Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Polityka prywatności - Fundacja DigitalUniversity / DigiKids

1. Podstawowe informacje 

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Digital University (dalej: Fundacja, my) z siedzibą w Warszawie, 00-850, przy ul. Prosta 20.  

2. Dane kontaktowe Fundacji 

E-mail: fundacja@digitaluniversity.pl 

Adres do korespondencji: Fundacja Digital University, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa.  

3. Co reguluje Polityka Prywatności 

W Polityce Prywatności znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które nam powierzyłaś/-eś, w jakim zakresie, celu, przez jaki czas, a także jakie są Twoje prawa wynikające z tego tytułu.  

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja Digital University, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy. 

4. Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane 

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół: przede wszystkim poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej. 

5. Komu powierzamy dane 

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy: 

podmiotowi odpowiadającemu za obsługę księgową Fundacji (dotyczy danych osób przekazujących darowizny na rzecz Fundacji oraz dokonujących płatności w ramach świadczonych przez nas usług). Podmiot ten działa na podstawie umowy powierzenia i na równi z nami jest zobowiązany do ochrony danych osobowych. 

pośrednikom pocztowym w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i/lub regulaminów usług. 

firmie FreshMail Sp. z o.o. świadczącej usługi wysyłki newslettera na podstawie umowy podpisanej z Fundacją (dotyczy danych osób które zapisały się na newsletter Fundacji)

w niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji warsztatów lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji. 

 6. Prawa osób, których dane przetwarzamy 

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami) mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane. 

Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów (np. newsletter), w każdej chwili można z niej zrezygnować (por. niżej). Inne umowy (np. darowizny) można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych. 

Twój komfort, również w zakresie uwzględniania praw przysługujących Ci z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych, jest dla nas bardzo ważny. Jednak ze względów bezpieczeństwa, zanim zrealizujemy Twoje prawo do wglądu w treść Twoich danych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, aby upewnić się, że udostępniamy je ich faktycznemu właścicielowi.  

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy Cię jednak, abyś mimo wszystko skontaktował się z nami. Dołożymy wszelkiej staranności, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a jednocześnie wyeliminować jakiekolwiek ewentualne nieprawidłowości, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Twoich, ale i innych użytkowników naszych serwisów.  

7. Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach 

 7.1. Dane użytkowników serwisów internetowych 

Przetwarzamy dane użytkowników naszych serwisów internetowych www.digitaluniversity.plwww.digikids.plwww.mastersandrobots.tech. 

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji. 

Opisane zasady dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie digitaluniversity.pl, digikids.pl i mastersandrobots.tech. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszych stronach. 

7.2. Dane subskrybentów newslettera 

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu wysyłania zamówionych informacji – jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłaś/-eś z nami zapisując się do newslettera na naszych stronach internetowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu. 

W naszych newsletterach odnotowujemy kliknięcia, czyli posiadamy dostęp do informacji, kto które linki otwiera. Te dane potrzebne są nam po to, żeby wiedzieć – orientacyjnie – ile osób zapoznaje się z proponowanymi przez nas treściami. Analizujemy jednak jedynie zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link rezygnacji w stopce mailingu. Niezależnie, w razie potrzeby, możesz zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem emaila lub poczty i zgłosić swoje uwagi.  

Dane byłych subskrybentów danej listy przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Jeśli chcesz, żebyśmy wcześniej usunęli informację, że kiedykolwiek subskrybowałaś/-eś którąś z list, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl 

7.3. Dane naszych darczyńców 

Możesz wspierać Fundację finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system PayU obsługujący płatności online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych. 

Jeśli przekażesz nam darowiznę przelewem na rachunek bankowy, przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). 

Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Raz/dwa razy w roku wysyłamy im podziękowania za wsparcie Fundacji, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane pieniądze, oraz informacje o naszych projektach. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, w tytule przelewu dopisz „Brak adresu” lub wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Proszę o nie wysyłanie podziękowań”) na adres: fundacja@digitaluniversity.pl. Możemy też kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą emailem. Jeśli chcesz użyć innych danych do kontaktu z nami, prześlij nam taką informację mailem lub umieść dane w tytule przelewu.   

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić omyłkowo wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl 

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). 

7.4. Dane uczestników konkursów 

Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestników oraz imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz wysłanej nagrody zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród – jest to niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. 

Po zakończeniu konkursu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane uczestników konkursu przetwarzamy przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu). Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl 

7.5. Dane osób wypełniających ankiety 

Lubimy zasięgać opinii od ludzi, dla których działamy. Dlatego sporadycznie publikujemy ankiety, np. pytając o to, jak postrzegana jest Fundacja, jej projekty lub jakiś problem, którym się zajmujemy. Takie ankiety nie zbierają żadnych dodatkowych danych (w tym np. adresów IP).  

Prosimy o niepodawanie danych osobowych w ankietach. Jeśli jednak zdecydujesz się je podać, będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach archiwizacyjnych, do końca działalności Fundacji. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl 

 

7.6. Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych 

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji, co do zasady, prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. warsztaty) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy. 

Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób zakwalifikowanych i pozostałych zgłaszających się na wydarzenia wymagające rejestracji przetwarzamy przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu). Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@digitaluniversity.pl. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie. 

Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji. 

7.7. Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej 

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie digitaluniversity.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów, czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. informacji pochodzących od sygnalistów), które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. 

Zachęcamy do przesyłania nam ciekawych informacji. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie. Zastrzegamy sobie możliwość upublicznienia (np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej) przesłanych nam informacji związanych z tematyką, którą zajmuje się Fundacja, ale bez ujawniania danych osobowych. 

7.8. Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe 

Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Fundacja. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. 

Twoich interakcji z nami na Facebooku, co do zasady, nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter jako administratorzy portali. 

Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności (por. Dane osób kontaktujących się z nami e-mailem, telefonicznie lub listownie), zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. email, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować. 

8. Pliki cookies 

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Na naszych stronach internetowych nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów, np. firm z branży reklamy behawioralnej. 

Strony w domenie digitaluniversity.pl, digikids.pl i mastersandrobots.tech wykorzystują ciasteczka tylko w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin tych serwisów z uszanowaniem ustawienia „Do not track” w Twojej przeglądarce. Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki. 

Zapis na nasze listy mailingowe (np. newsletter) i przekazanie darowizny za pośrednictwem systemu PayU odbywa się poprzez formularz na stronie www.digitaluniversity.pl i www.digikids.pl. Te strony wykorzystują ciasteczko mające na celu zapewnienie funkcjonalności formularzy (has_js – przechowujące informacje o obsłudze przez przeglądarkę użytkownika skryptów JavaScript) oraz ciasteczka służące do zapisania informacji o wypełnieniu danego formularza. 

Niniejsza treść Polityki prywatności Fundacji Digital University obowiązuje od 25 maja 2018 r.  

Polityka Prywatności - Digital University Sp. z o.o.

Polityka prywatności i cookies 

Polityka prywatności 

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie działalnością Digital University. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.  

Postanowienia Ogólne 

Administratorem Państwa danych jest: Digital University Sp. z o.o. ul. Prosta 20, 00- 850 Warszawa tel. 22-828 02 25 adres e-mail: kontakt@digitaluniversity.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej, jako „RODO”). 

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony Państwa praw, a w szczególności zapewnia, aby Państwa dane były: 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);  
 1. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
 1. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);  
 1. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmowane są wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; 
 1. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 1. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych. 

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: 

 1. imię; 
 1. nazwisko; 
 1. adres; 
 1. numer telefonu; 
 1. adres e-mail; 
 1. nazwa firmy; 
 1. numery: NIP, REGON,KRS 
 1. IP urządzenia; 
 1. Informacje zbierane przez cookies: język, region, preferencje produktowe w celu prezentacji treści reklamowych 
 1. stanowisko 
 1. data urodzenia 

Podstawa przetwarzania danych 

Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa w serwisie internetowym i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w wielu okolicznościach niezbędne do realizacji umowy, kontaktu lub innego żądania. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawach wskazanych poniżej: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – celem przetwarzania cookies, które zawierają dane osobowe, na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych, wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, ze zm.);  
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – celem nawiązania i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną(newsletter, organizacja konferencji, prelekcji, akcji społeczno-edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych a także w ramach projektu edukacyjnego DigiKids dla dzieci i młodzieży); 
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.); 
 1. art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług; a także dochodzenia i obrony roszczeń i ulepszanie prezentacji produktów, usług oraz sprawności strony internetowej. 

 

Źródła danych  

 

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) jak również poprzez pliki cookies (zasady korzystania z plików cookies opisane są poniżej). 

 

Okres przechowywania danych 

 

Okresy retencji danych uzależnione są od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu: 

 1. w przypadku korzystania z naszych usług – przez okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.); a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);  
 1. w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu. 

Przekazywanie danych 

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, administracji, wysyłki newslettera, utrzymywania oraz zarządzania stronami www, realizacji umowy, dochodzenia i ustalania roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapisów na wydarzenia, organizacji konferencji, prelekcji, akcji społeczno-edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych,.a także Fundacji Digital University 

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych, zapisów na organizowane wydarzenia. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. 

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do realizacji umowy. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej czy płatniczej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych. 

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy:  

podmiotowi odpowiadającemu za obsługę księgową Digital University. Podmiot ten działa na podstawie umowy powierzenia i na równi z nami jest zobowiązany do ochrony danych osobowych.  

pośrednikom pocztowym w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i/lub regulaminów usług.  

firmie FreshMail Sp. z o.o. świadczącej usługi wysyłki newslettera na podstawie umowy podpisanej z Digital University (dotyczy danych osób które zapisały się na newsletter ) 

w niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji warsztatów lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji. 

 

Newsletter 

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera (tj. wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego) utrwalimy tę zgodę oraz poprosimy Państwa o jej potwierdzenie. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno, w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną.  

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linku zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. 

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. 

Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera jest oparte na podstawie prawnej, jaką jest uzasadniony interes administratora – marketing własnych produktów i usług. Zgoda, którą zaznaczacie Państwo zapisując się na newsletter wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego i dotyczy chęci otrzymywania materiałów handlowych oraz zgody na wykorzystanie urządzeń końcowych takich jak telefon czy e-mail. Ta zgoda jest konieczna, aby otrzymywać nasz newsletter, jednak można ją zawsze wycofać. 

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu 

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych: imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych usług. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamowych. 

Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa dane. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec zachowywania i wykorzystywania Państwa danych wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy: kontakt@digitaluniversity.pl 

 

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Państwu uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych. 

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

Posiadają Państwo uprawnienie do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO. 

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych osobowych. 

Posiadają Państwo uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód. 

Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadają Państwo uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. 

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu. 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych. 

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego jeśli są Państwo zdania, że jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie RODO. Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Cookies i narzędzia internetowe. 

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym.  

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:  

 • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies 

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika. 

Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami: 

 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Cookies 

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ 

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en 

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/Cookies.html 

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. 

 

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików Cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez Cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 

 

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. 

 

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). 

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

 

Mogą Państwo dezaktywować Cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania Cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. 

 

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej 

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. 

 

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

 

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

 

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link by wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link. 

 

Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu 

 

Google AdWords Remarketing 

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. 

 

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. 

 

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

 

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. 

 

AdRoll Retargeting 

Z pomocą naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu w urządzeniu odwiedzającego przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest plik cookie takich usługodawców lub ich partnerów, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. 

 

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do retargetingu poprzez kliknięcie w jeden z poniższych linków: https://app.adroll.com/optout/safari 

 

Alternatywnie mogą Państwo wyłączyć stosowanie cookies przez dostawców trzecich, odwiedzając witrynę do dokonania stosownej dezaktywacji (Network Advertising Initiative). 

 

Wtyczki portali społecznościowych 

 

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych 

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. 

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. 

 

http://www.facebook.com/policy.php 

https://help.instagram.com/155833707900388 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL 

 

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).” 

 

Wtyczki video dla YouTube 

Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla YouTube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis YouTube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

 

W przypadku materiałów video z YouTube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że YouTube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. 

 

Niniejsza treść Polityki prywatności Digital University obowiązuje od 22 marca 2019 r.  

Regulamin warsztatów i szkoleń

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA SZKOLEŃ PRZEZ DIGITAL UNIVERSITY SP. Z  O. O.

§ 1 Podstawowe definicje

Terminy wymienione w niniejszych „Ogólnych warunkach świadczenia szkoleń przez Digital University Sp. z o. o.” (dalej zwane, jako „Ogólne Warunki”), będą miały następujące znaczenie:

 1. Szkolenie/Event – świadczenie Digital University, takie jak: szkolenie (prowadzone w formie wykładu teoretycznego), warsztat (wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi), symulacja biznesowa (ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról w symulowanym środowisku) lub trening.
 2. Digital University – oznacza spółkę Digital University Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752854, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer NIP: 5252761729, numer REGON: 381660468, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12.500,00 zł w całości opłacony, reprezentowaną przez Jowitę Michalską – Prezesa Zarządu.
 3. Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zdecydowała o zgłoszeniu Osoby Delegowanej do udziału w Szkoleniu.
 4. Osoba Delegowana – osoba fizyczna, którą Zgłaszający skierował do udziału w Szkoleniu organizowanym przez Digital University.
 5. Umowa – dokument zawierający porozumienie Digital University i Zgłaszającego ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki w związku ze Szkoleniem.
 6. Oferta – dokument zawierający oświadczenie woli Digital University zawarcia Umowy, określający zakres i warunki wykonania Szkolenia.
 7. Zamówienie – dokument, zawierający oświadczenie woli Zgłaszającego o zamiarze zgłoszenia udziału Osoby Delegowanej w Szkoleniu i zawarcia Umowy.
 8. Formularz Zgłoszeniowy – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Digital University lub formularz dostępny na stronie www.digitaluniversity.pl który Zgłaszający przesyła do Digital University w celu zgłoszenia udziału Osoby Delegowanej w Szkoleniu i zawarcia Umowy.
 9. Potwierdzenie Udziału – wiadomość e-mail, która wysyłana jest przez Digital University do Zgłaszającego, na wskazane przez Zgłaszającego dane kontaktowe, w odpowiedzi na Formularz Zgłoszeniowy lub Zamówienie.
 10. Dyplom/Certyfikat ukończenia Szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w Szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Digital University, który otrzymuje Osoba Delegowana po ukończeniu Szkolenia.
 11. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne (w tym klęskę żywiołową, wojnę, strajk powszechny itp.) pozostające poza kontrolą Digital University, którego Digital University nie mógł zapobiec, przewidzieć lub przezwyciężyć z należytą starannością i które ogranicza lub uniemożliwia wykonanie Umowy lub Szkolenia.
 12. Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w godzinach 9:00-17:00 CET.

§ 2 Zobowiązania Digital University

 1. Digital University organizuje Szkolenia dla Zgłaszającego i mogą w nich uczestniczyć jedynie osoby fizyczne przez niego zgłoszone zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków.
 2. Digital University zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego Szkolenia zgodną z opisem danego Szkolenia i przyjętymi standardami.

§ 3 Zobowiązania Zgłaszającego

Zgłaszający oraz Osoby Delegowane na Szkolenie przez Zgłaszającego powinny przestrzegać postanowień Ogólnych Warunków zawartych w niniejszym dokumencie.

§ 4 Zgłoszenie udziału w Szkoleniu

1. Zgłoszenia udziału w Szkoleniu Zgłaszający może dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w formie dokumentu PDF na stronie www.digitaluniversity.pl i następnie przesłanie skanu podpisanego dokumentu na adres kontakt@digitaluniversity.pl,

 1. Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Szkoleniu powinien zostać dostarczony do Digital University najpóźniej na 15 (piętnaście) Dni Roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia
 2. Udział w Szkoleniu możliwy jest pod warunkiem dostępności miejsc na takim Szkoleniu w chwili otrzymania Formularza Zgłoszeniowego przez Digital University.
 3. Informacja o tym, że zgłoszenie udziału w Szkoleniu dokonane na podstawie przesłanego Formularza Zgłoszeniowego zostało przyjęte jest wysyłana nie później niż 5 (pięć) Dni Roboczych po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego, oraz wysyłana jest wraz z Ofertą na adres kontaktowy wskazany przez Zgłaszającego.
 4. Przyjęcie Oferty następuje na podstawie przesłanej do Digital University podpisanej Umowy lub formularza zgłoszenia przez Zgłaszającego w ciągu 4 (czterech) Dni Roboczych.
 5. Po odebraniu Umowy, o której mowa w lit. d) powyżej, Digital University przesyła Zgłaszającemu podpisaną przez siebie Umowę w ciągu 4 (czterech) Dni Roboczych.  2. Zgłoszenie do udziału w Szkoleniu możliwe w drodze złożenia Digital University Zamówienia skierowanego do Digital University. W takim przypadku:
  1. Zamówienie powinno zostać doręczone do Digital University najpóźniej na 15 (piętnaście) Dni Roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia opublikowaną na stronie www.digitaluniversity.pl .
  2. udział w Szkoleniu możliwy jest pod warunkiem dostępności miejsc na takim Szkoleniu w chwili otrzymania Zamówienia przez Digital University.
  3. informacja o tym, że zgłoszenie udziału w Szkoleniu dokonane na podstawie przesłanego Zamówienia zostało przyjęte jest wysyłana nie później niż 5 (pięć) Dni Roboczych po otrzymaniu Zamówienia.
 6. Po odebraniu Umowy, o której mowa w lit. 1 powyżej, Digital University przesyła Zgłaszającemu podpisaną przez siebie Umowę w ciągu 4 (czterech) Dni Roboczych. Zgłoszenie do udziału w Szkoleniu możliwe jest w drodze odpowiedzi na Ofertę Digital University. W takim przypadku:
  1. Digital University przesyła Ofertę wraz z Umową do potencjalnego Zgłaszającego, który w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia może odesłać podpisaną przez siebie Umowę lub skierować Zamówienie do Digital University.
  2. W przypadku wysłania do Digital University podpisanej Umowy, Digital University po odebraniu Umowy przesyła Zgłaszającemu podpisaną przez siebie Umowę w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych.
  3. W  przypadku skierowania do Digital University Zamówienia, postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.  
 7. Ogólne Warunki stanowią załącznik do Umowy, będący jego integralną częścią. Przesłanie podpisanej Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszych Ogólnych Warunków. 

5. Postanowienia Umowy niedające się pogodzić z jakimikolwiek postanowieniami Ogólnych Warunków mają pierwszeństwo przed tymi postanowieniami Ogólnych Warunków, z którymi nie dają się pogodzić.

§ 5 Realizacja Szkolenia

 1. Digital University zobowiązuje się do zorganizowania Szkolenia w terminie i miejscu podanym na stronie www.digitaluniversity.pl lub uzgodnionym ze Zgłaszającym w Umowie lub Ofercie .
 2. Digital University zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia lub zmiany miejsca, w którym będzie ono przeprowadzone, w przypadkach od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku małej liczby uczestników lub działania Siły Wyższej. W takim przypadku Zgłaszający i Osoba Delegowana zostaną bezzwłocznie powiadomieni o nowym terminie Szkolenia (na tych samych warunkach), a Zgłaszający będzie miał prawo rezygnacji z przyjęcia Szkolenia w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia zaproponowania nowego terminu Szkolenia.
 1. W przypadku odwołania Szkolenia i rezygnacji Zgłaszającego z innego zaproponowanego terminu, Digital University zwraca zapłacone przez Zgłaszającego wynagrodzenie na podstawie Umowy na podany przez Zgłaszającego numer rachunku bankowego.
 2. Zmiana terminu lub rezygnacja ze Szkolenia odbywa się na podstawie aneksu do Umowy lub na podstawie przesłanej i zaakceptowanej przez Digital University oraz Zgłaszającego  wiadomości e-mail. 

§ 6 Zamiany i odwołania uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Zgłaszający ma prawo do odwołania uczestnictwa w Szkoleniu Osoby Delegowanej nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed terminem jego rozpoczęcia. Odwołanie, aby było skuteczne, powinno być przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@digitaluniversity.pl lub do osoby przyjmującej Zgłoszenie, co skutkuje odstąpieniem od Umowy przez Zgłaszającego ze skutkiem wstecznym, w zakresie odwoływanej Osoby Delegowanej. Przyjęcie odwołania jest potwierdzane przez Digital University wiadomością e-mail na adres e-mail podany przez Zgłaszającego. W takim przypadku zapłacone przez Zgłaszającego wynagrodzenie na podstawie Umowy jest zwracane na podany przez Zgłaszającego numer rachunku bankowego.
 1. Zgłaszający ma prawo do zmiany Osoby Delegowanej na Szkolenie nie później niż na 2 (dwa) Dni Robocze przed terminem jego rozpoczęcia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, aby była skuteczna, powinna być przesłana w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@digitaluniversity.pl lub do osoby przyjmującej Zgłoszenie. Przyjęcie zmiany Osoby Delegowanej na Szkolenie jest potwierdzane przez Digital University wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Zgłaszającego. W takim przypadku wpłacone wynagrodzenie nie jest zwracane.
 1. W przypadku gdy Zamawiający odwoła uczestnictwo Osoby Delegowanej w Szkolenie na 6 (sześć) lub mniej Dni Roboczych przed jego rozpoczęciem, lub w przypadku nie stawienia się na Szkolenie Osoby Delegowanej, Zgłaszający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za uczestnictwo zgodnie z Formularzem Zgłoszeniowym lub Umową.
 2. Digital University zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu Szkolenia na 3 (trzy) Dni Robocze przed terminem jego rozpoczęcia bez podania przyczyny. Digital University jest zobowiązane do poinformowania o odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Zgłaszającego. 

§ 7 Warunki płatności

 1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej w Umowie, wynagrodzenie z tytułu  Szkolenia będzie zgodne z cenami określonymi w Formularzu Zgłoszeniowym Digital University aktualnym w dniu dokonania Zgłoszenia.
 2. Opłaty za dojazdy i zakwaterowanie Osób Delegowanych na Szkolenie są określane w Umowie.
 3. Jeśli Strony nie postanowiły inaczej, wszelkie opłaty i należności za Szkolenia są płatne z góry, w złotych polskich.
 4. Płatność wynagrodzenia powinna nastąpić na podstawie faktury, którą Digital University wystawi po otrzymaniu Zamówienia, na rachunek bankowy Digital University wskazany na fakturze.
 5. Termin płatności wynagrodzenia określony jest na fakturze, z zastrzeżeniem, iż płatność ta powinna nastąpić nie później niż przed rozpoczęciem Szkolenia.
 6. W przypadku niedopełnienia przez Zgłaszającego obowiązków wynikających z warunków płatności wynagrodzenia na podstawie Umowy, Digital University ma prawo do wykreślenia Osoby Delegowanej przez Zgłaszającego z listy uczestników Szkolenia. 

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Digital University nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie czy pośrednie, związane z dostarczeniem, realizacją lub wykorzystywaniem materiałów i usług przedstawionych podczas Szkolenia.
 2. Odpowiedzialność Digital University za bezpośrednią i rzeczywistą szkodę poniesioną przez Zgłaszającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia wskazanej w Umowie, zaś z tytułu utraconych korzyści – wyłączona.

§ 9 Własność i prawa autorskie

Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w prowadzonych Szkoleniach przysługują wyłącznie Digital University lub uprawnionym osobom trzecim. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości – dostarczonych materiałów jest zabronione, w szczególności zabronione jest wykorzystywanie materiałów szkoleniowych w celu prowadzenia szkoleń przez Zgłaszającego lub osoby trzecie, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Digital University jest uprawniona do świadczenia takich samych lub podobnych szkoleń, warsztatów, symulacji lub treningów co Szkolenie na rzecz innych podmiotów niż Zgłaszający.
 2. Zaniechanie przez Digital University skorzystania z praw wynikających z Ogólnych Warunków nie może stanowić podstawy do uznania, że Digital University rezygnuje z takich praw.
Regulamin Masters&Robots

Regulamin imprezy Masters&Robots 2020

 • 1

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu Regulaminu wyraźnie wynika inaczej:

