Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Digital Transformation: Harnessing Technology for Business Advantage

Read in English

This 2.5 day workshop provides you with a suite of tools, skills and realworld examples to understand, evaluate and apply digital transformation. You will leave with a depth of insights, connections and cutting-edge examples of technology enabled change, a personalised digital strategy roadmap, and equipped to enable innovation to be actualised, sustained and aligned to your organisation’s needs and aspirations. Embracing digital transformation with this knowledge can help you and your business get and stay ahead of the curve!

By the end of the workshop participants will:

▶ Enhance their knowledge of a broad range of technology advances, including frontier technologies such as blockchain, artificial intelligence, sensors, robotics, virtual/augmented reality, Big Data Analytics and 5G and the relevance to their business

▶ Understand key technological, social, economic and commercial trends

▶ Appreciate how digital technology can create new business model opportunities in both B2B and B2C • Recognise how digital technology can create new forms of value including social value and the rise of ‘Tech for Good’

▶ Plan and be agile to the talent, skills and culture change that must accompany successful technological change

▶ Create a personalised strategy to evaluate and maximise the impact of digital transformation in their own organisation

▶ Be equipped for the rapid rate of technology driven change still ahead and positioned to sense, adaptand execute accordingly

 

Expert

Diego Soroa is an entrepreneur, passionate about the exponential transformation of organizations. He founded 4 startups and was named Entrepreneur of the year in 2006. In 2013 he won the Global Impact Competition that leads him to graduate from Singularity University. He since became Singularity University Ambassador. Diego was part of the Exponential Organisations foundational sprint,  and since has become one of the most experienced ExO Coaches at Openexo, a global firm helping companies such as P&G, Visa, HP Global, Banco Santander, Black, and Decker, deal with disruption. 

He was certified as Coach, Ambassador, Trainer, and Speaker, then Head Coach and more recently Certification Master at OpenExo.  He is Associate Professor at IE Business School, at Human Science and Technology Masters in Madrid, and president at Exponential Euskadi Association.  His side work both as an architect and as an artist has been acknowledged internationally.

Date &Fee

May 21-23 2019 Warsaw, Poland
6 900 PLN + VAT per person
Fee covers tuition, course materials, lunch and coffeebreaks.

Contact:

Izabela Bartnicka
Digital University
Head of Business Development
tel. +48 608 695 098
iza@digitaluniversity.pl

Marta Deneka
Business Development Manager
tel. +48 507 288 208
marta@digitaluniversity.pl

Warsztat, podczas którego uczestnicy otrzymają ogromną dawkę wiedzy, inspiracji i zestaw konkretnych narzędzi umożliwiających przeprowadzenie organizacji przez cyfrową transformację w praktyce.

Dużą wartością warsztatu będą szczegółowo omawiane „case studies” z zaawansowanych cyfrowo firm z różnych branż z całego świata, pokazujące przykłady wdrożeń, spersonalizowane strategie digitalowe oraz konkretne „roadmapy” działań pokazujące jak przygotować się i przeprowadzić zmiany w różnego typu organizacjach.Tak, aby transformacja cyfrowa firmy stała się faktycznym planem działań na najbliższe lata z wyznaczonymi kamieniami milowymi, a nie tylko ogólnie nakreślonym kierunkiem w długofalowej strategii. Narzędzia przepracowane na warsztacie pomogą uczestnikom zrozumieć możliwości jakie niosą nowe technologie i przenieść firmę do świata digital.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak:

 • stworzyć spersonalizowaną strategię cyfrową, dzięki której będą w stanie zbudować przewagę konkurencyjną swojej branży,
 • aktualizować strategię w czasie,
 • zrozumieć aktualne i nowe otoczenie konkurencyjne,
 • stworzyć i utrzymać kulturę innowacji w firmie.

Podczas warsztatów szczegółowo omówimy:

 • najnowsze technologie, takie jak: Blockchain, Sztuczna Inteligencja, Robotyka, Wirtualna / Rozszerzona Rzeczywistość, Analityka Big Data, Technologia 5G oraz ich zastosowanie w biznesie
 • kluczowe trendy technologiczne, społeczne, gospodarcze i handlowe
 • rolę technologii cyfrowych w tworzeniu nowych modeli biznesowych w obszarze B2B i B2C
 • planowanie i wdrażanie zwinnej kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania talentami, budowanie i wykorzystywania kompetencji, koniecznej do przeprowadzenia skutecznej transformacji technologicznej
 • tworzenie spersonalizowanych strategii cyfrowych i maksymalizację wpływu transformacji na funkcjonowanie organizacji
 • wpływ technologii cyfrowych na tworzenie wartości w obszarze społecznym i biznesowym
 • dowiemy się jak przygotować siebie jako lidera oraz swoją organizacje na ciągłe, dynamiczne zmiany oraz jak najskuteczniej je zaadaptować i efektywnie wdrożyć.

Gwarantujemy

 • Praktyczne przykłady wdrażania transformacji cyfrowej.
 • Ekskluzywny charakter warsztatów i starannie dobraną grupę.
  Technika prowadzenia warsztatu oparta na metodzie uczenia się przez działanie, obejmuje sesje uproszczone, dyskusje grupowe, obcowanie z technologią, planowanie działań i one-to-one feedback.
 • Najnowocześniejsze studia przypadków m.in. firmy Dell, a także niektóre z najsłynniejszych startupów działających globalnie w różnych sektorach.

Prowadzący

Diego Soroa jest przedsiębiorcą, pasjonatem wykładniczej transformacji organizacji. Założył cztery startupy i został mianowany Przedsiębiorcą roku w 2006 roku. W 2013 roku wygrał Global Impact Competition, czego rezultatem było ukończenie Singularity University. Od tego czasu sprawuje funkcję Ambasadora SU. Diego był częścią sprintu organizacyjnego Exponential Organisations i stał się jednym z najbardziej doświadczonych trenerów ExO w Openexo, globalnej firmie, która doradza firmom takim jak P&G, Visa, HP Global, Banco Santander, Black i Decker .
Otrzymał certyfikat trenera, ambasadora, trenera i mówcy, a następnie trenera i ostatnio mistrza certyfikacji w OpenExo. Jest profesorem nadzwyczajnym w IE Business School, Human Science and Technology Masters w Madrycie oraz prezydentem Exponential Euskadi Association. Diego poświęca się też swoim pasjom, a jego prace, zarówno jako architekta, jak i artysty została uznana na arenie międzynarodowej.

Szczegóły

Data: 21-23 maja 2019
Miejsce: Coders Lab
Prosta 51
00-838 Warszawa
Cena: 6 900 PLN + VAT za osobę

Przy dwóch osobach z jednej organizacji zniżka 15%

Cena zawiera:

 • 2,5 dnia warsztatu,
 • materiały szkoleniowe,
 • lunch I przerwy kawowe.

Kontakt

Digital University
tel. +48 608 695 098
tel. +48 507 288 208
kontakt@digitaluniversity.pl