, że człowiek bardziej zachowawczo będzie podchodził do wielu spraw w tym także do zmiany naszego przyzwyczajenia dot. sposobu pracy, robienia zakupów czy kontaktów z innymi. Lęk może też przełożyć się na zmniejszenie efektywności w pracy, dlatego bardzo ważne jest by zapewnić pracownikom właściwą opiekę i zrozumienie.

 

Zdaniem ekspertów biorących udział w dyskusji „ReShape The Future” przyszłość będzie kształtowana przez tęsknotę za powrotem do znanej nam wcześniej normalności, ale również będzie nieco wypaczona strachem i lękiem oraz nabytym brakiem zaufania społecznego. Dlatego organizacje chcąc utrzymać wysoką efektywność powinny postawić na model hybrydowy, który pozwoli na bezpieczny powrót do codzienności biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania pracowników, którym łatwiej będzie sprostać dzięki nowym technologiom i cyfryzacji.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Re_shape the future: Strategic Focus 2021.

W trakcie otwierającego nowy rok spotkania, które odbędzie się 14 stycznia, Jowita Michalska, CEO of Digital University i Paweł Jakubik, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze oraz członek polskiego oddziału Microsoft, będą podsumowywać miniony rok oraz dyskutować o predykcjach technologicznych na ten nadchodzący.

Wypełnij formularz, aby zarejestrować się na wydarzenia cyfrowe

HRevolution 2021: Jaka przyszłość czeka HR?

Dzisiejsi liderzy stoją w obliczu ciągłych wyzwań cyfrowych i organizacyjnych spowodowanych pandemią. Nowa rzeczywistość pracy dotyczy wszystkich firm i zmusza nas do poszukiwania nowych rozwiązań, modeli biznesowych i strategii, a także nowego rozumienia przywództwa i kultury cyfrowej. Szerzej poruszymy te tematy podczas nadchodzącej edycji HRevolution, która odbędzie się już 11 lutego 2021.

2020 zrewolucjonizował wiele obszarów związanych z naszą pracą, dlatego przyjrzymy się trendom cyfrowej transformacji w obszarze HR.

Branżę HR dotknęły olbrzymie zmiany. Pandemia jedynie je przyspieszyła, chociaż i tak wiele z nich było nieuniknionych. Josh Bersin, najbardziej znany i ceniony ekspert w obszarze HR, przygląda się dysrupcjom i wskazuje obszary, które są przyszłością branży. Wśród nich wymienia zmiany narzędzi analitycznych, chmurowych platform HCM, użycie sztucznej inteligencji i czatbotów, ale także łączenie się technologii dotyczących well-beingu i zdrowia z technologiami HR czy wykorzystanie ich do zachowania inkluzywności oraz różnorodności zespołów.

Praca zdalna w czasie koronawirusa zupełnie zmieniła nasze życie. Teraz, gdy powrót do biur staje się rzeczywistością, propozycją, o której mówi się coraz częściej, są zespoły hybrydowe – w takim modelu część pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie, a część w biurze. Wdrożenie takiego systemu na stałe jest nie lada wyzwaniem, ponieważ istnieją różne modele zespołów hybrydowych. Każdy z nich wymaga zastosowania innych narzędzi i praktyk. Opowie o nich Dariusz Jemielniak, badacz i ekspert specjalizujący się w wysokich technologiach i otwartej współpracy.

W czasie konferencji poruszymy również temat top-teamów. Błażej Jurewicz przybliży nam temat roli lidera i członków zespołu w budowaniu tzw. „high performing teams”, a także odpowie na pytania dlaczego warto kwestionować status quo swojej roli, role członków top-teamu i model biznesu i jaki ma to wpływ na podnoszenie efektywności.

Tematem, który również nie mógł umknąć naszej uwadze, są zawody i kompetencje przyszłości. Analitycy przewidują, że 65% miejsc pracy, które będą wykonywać nasze dzieci, nadal nie istnieje, a ponad 80% z nich będzie opierać się na współpracy z technologią. W przyszłości nastąpi wielka rewolucja na rynku pracy, dlatego warto badać ją już teraz i przygotować się na nadchodzące wyzwania. Przyjrzy się im Maria Belka, dyrektorka zarządzająca polskiego oddziału Prytek Holdings, konsultantka, była prezeska i przewodnicząca Rady Nadzorczej BIT EVIL SA, notowanej na giełdzie spółki informatycznej zajmującej się projektami związanymi z technologią AdTech, FinTech i Blockchain.

