Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Warsaw Chapter .

Rolą Chapteru jest lokalna edukacja , wsparcie i inspiracja liderów w czeterech podstawowy ch obszarach:

Integracja

Tworzenie, łączenie i wspieranie zaangażowanej społeczności lokalnej. Budowa i rekrutacja zespołów.

Wydarzenia

Organizacja wydarzeń o technologiach wykładniczych i projektach rozwiązujących globalne wielkie wyzwania

Innowacja

Dzielenie się informacjami o lokalnych innowacjach oraz ich promocja w ramach społeczności Singularity University

Impakt

Koncentracja na wpływie na ludzkość we współpracy z uniwersytetem Singularity

ZESPÓŁ

Magdalena Marchwicka

Program Architect & Head of Exclusive Speakers
Katarzyna Staroslawska

Leadership Team Member
Inline
Inline