Jak wspierać kobiety w covidowej i postcovidowej rzeczywistości?

Jak wspierać kobiety w covidowej i postcovidowej rzeczywistości?

Kryzys związany z COVID-19 wywarł głęboki wpływ na społeczeństwo i gospodarkę oraz mocno wstrząsnął rynkiem pracy. Ucierpiała ponad połowa Polek Polaków, ale zgodnie z raportem opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to kobiety stanowią grupę najbardziej poszkodowanych.

 

Alarmujące dane

Jak się okazuje nie jest to tendencja dotycząca wyłącznie naszego kraju, a problem globalny. O tym, że COVID-19 hamuje postęp równości płci mówił w jednym swoich wystąpień Sekretarz Generalny ONZ. Biorąc pod uwagę alarmujące dane, słowa te  nie powinny budzić zaskoczenia. Badania przeprowadzone przez McKinsey Global Institute szacują, że kobiety stanowią prawie dwie piąte światowej siły roboczej i straciły ponad połowę wszystkich miejsc pracy utraconych w wyniku obecnego kryzysu. W Polsce w sektorach najbardziej narażonych na silny negatywny wpływ pandemii pracuje ok. 7 mln osób, w tym 3 mln kobiet. Do tego dochodzą obowiązki związane z opieką nad dziećmi z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli, które mocno osłabiły pozycje zawodową Polek. Jednak nie tylko regres związany z postępem związanym z równością płci na rynku pracy stanowi problem. Istnieje wiele dowodów na to, że zatrudnianie kobiet ma pozytywny wpływ i przyczynia się do sukcesu firm. Amerykański instytut badawczy MSCI ESG Research przebadał ponad 400 firm notowanych na giełdzie i udowodnił, że przedsiębiorstwa, które zatrudniają kobiety na wyższych stanowiskach osiągają lepsze wyniki finansowe i to aż o 34,6 proc. Trudno zatem nie zauważyć, że jeśli problemy związane z nierównościami na rynku pracy będą się pogłębiać, straty poniosą wszyscy, a pandemia odciśnie jeszcze mocniejsze piętno ekonomiczne.

 

Nowe szanse

Okazuje się jednak, że pandemia, która mocno wpłynęła na zmianę naszego stylu życia niesie za sobą wiele szans, także tych, które związane są z pozycją kobiet na rynku pracy. Przeniesienie życia zawodowego, towarzyskiego, a także usług, kultury i medycyny do strefy on-line spowodowało, że rośnie zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe. To ogromna szansa dla kobiet, które straciły pracę lub musiały z niej zrezygnować. W dzisiejszych czasach kształcenie, nabywanie nowych kompetencji, przebranżowienie czy praca wcale nie musi się wiązać z wychodzeniem z domu. I jak się okazuje Panie doskonale z tej szansy korzystają. Mimo tego, że także w tym obszarze ich droga wiąże się z pokonywaniem wielu przeszkód.

 

Kobiety w branży IT

Nie jest tajemnicą, że kobiety w branży IT stanowią mniejszość: od kilkunastu do 30%  o czym świadczą dostępne dane. Powodem jest mała, ale jednak mająca tendencję wzrostową liczba kobiet studiujących kierunki związane z naukami ścisłymi. Z badań przeprowadzonych dla Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet w 2018 roku wynika, że kobiety już na poziomie szkoły średniej spotykają się z innym traktowaniem, zniechęcaniem i nakłanianiem do zmiany obranej przez siebie ścieżki rozwoju, jeśli jest ona związana z naukami ścisłymi, techniką czy nowoczesną technologią. Mimo tego kobiet w branży technologicznej przybywa, a w związku z tym, że automatyzacja pracy to światowy trend, który przyspieszyła transformacja cyfrowa, istnieje duża świadomość potrzeby nabywania kompetencji cyfrowych. Raport opracowany w ramach kampanii #Woman Update Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej kobiet, nie pozostawia złudzeń – według prognoz do roku 2030 zapotrzebowanie na pracowników z ponadpodstawowymi umiejętnościami informatycznymi i programistycznymi będzie rosło.

 

Co możemy zrobić?

Budowanie zróżnicowanego miejsca pracy powinno wykraczać poza zatrudnianie i wspierać oferując możliwości kształcenia, przebranżowienia i nabywania kompetencji cyfrowych tych, którzy mogą zasilić szeregi firm. Szczególnie istotne w tym kontekście jest wsparcie kobiet, które nadal są niedostatecznie reprezentowane w branży technologicznej. Świadomość tego jest coraz większa, a odpowiedź na istniejące problemy stanowią znakomite projekty wielu firm. Warto tu wspomnieć o firmie  Google, oferującej program opracowany we współpracy z MotherCoders dla swoich nowojorskich pracowniczek. Dziewięciotygodniowy program szkoleniowy koncentruje się na nowych technologiach, trendach i problemach w branży. Także w Polsce nie brakuje inicjatyw, którymi warto się pochwalić. Dzień kariery kobiet w IT, czy  wydarzenie Women in Tech to tylko niektóre z wydarzeń, które cieszą się gigantycznym zainteresowaniem kobiet. Wiele firm i organizacji  proponuje również projekty, których celem jest wsparcie kobiet związane z nabywaniem kompetencji cyfrowych. Jednym z nich jest program Uniwersytet Sukcesu realizowany przez Fundację Digital University, którego trzecia edycja rozpocznie się już wkrótce. Każdego roku, w ramach projektu, 120 kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej nabywa kompetencji, które cieszą się rosnącym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Integralną częścią projektu jest również doradztwo zawodowe i mentoring wymieniane często jako kluczowe w procesie wspierania kobiet na rynku pracy. Są również zajęcia wzmacniające pewnosć siebie i wiarę we własne umiejętności co stanowi ogromną wartość w związku z nowymi wyzwaniami, którego podjęły się uczestniczki projektu. Najbardziej zaangażowanym uczestniczkom oferowane są płatne staże w firmach wspierających projekt.

Podobnych inicjatyw jest coraz więcej. I to cieszy! To ważne nie tylko dla kobiet, ale dla całego społeczeństwa bo przecież zróżnicowane płciowo miejsca pracy gwarantują rozwój i sukces firm!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial