Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

MAKER KIDS

Maker Kids, to warsztaty oparte na ideologii ruchu maker movement – trendu kulturowego, który kładzie nacisk na zdolność jednostki do bycia twórcą rzeczy, a nie tylko ich użytkownikiem.

Celem warsztatów jest rozwinięcie:

➡ Kreatywności,

➡ Wyobraźni przestrzennej,

➡ Myślenia krytycznego,

➡ Nastawienia na rozwiązanie problemu,

➡ Umiejętności pracy projektowej i zespołowej,

➡ Empatii,

➡ Zdolności manualnych i technicznych,

➡ Wiedzy z zakresu nauk ścisłych (matematyki, fizyki, podstaw elektroniki) i ekologii.

Semestr rozpoczyna się od wspólnego zastanowienia się nad najważniejszymi problemami otaczającego nas świata. Następnie,  zadaniem uczestników jest wymyślenie innowacyjnych rozwiązań wybranego przez grupę problemu za pomocą technologii i wspólna pracy nad tworzeniem prototypów.

Podczas warsztatów trener pełni rolę jedynie „moderatora”, który mobilizuje dzieci do puszczenia wodzy wyobraźni, dostarcza różnorodnych materiałów i narzędzi oraz wiedzy o technikach, które można wykorzystać do wykonania prototypu. Dba również o to, aby przekazać dzieciom wiedzę z zakresu nauk ścisłych, mającą zastosowanie w odniesieniu do wybranego przez grupę problemu.

Uczestnicy zdobywają umiejętności kreatywnego wykorzystania takich narzędzi, jak m.in. pistolety do kleju na gorąco, lutownica, narzędzia do wiercenia, cięcia, szlifowania, długopisy 3D i wiele innych.

Warsztaty Maker Kids to czas pełen świetnej zabawy, podczas której wiedza i umiejętności same wchodzą do głowy!