fbpx
Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Digital Transformation: Harnessing Technology for Business Advantage

Read in English

This 2.5 day workshop provides you with a suite of tools, skills and realworld examples to understand, evaluate and apply digital transformation. You will leave with a depth of insights, connections and cutting-edge examples of technology enabled change, a personalised digital strategy roadmap, and equipped to enable innovation to be actualised, sustained and aligned to your organisation’s needs and aspirations. Embracing digital transformation with this knowledge can help you and your business get and stay ahead of the curve!

By the end of the workshop participants will:

▶ Enhance their knowledge of a broad range of technology advances, including frontier technologies such as blockchain, artificial intelligence, sensors, robotics, virtual/augmented reality, Big Data Analytics and 5G and the relevance to their business

▶ Understand key technological, social, economic and commercial trends

▶ Appreciate how digital technology can create new business model opportunities in both B2B and B2C • Recognise how digital technology can create new forms of value including social value and the rise of ‘Tech for Good’

▶ Plan and be agile to the talent, skills and culture change that must accompany successful technological change

▶ Create a personalised strategy to evaluate and maximise the impact of digital transformation in their own organisation

▶ Be equipped for the rapid rate of technology driven change still ahead and positioned to sense, adaptand execute accordingly

Date &Fee

March 27-29 2019 Warsaw, Poland
6 900 PLN + VAT per person
Fee covers tuition, course materials, lunch and coffeebreaks.

Contact:

Izabela Bartnicka
Digital University
Head of Business Development
tel. +48 608 695 098
iza@digitaluniversity.pl

Warsztat, podczas którego uczestnicy otrzymają ogromną dawkę wiedzy, inspiracji i zestaw konkretnych narzędzi umożliwiających przeprowadzenie organizacji przez cyfrową transformację w praktyce.

Dużą wartością warsztatu będą szczegółowo omawiane „case studies” z zaawansowanych cyfrowo firm z różnych branż z całego świata, pokazujące przykłady wdrożeń, spersonalizowane strategie digitalowe oraz konkretne „roadmapy” działań pokazujące jak przygotować się i przeprowadzić zmiany w różnego typu organizacjach.Tak, aby transformacja cyfrowa firmy stała się faktycznym planem działań na najbliższe lata z wyznaczonymi kamieniami milowymi, a nie tylko ogólnie nakreślonym kierunkiem w długofalowej strategii. Narzędzia przepracowane na warsztacie pomogą uczestnikom zrozumieć możliwości jakie niosą nowe technologie i przenieść firmę do świata digital.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak:

 • stworzyć spersonalizowaną strategię cyfrową, dzięki której będą w stanie zbudować przewagę konkurencyjną swojej branży,
 • aktualizować strategię w czasie,
 • zrozumieć aktualne i nowe otoczenie konkurencyjne,
 • stworzyć i utrzymać kulturę innowacji w firmie.

Podczas warsztatów szczegółowo omówimy:

 • najnowsze technologie, takie jak: Blockchain, Sztuczna Inteligencja, Robotyka, Wirtualna / Rozszerzona Rzeczywistość, Analityka Big Data, Technologia 5G oraz ich zastosowanie w biznesie
 • kluczowe trendy technologiczne, społeczne, gospodarcze i handlowe
 • rolę technologii cyfrowych w tworzeniu nowych modeli biznesowych w obszarze B2B i B2C
 • planowanie i wdrażanie zwinnej kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania talentami, budowanie i wykorzystywania kompetencji, koniecznej do przeprowadzenia skutecznej transformacji technologicznej
 • tworzenie spersonalizowanych strategii cyfrowych i maksymalizację wpływu transformacji na funkcjonowanie organizacji
 • wpływ technologii cyfrowych na tworzenie wartości w obszarze społecznym i biznesowym
 • dowiemy się jak przygotować siebie jako lidera oraz swoją organizacje na ciągłe, dynamiczne zmiany oraz jak najskuteczniej je zaadaptować i efektywnie wdrożyć.

Gwarantujemy

 • Praktyczne przykłady wdrażania transformacji cyfrowej.
 • Ekskluzywny charakter warsztatów i starannie dobraną grupę.
  Technika prowadzenia warsztatu oparta na metodzie uczenia się przez działanie, obejmuje sesje uproszczone, dyskusje grupowe, obcowanie z technologią, planowanie działań i one-to-one feedback.
 • Najnowocześniejsze studia przypadków m.in. firmy Dell, a także niektóre z najsłynniejszych startupów działających globalnie w różnych sektorach.

Sally Eaves jest międzynarodową ekspertką w dziedzinie wdrażania nowych technologii (blockhain, sztuczna inteligencja) oraz przeprowadzania transformacji cyfrowej w organizacjach. Doradza rządom, uniwersytetom oraz międzynarodowym korporacjom w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Jest członkiem rady nadzorcza Fobesa w obszarze nowych technologii „Forbes Technology Council” oraz autorką wielu publikacji w branżowych magazynach biznesowych, technologicznych i naukowych. W czerwcu 2019 roku ukaże się jej nowa książka „Edge of Disruption: Ride the Wave of Digital Transformation”.

Sally jest wielokrotnie nagradzaną na całym świecie prelegentką i infulencerką. Wysoce ocenianą ekspertką w światowych rankingach dotyczących nowych technologii, transformacji cyfrowej oraz przyszłości pracy. Współpracuje też z Organizacją Narodów Zjednoczonych, gdzie zajmuje się kwestią innowacji społecznych. W 2018 roku ONZ przyznało jej nagrodę Frontier Technology and Social Impact. Obecnie ekspertka przewodzi najważniejszym inicjatywom w zakresie nowoczesnych technologii oraz ich wpływu na społeczeństwa. Najnowsze wyniki swojej pracy prezentowała w tym roku w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Sally jest także współzałożycielką fundacji Aspirational Futures, która ma na celu pomoc i wsparcie dla następnej generacji talentów w obszarze nowych technologii.

Szczegóły

Data: 27-29 marca 2019
Miejsce: Warszawa, Business Link Astoria,
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa
Cena: 6 900 PLN + VAT za osobę

Przy dwóch osobach z jednej organizacji zniżka 15%

Cena zawiera:

 • 2,5 dnia warsztatu,
 • materiały szkoleniowe,
 • lunch I przerwy kawowe.

Kontakt

Digital University
tel. +48 608 695 098
tel. +48 507 288 208
kontakt@digitaluniversity.pl

Chcę otrzymywać Newsletter (mogę się wypisać w dowolnym momencie).

FreshMail.pl
 

Chcę otrzymywać Newsletter (mogę się wypisać w dowolnym momencie).

FreshMail.pl