Wśród wątków, które poruszymy w czasie HRevolution, będą również cyfrowa transformacja, strategia i kultura pracy. Nazwiska kolejnych ekspertów i tematy ich prezentacji ujawnimy już wkrótce na stronie konferencji: https://hrevolution.pl

8 książek pod choinkę dla fanów technologii

8 książek pod choinkę dla fanów technologii

Święta tuż tuż, dlatego warto pomyśleć o prezentach. Zakup gwiazdkowych podarków jest nie lada wyzwaniem, dlatego przygotowaliśmy listę 8 książek, które z pewnością ucieszą fanów technologii i nie tylko. Autorami poniższych lektur są znakomici eksperci.

Dariusz Jemielniak, Aleksandra Przegalińska – „Społeczeństwo współpracy”

Wydana w tym roku książka „Społeczeństwo Współpracy” w zrównoważony i neutralny sposób stara się przedstawić zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty wpływu nowych technologii na społeczeństwo. Pokazuje inny punkt widzenia na społeczeństwo współpracy, czyli koncepcji opierającej się na długotrwałym współdziałaniu w grupie przy współistnieniu technologii. Dariusz Jemielniak, ekspert w Zarządzaniu Projektami Otwartej Współpracy, przedsiębiorca i wykładowca, oraz Aleksandra Przegalińska skupiają się na opisie oddziaływania na obszary takie jak intymność, związki międzyludzkie i kultura. W książce w ogólny sposób opisane są również potencjalne przyszłe scenariusze rozwoju współpracy cyfrowej jako zjawiska społecznego i praktyki tego współdziałania. Zobacz książkę >>

Michael Ventura – „Applied Empathy: The New Language of Leadership”

Michael Ventura, CEO & Founder of Sub Rosa, w swojej ksiące opowiada jak empatia, czyli umiejętność patrzenia na świat oczami drugiej osoby, może w pozytywny sposób wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy oraz ułatwić wprowadzanie innowacji, zwłaszcza w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Empatia pomoże zrozumieć Ci swoich konsumentów, pracowników oraz samego siebie, tak abyś mógł stać się jeszcze lepszym przywódcą. Jest to przełomowy przewodnik dla wszystkich przedsiębiorców i menedżerów, pokazujący jak skuteczne motywować zespół oraz nawiązywać trwałe relacje międzyludzkie. Jeśli chcesz nawiązać kontakt z ludźmi, z którymi pracujesz i dla których pracujesz, najpierw musisz ich poznać i zrozumieć. Zobacz książkę >>

Yuval Noah Harari – „Sapiens. Od zwierząt do bogów”

W książce Sapiens Harari poddaje analizie to, jak powstał człowiek: czy zostaliśmy stworzeni przez Wszechmogącą Istotę – Boga, czy pochodzimy od małp? W książce opisana jest geneza dziejów ludzkich, od naszych praprzodków żyjących w jaskiniach, po nowoczesne cywilizacje. Od czasów wynalezienia koła, po loty w kosmos, bionanotechnologię i inżynierię genetyczną. Lektura pozwala spojrzeć w głąb naszego człowieczeństwa, przyjrzeć transformacji dziejącej  się na przestrzeni dziejów oraz zobaczyć jak ze zwierząt, stajemy się bogami. Zobacz książkę >>

Magda Gacyk – „Zabawy w Boga. Ludzie o magnetycznych palcach”

Książka „Zabawy w Boga” nawiązuje do przewidywań Yuvala Noaha Harrariego, który zapowiedział narodziny nowego gatunku ludzi – ludzi bogów. Magda Gacyk w swojej książce bliżej przygląda się cyborgom. Kim są? Czy są fikcją, snem o przyszłości? Nie. Autorka udowadnia, że są oni osadzeni w teraźniejszości i żyją pośród nas, ludzi, ciągle prześcigając się w drodze do doskonałości, usprawniając się dzięki nowoczesnym technologiom. Implanty, egzoszkielety pozwalające na sprawne poruszanie się osobom sparaliżowanym po udarach, widzenie w ciemności czy echolokacja, to tylko nieliczne przykłady wykorzystania cyborgów. Magda Gacyk opowiada o wierze w tryumf nauki, ale i o niepewności wobec postępu technologicznego. Książka niesie również nadzieję na świetlaną przyszłość człowieka, transhumanizm walczący z problemami, jakie nas nękają od wieków, oraz chorobami i śmiercią. Zanurz się w świecie cyberpunka – świata ludzi o magnetycznych palcach. Zobacz książkę >>

