Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Digital Transformation  Executive Education Program

  • 25-tygodniowy program obejmujący tematykę transformacji cyfrowej, skierowany do wyższej kadry menadżerskiej. Częścią programu jest wyjazd studyjny do Innovation Hub do Izreala.
  • Wykładowcami są: profesorowie z IMD Bussiness School, Uniwersytetu Stanford, Singularity University, SAS Institute czy też eksperci Doliny Krzemowej.
  • Program obejmuje m.in. jak zaplanować strategie transformacji cyfrowej, współpraca ze start-upami, Design Thinking, Data Analytics, nowe modele biznesowe czy też jak budować zaangażowanie zespołów w innowacje.
  • Na zakończenie uczestnicy przygotowują szkic strategii transformacji cyfrowej dla swojej organizacji.
  • Nauka oparta jest na pracy warsztatowej, rozwiązywaniu case studies, dobrych praktykach rynkowych oraz wymianie doświadczeń między uczestnikami.

Aktualne wydarzenia