 1. Bilet – elektroniczny lub papierowy bilet imienny uprawniający do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora;
 2. Impreza – impreza konferencyjno-biznesowa o nazwie Masters&Robots, organizowana przez Organizatora, która odbędzie się w dniach 22 i 23 września 2020 roku w Warszawie;
 3. Obiekt – miejsce, w którym odbędzie się Impreza.;
 4. Organizator – Digital University Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 20, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000752854, nr REGON: 381660468, nr NIP: 5252761729;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Imprezy ustanowiony przez Organizatora, określający prawa i obowiązki Organizatora i osób, przy pomocy których realizuje on Imprezę, związane z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników;
 6. Regulamin Sprzedaży Biletów – regulamin internetowej i bezpośredniej sprzedaży biletów na Imprezę udostępniony na stronie internetowej https://evenea.pl/regulamin;
 7. Uczestnik – każda osoba posiadająca Bilet, która weźmie udział w Imprezie;
 8. Zasady Korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu, określający zasady obowiązujące Uczestników na terenie Obiektu, dostępny w recepcji konferencyjnej Obiektu;
 9. Evenea – EventLabs – EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres do korespondencji: EventLabs Sp. z o.o., Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, e-mail: info@evenea.pl;
 10. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne – oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Obiektu, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, a także przedstawicieli Organizatora legitymujących się identyfikatorami wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu Organizatora Imprezy.
 • 2

Impreza

 1. Impreza odbędzie się w dniach 22 i 23 września 2020 r. na terenie Obiektu.
 2. Impreza będzie odbywać się w języku angielskim, zgodnie z programem Imprezy, zamieszczonym na stronie internetowej: https://mastersandrobots.tech co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Organizator nie zapewni Uczestnikom tłumaczeń na język polski.
 3. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, które nabyły Bilet za pośrednictwem portalu www.evenea.pl (pod dokładnym adresem internetowym: https://evenea.pl/event/mr2020/), bądź otrzymały Bilet od Organizatora. Posiadanie i okazanie Biletu (w formie elektronicznej lub w formie papierowego wydruku) jest warunkiem wstępu na Imprezę.
 4. Liczba miejsc Imprezy jest ograniczona:
 5. Cena biletu uzależniona jest od dostępnego rodzaju biletu.
 6. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, zmiana programu Imprezy, zmiana czasu lub miejsca Imprezy lub odwołanie Imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłą wyższą są wszelkie nieprzewidziane sytuacje i zdarzenia o wyjątkowym charakterze, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające realizację Imprezy, nie wynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności. Siłą wyższą są w szczególności: katastrofy przyrodnicze, awarie przemysłowe, żałoba narodowa, strajki. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej https://mastersandrobots.tech oraz wysyłając drogą mailową do Uczestników na adresy e-mail wskazane w formularzu podczas zakupu Biletu na stronie www.evenea.pl. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Obiektu osobom:

7.1. Pozostającym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnych substancji.

7.2. Zachowującym się w sposób agresywny lub w inny sposób, zagrażającym pozostałym Uczestnikom, posiadającym broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe, przedstawiciele Organizatora;

7.3. Odmawiającym okazania dokumentu tożsamości przedstawicielom Organizatora lub Służbom Porządkowym i Służbom Informacyjnym, w celu zweryfikowania uprawnienia do wstępu na Imprezę.

 • 3

Zasady bezpieczeństwa i zachowania porządku w trakcie Imprezy

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz służby pomocy medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Obiektu.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 3. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:

– sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie Obiektu;

– legitymowania Uczestników;

– przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na teren Obiektu zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;

– wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwania do opuszczenia Obiektu. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.

 1. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w:

– wzory Biletów;

– wykrywacze metali;

– inne niezbędne środki ochrony osobistej.

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:

– rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;

– zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 1. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia w Obiekcie, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
 2. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Obiektu i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Obiekcie.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie Obiektu w stosunku do innych Uczestników, właścicieli Obiektu oraz Organizatora.
 • 4

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma obowiązek:

1.1. przestrzegać przepisów Regulaminu oraz Zasad Korzystania z Obiektu, w szczególności przepisów porządkowych;

1.2. okazać ważny bilet uprawniający do udziału w konferencji. dowód tożsamości przy rejestracji w recepcji konferencyjnej celem potwierdzenia zgodności danych osobowych z danym widniejącymi na liście gości oraz bilecie.

 1. 3. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym w szczególności nie zagrażać bezpieczeństwu pozostałych Uczestników;

1.4. stosować się do zarządzeń i poleceń członków Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych bądź przedstawicieli Organizatora, w szczególności okazać na żądanie takiej osoby Bilet oraz dowód potwierdzający tożsamość Uczestnika (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument zawierający wizerunek i dane osobowe Uczestnika). W sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – Uczestnicy mają również obowiązek wykonywania ich poleceń;

1.5. bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych w trakcie Imprezy.

 1. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na teren Obiektu – usuwa ją z miejsca, gdzie Impreza jest przeprowadzana.
 3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z terenu Obiektu zgodnie z Regulaminem lub ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 4. W czasie trwania Imprezy Uczestnik zobowiązany jest przebywać wyłącznie w miejscach dla niego przeznaczonych.
 5. Uczestnik nie ma prawa rejestrowania, wykorzystywania ani przesyłania zapisu dźwięku lub obrazu z Imprezy, o ile Organizator nie wyraził na to uprzedniej, pisemnej zgody. Zdanie poprzednie nie dotyczy rejestrowania dźwięku lub obrazu z Imprezy w celu ich zamieszczenia w social mediach Uczestnika. Uczestnik jest więc uprawniony do zamieszczania zdjęć oraz materiałów wideo z Imprezy na swoich profilach w serwisach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.
 6. W czasie trwania Imprezy zabrania się Uczestnikom prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, reklamowej oraz promocyjnej, o ile Organizator nie wyraził na to uprzedniej, pisemnej zgody.
 • 5

Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik w czasie trwania Imprezy jest uprawniony do:

1.1. przebywania na terenie Obiektu przez cały czas trwania Imprezy zgodnie z posiadanym Biletem;

1.2. korzystania ze znajdujących się na terenie Obiektu punktów gastronomicznych;

1.3. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, znajdujących się na terenie Obiektu i udostępnionych dla Uczestników, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od Organizatora, w tym w szczególności informacji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz o umiejscowieniu na terenie Obiektu punktów gastronomicznych, medycznych i sanitarnych.

 1. Uczestnik jest uprawniony do składania Organizatorowi zgłoszeń reklamacyjnych związanych z przebiegiem Imprezy. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy kontakt@digitaluniversity.pl najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Imprezy.

2.1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacja pisemna powinna być składana na adres kontakt@digitaluniversity.pl z dopiskiem: „Reklamacja: Masters&Robots”.

2.2. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

2.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, iż Służby Porządkowe znają zasady postępowania na wypadek pożaru, zasady prowadzenia ewakuacji, zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • 6

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2016 r. poz. 666, ze zm.), wykorzystanych lub powstałych w trakcie Imprezy przysługują Organizatorowi lub osobom prezentującym dane utwory, w szczególności prelegentom.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć i filmów w czasie trwania Imprezy, na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika, wykorzystywanych następnie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora we wskazanych w zdaniu powyższym celach. W razie braku wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora, najpóźniej 3 dni po zakończeniu Imprezy.
 • 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Digital University Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 20 (dalej: „Administrator”).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych w celu realizacji Imprezy. Przetwarzanie danych przez Administratora jest konieczne w celu realizacji Imprezy, a niemożność przetwarzania tych danych przez Administratora może uniemożliwić realizację usługi dla Uczestników.
 3. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom. Dane przetwarzane w celu realizacji Imprezy przetwarzane będą – przez czas jego trwania realizacji i w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń
 4. Uczestnikom Imprezy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.
 5. W zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w celach sprzedaży biletów administratorem danych osobowych uczestników jest EventLabs – EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Adres do korespondencji: EventLabs Sp. z o.o., Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, e-mail: info@evenea.pl.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem sądem właściwym dla ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy, na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w terminie 14 dni od poinformowania Uczestników. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. Informacja o powyższych zmianach zostanie umieszczona na stronie internetowej https://mastersandrobots.tech
 4. Rejestracja oraz udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: https://mastersandrobots.tech/, https://evenea.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ulicy Prostej 20, 00-850 Warszawa.
 6. Wszelkie prawa do nazwy „Masters&Robots” i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 7. Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2020 r.
Inline
Inline