Mario Martinez – „Ciało to umysł. Jak społeczeństwo uczy długowieczności i dlaczego zdrowie jest dziedziczne”

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jaki wpływ na Twoje poglądy i przekonania ma miejsce, w którym się urodziłeś? Jak kształtuje to kim jesteś? Otoczenie, w którym żyjesz oddziałuje na Twój sposób postrzegania świata. Książka Mario Martineza, wybitnego światowego eksperta od zdrowia i długowieczności, pozwoli oddzielić Ci przekonania, które są Twoje, od tych które Ci zasugerowano. Dodatkowo poznasz ćwiczenia i techniki pozwalające na wgląd w samego siebie i własny sposób myślenia. Czy zastanawiałeś się jak kultura wpływa na długość twojego życia? To, jakimi przekonaniami kulturowymi kierujesz się w życiu ma wpływ na diagnozę i proces leczenia wielu chorób. Odzyskaj znów wigor i młodość! Zobacz książkę >>

Zobacz #DigiTalk z Mario Martinezem

Jerry Kaplan, tłum. Sebastian Szymański – „Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć?”

Autor w prosty i jasny sposób analizuje i odpowiada na nurtujące nas ludzi, pytania dotyczące sztucznej inteligencji. Czy maszyna może mieć świadomość i wolną wolę? Kwestie etyczne, czyli czy może świadomie popełnić przestępstwo? Czy zabierze nam miejsca pracy? I wreszcie czy maszyna może dorównać, a nawet przewyższyć ludzką inteligencję? Obecnie widzimy, że siła obliczeniowa uczy się z szybkością przewyższającą to z jaką była na początku zaprogramowana. Skłania nas to zastanowienia się nad konsekwencjami z tego wynikającymi. Kto ma kontrolę i kto ponosi odpowiedzialność za jej działania? Czy w przyszłości człowiek pozostanie człowiekiem? Zobacz książkę >>

Chip Espinoza – “Managing the Millennials, 2nd Edition: Discover the Core Competencies for Managing Today’s Workforce”

Millenialsi, lub też pokolenie Y, czyli ludzie urodzeni między 1981 a 1995 rokiem, to młode osoby przekonane, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko wystarczająco mocno się tego chce. Zdobyli oni reputację szczególnie wymagających i wyjątkowych. W drugiej edycji książki   „Managing the Millenials” Chipa Espinoza jeszcze bliżej przygląda się temu, co łączy tę grupę na całym świecie. Postęp technologiczny i możliwości jakie niesie, sprawia, że Millenialsi są w rzeczywistości bardzo do siebie podobni. Mając na uwadze te cechy, jak przyciągnąć i zatrzymać w pracy tak wysoce wydajnych pracowników? Jakie są style pracy poszczególnych pokoleń na całym świecie? Jakie różnice międzypokoleniowe wpływają na konflikty wewnątrz organizacji? Czytając tą książkę dowiesz się, jakie jest 9 newralgicznych punktów wynikających z różnić pokoleniowych i 9 sprawdzonych rozwiązań na jeszcze efektywniejsze budowanie komunikacji między pokoleniami.  Zobacz książkę >>

Peter H. Diamandis, Steven Kotler – “The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives”

Obecnie technologia rozwija się szybciej niż możemy to sobie wyobrazić. Jak wpływa to na nas i nasze życie? Jak odnaleźć się w tak dynamicznym środowisku? Jak sztuczna inteligencja, robotyka, rzeczywistość wirtualna i globalne sieci gigabitowe zmieniają nasz przemysł i naszą planetę? Autorzy książek badają jak to wszystko wpływa na każdą dziedzinę naszego życia i jak zmienia się nasz świat. Przyszłość jest bliższa i szybsza niż myślimy! Zobacz książkę >>

Poznaj 6 najważniejszych sposobów Myślenia Wg Petera Diamandisa

Autorka tekstu:

Karolina Halik

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial