Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Digital Executive Education Program

Digital University jest pionierem w edukacji w obszarze transformacji cyfrowej dla firm, startupów i organizacji, dla których digitalizacja jest nieodłączną częścią strategii i przewagi konkurencyjnej.

Pamiętając o tym, że dzisiejsza działalność biznesowa wymaga stworzenia i wdrożenia nowego sposobu myślenia oraz ciągłego rozwoju, zaprojektowaliśmy ekskluzywny program Digital Executive Education.
Program ten,  ma na celu budowanie kompetencji umożliwiających sprostanie wyzwaniom jakie stawia przed nami transformacja cyfrowa.

6 wyzwań na drodze do transformacji cyfrowej:

1. Budowa spójnej i jasnej wizji liderów organizacji „gdzie jesteśmy – dokąd zmierzamy”.

2. Konieczność budowy kultury organizacyjnej wspierającej innowacje.

3. Zapewnienie odpowiednich zasobów (finansowanie, zasoby ludzkie, wiedza).

4. Zbudowanie strategii rynkowej/produktowej opartej na innowacyjności.

5. Rozwój technologiczny i konieczne procesy wsparcia.

6. Pokonanie luki kompetencyjnej wewnątrz organizacji.

Grupa docelowa:

 • Kadra kierownicza oraz menedżerowie odpowiedzialni za strategię i kluczowe zmiany w organizacji.
 • Grupa „Top Talents”.
 • Menedżerowie odpowiedzialni za innowacje w firmach.
 • Wysokiej klasy specjaliści, pasjonujący się digitalizacją procesów w biznesie.
 • Menedżerowie, odpowiedzialni za budowę oraz rozwój kultury innowacji.

 

Program składa się z sześciu modułów:

 

Korzyści z udziału w programie

 1. Wykorzystanie znajomości trendów do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.
 2. Rozbudzenie kultury innowacji w firmie i przygotowanie jej do procesu digitalizacji.
 3. Wykorzystanie przywództwa w transformacji cyfrowej.
 4. Rozwinięcie strategii cyfrowej w organizacji. 

Program jest oparty na:

 • studiach przypadku,
 • sprawdzonych narzędziach,
 • symulacjach,
 • pracy projektowej,
 • dyskusjach w mniejszych i większych zespołach.

Program prowadzony jest przez ekspertów i praktyków współpracujących z:

 • Singularity University,
 • IMD Business School,
 • Stanford University,
 • Global Transformation Ecosystem OpenExo,
 • Ekspertów z Doliny Krzemowej.

Aktualne wydarzenia

Inline
Inline